Odabir vrste dokumenta u aplikaciji Pages na Mac računalu ili iPhone ili iPad uređaju

Upotrijebite dokument za obradu teksta za pisma ili izvješća ili dokument rasporeda stranice za biltene ili letke.

 • U dokumentu za obradu teksta tekst prelazi s jedne stranice na drugu, a nove se stranice automatski kreiraju kad dođete do kraja jedne stranice. Zbog toga je idealan za dokumente kao što su izvješća ili pisma u kojima je glavni sadržaj tekst.
 • U dokumentu rasporeda stranice možete ručno preuređivati stranice i postavljati tekstne okvire, slike i druge objekte gdje god želite na stranici. Format rasporeda stranice upotrebljavajte za biltene, letke i druge dokumente koji sadrže puno grafičkih elemenata.

Predlošci u aplikaciji Pages dizajnirani su bilo za obradu teksta ili raspored stranice. Ako nakon odabira predloška odlučite promijeniti vrstu dokumenta, dokument možete pretvoriti u bilo kojem trenutku.


Odabir vrste dokumenta na Mac računalu

Možete stvoriti osnovni dokument za obradu teksta ili raspored stranice odabirom odgovarajućeg predloška. Vrstu dokumenta možete promijeniti i nakon što počnete raditi na dokumentu.

Stvaranje osnovnog dokumenta

U aplikaciji Pages odaberite Datoteka > Novo, a zatim odaberite opciju ovisno o vrsti dokumenta koju želite stvoriti:

 • Da biste stvorili osnovni dokument za obradu teksta, dvokliknite predložak Prazno ili Prazno pejzažno u kategoriji Osnovno u izborniku predložaka.
 • Za izradu dokumenta s osnovnim rasporedom stranica dvokliknite predložak Prazni raspored u kategoriji Osnovno. Druge kategorije predložaka, kao što su Bilteni i Knjige - pejzažno, sadrže predloške koji koriste vrstu dokumenta rasporeda stranice.

Aplikacija Pages upotrebljava vašu značajku Moja kartica u aplikaciji Kontakti za popunjavanje podataka poput vašeg imena u predlošcima kao što su dopisi, životopisi i knjige. Ako dobijete upit da dopustite aplikaciji Pages pristup vašim podacima za kontakt, kliknite U redu da to dopustite ili odaberite Pages > Postavke pa odaberite „Upotrijebi Moju karticu iz Kontakata za popunjavanje informacija o pošiljatelju“. Možete pregledati ili promijeniti aplikacije koje mogu upotrebljavati vaše podatke za kontakt u Postavkama sustava.

Promjena vrste dokumenta

Ako ste već počeli dodavati sadržaj u dokument, pretvorba u drugu vrstu dokumenta mogla bi utjecati na vaš sadržaj u dokumentu.

Ako niste sigurni koju vrstu dokumenta koristite, provjerite izbornik Datoteka. Ako se na izborniku Datoteka pojavljuje opcija „Konvertiraj u raspored stranice“, to je dokument za obradu teksta. Ako se pojavljuje opcija „Konvertiraj u obradu teksta“, to je dokument rasporeda stranice.

 • Da biste dokument rasporeda stranice pretvorili u dokument za obradu teksta, otvorite dokument, zatim odaberite Datoteka > Konvertiraj u obradu teksta.
 • Da biste dokument za obradu teksta pretvorili u dokument rasporeda stranice, otvorite dokument, odaberite Datoteka > Konvertiraj u raspored stranice, zatim kliknite Konvertiraj. Kliknite Odustani ako niste spremili sadržaj koji ne želite izgubiti nakon pretvorbe.

Ako se trebate vratiti na izvorni dokument, pritisnite Command-Z da biste poništili najnovije radnje ili možete vratiti dokument na prethodnu verziju.


Odabir vrste dokumenta na iPhone ili iPad uređaju

Možete stvoriti osnovni dokument za obradu teksta ili raspored stranice odabirom odgovarajućeg predloška. Vrstu dokumenta možete promijeniti i nakon što počnete raditi na dokumentu.

Izrada novog dokumenta

 1. U upravitelju dokumenata u aplikaciji Pages dodirnite tipku Novi dokument  pri vrhu zaslona da biste otvorili izbornik predložaka. Ako je dokument otvoren, dodirnite gumb za povratak  u gornjem lijevom kutu da biste otvorili upravitelj dokumenata.
 2. Odaberite opciju ovisno o vrsti dokumenta koji želite stvoriti:
  • Da biste stvorili osnovni dokument za obradu teksta, dodirnite Započni pisati. Ili dodirnite Odaberite predložak, a zatim dodirnite predložak Prazno ili Prazno pejzažno u kategoriji Osnovno.
  • Za izradu dokumenta s osnovnim rasporedom stranica dodirnite Odaberite predložak, a zatim dodirnite predložak Prazni raspored u kategoriji Osnovno. Druge kategorije predložaka, kao što su Bilteni i Knjige – pejzažna orijentacija, također sadrže predloške koji koriste vrstu dokumenta rasporeda stranice.

Promjena vrste dokumenta

Vrste dokumenata za trenutačni dokument možete promijeniti u bilo kojem trenutku. Ako ste već odabrali predložak i dodali ste sadržaj u dokument, promjena vrste može utjecati na sadržaj u dokumentu. Svakako spremite kopiju dokumenta prije nego što promijenite vrstu dokumenta.

Za provjeru i promjenu vrste dokumenta koju upotrebljavate:

 1. Dodirnite kut dokumenta da biste izbjegli odabir teksta ili objekata.
 2. Na iPhone uređaju dodirnite gumb Više . Na iPad uređaju dodirnite naziv dokumenta ili dodirnite gumb Više, ovisno o tome što vidite na alatnoj traci.
 3. Dodirnite Opcije dokumenta, Postavljanje dokumenta i zatim Dokument:
  • Ako je uključeno Tijelo dokumenta, to je dokument za obradu teksta. 
  • Ako je Tijelo dokumenta isključeno, to je dokument rasporeda stranice.
 4. Za promjenu vrste dokumenta:
  • Da biste dokument rasporeda stranice pretvorili u dokument za obradu teksta, uključite Tijelo dokumenta.
  • Da biste dokument za obradu teksta pretvorili u dokument rasporeda stranice, isključite Tijelo dokumenta, a zatim dodirnite Pretvori. Dodirnite Poništi ako niste spremili sadržaj koji ne želite izgubiti nakon pretvorbe.
 5. Ako se želite vratiti na izvorni dokument, dodirnite tipku Poništi  da biste poništili najnovije radnje. Možete također vratiti dokument na prethodnu verziju.


Datum objave: