Kako resetirati AirTag

Saznajte kada morate resetirati AirTag i kako to učiniti.

AirTag može biti povezan samo s jednim Apple ID-jem. Ako želite koristiti AirTag koji je koristila neka druga osoba, ta osoba najprije mora ukloniti AirTag sa svog Apple ID-ja. Ako prethodni korisnik ukloni AirTag sa svog Apple ID-ja, ali je pritom izvan dosega Bluetooth veze AirTag uređaja, vi ćete ga morati resetirati prije njegove upotrebe sa svojim uređajima.

Evo kako resetirati AirTag:

  1. Pritisnite sjajni poklopac baterije od nehrđajućeg čelika na AirTag uređaju i okrećite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se ne prestane okretati.
  2. Uklonite poklopac i izvadite bateriju.*
  3. Ponovno umetnite bateriju.
  4. Pritisnite bateriju tako da čujete zvuk sjedanja na mjesto. Ovaj zvuk znači da je baterija spojena. 
  5. Kada zvuk utihne, postupak ponovite još četiri puta – uklonite i ponovno umetnite bateriju te pritisnite bateriju tako da čujete zvuk sjedanja na mjesto. Trebali biste čuti zvuk prilikom svakog pritiskanja baterije, što je ukupno pet puta. Peti zvuk razlikovat će se od prethodna četiri. To će značiti da je AirTag spreman za uparivanje.
  6. Ponovno postavite poklopac tako da poravnate tri jezička na poklopcu s tri utora na AirTag uređaju.
  7. Pritisnite poklopac.
  8. Zakrećite poklopac u smjeru kazaljke na satu sve dok se ne prestane okretati.

* Upozorenje: AirTag, poklopac baterije i baterija mogu izazvati gušenje ili druge ozljede kod male djece. Takve dijelove držite podalje od male djece.

Datum objave: