Ispravljanje pogreške Neovlašteni mediji u programu iBooks Author

Ako ste stvorili knjigu koja sadrži videodatoteke u programu iBooks Author, prilikom pokušaja objavljivanja mogli biste vidjeti pogrešku Neovlašteni mediji.

Možete slijediti korake u nastavku da biste ispravili pogrešku i objavili knjigu.

  1. Zatvorite iBooks Author.
  2. Otvorite aplikaciju Terminal, a zatim unesite
    defaults write com.apple.iBooksAuthor SFDisableSingleFileFormat YES
    
  3. Otvorite iBooks Author.
  4. Otvorite dokument koji je prikazao pogrešku Neovlašteni mediji kada ste ga pokušali objaviti.
  5. Napravite manju izmjenu u dokumentu, spremite dokument, a zatim ga zatvorite.
  6. Ponovo otvorite dokument i pokušajte ga ponovno objaviti.
Datum objave: