Saznajte više o isječcima aplikacija

Saznajte kako se isječci aplikacija pokreću, kako se prikupljaju informacije kada ih koristite i kako se njima upravlja na uređaju.

Isječci aplikacija

Isječci aplikacija mali su dijelovi neke aplikacije koji omogućuju brzo obavljanje zadataka, bez preuzimanja cijele aplikacije. Isječci aplikacija mogu se pokrenuti na nekoliko načina, npr. očitanjem koda isječka aplikacije, dodirom na NFC oznaku isječka aplikacije, unosom isječka aplikacije putem veze poslane iMessage porukom ili pokretanjem s pametnog natpisa isječka aplikacije u pregledniku Safari. Isječke aplikacija mogu predložiti i Siri ili Apple karte.

Kada pokrenete neki isječak aplikacije, vaš uređaj Appleu šalje informacije koji isječak aplikacije treba dohvatiti i preuzeti na uređaj. Tim podacima nisu obuhvaćeni veza, oznaka ni kod koji ste koristili za pokretanje tog isječka aplikacije. Ako ste odabrali razmjenu analitičkih podataka na uređaju s Appleom, uređaj šalje ograničene, neosobne podatke na temelju kojih je moguće doznati kako koristite isječke aplikacija radi poboljšanja njih i ostalih Appleovih proiozvoda i usluga koje koristite vi i ostali korisnici.

Razvojni programeri za isječke aplikacija mogu zasebno prikupljati podatke o vama putem samih isječaka aplikacija, pa ako nadogradite s njih na punu verziju aplikacija, podaci će se prenijeti u njih. Više informacija o načinu na koji razvojni programeri prikupljaju podatke potražite na stranici servisa App Store te potražite cjelovitu verziju aplikacija i pravila zaštite privatnosti za razvojne programere.

Potvrda lokacije

Ako isječak aplikacije pokrećete pomoću NFC oznake ili QR koda, isječak aplikacije može zatražiti da potvrdite lokaciju. Potvrda lokacije razvojnim programerima omogućuje da ustanove je li NFC oznaka ili QR kod premješten s prvotne lokacije. Ako za isječak aplikacije omogućite potvrdu lokacije, uređaj će sa „da” ili „ne” naznačiti nalazi li se lokacija uređaja blizu lokacije koju je odabrao razvojni programer tog isječka aplikacije. Potvrdom lokacije isječak aplikacije ne doznaje preciznu lokaciju.

Kada isječak aplikacije prvi put zatraži potvrdu lokacije, pojavit će se upit želite li primijeniti odabir na sve isječke aplikacija. Ako odabir primijenite na sve isječke aplikacija odabirom opcije Dozvoli za sve isječke aplikacija ili Nemoj dozvoliti, više se neće pojavljivati upit za potvrdu lokacije. Ako lokaciju želite potvrditi samo za taj isječak aplikacije (Dozvoli jedanput), svaki će isječak aplikacije koji želi potvrditi vašu lokaciju ponoviti upit. Nakon što to odaberete, izmjena je moguća na kartici Isječak aplikacije, koja se pojavljuje pri prvom pokretanju isječka aplikacije. Potvrdu lokacije možete i omogućiti odnosno onemogućiti u odjeljku Postavke tako da otvorite Postavke > Privatnost > Lokacijske usluge > Isječci aplikacija te promijenite postavku za potvrdu lokacije.

Ako isječak aplikacije lokacijskim podacima na uređaju želi pristupiti u sklopu svog sučelja, razvojni programer može zasebno zatražiti pristup lokacijskim uslugama. Ako to odobrite, pristup će biti moguć jedan dan i samo kada isječak aplikacije koristite.

Obavijesti

Isječci aplikacije mogu slati obavijesti i osam sati po svakom pokretanju isječka aplikacije na uređaju. Tu značajku možete omogućiti odnosno onemogućiti izravno na kartici Isječak aplikacije. U odjeljku Postavke > Obavijesti > Isječci aplikacija možete i upravljati obavijestima svih isječaka aplikacija.

Upravljanje isječcima aplikacija

Ako isječke aplikacija želite onemogućiti, otvorite Postavke > Vrijeme uporabe zaslona > Ograničenja sadržaja i privatnosti > Ograničenja sadržaja, dodirnite Isječci aplikacija te odaberite Nemoj dozvoliti. Ako odaberete Nemoj dozvoliti, svi isječci aplikacija na vašem uređaju bit će izbrisani.

Dijeljenje s trećim stranama

Ako ste odabrali razmjenu analitičkih podataka na uređaju s razvojnim programerima trećih strana, Apple razmjenjuje podskup analitičkih podataka relevantnih za isječak aplikacije tog razvojnog programera, i to samo ako su ti analitički i statistički podaci sažeti ili u obliku u kojem vam se ne može otkriti identitet. Apple takve podatke razmjenjuje s razvojnim programerima trećih strana radi poboljšanja njihovih isječaka aplikacija, aplikacija, proizvoda i usluga koji se mogu koristiti s Appleovim proizvodima.

U odjeljku Postavke > Privatnost > Analitika i poboljšanja > Dijeli s developerima aplikacija možete omogućiti ili onemogućiti razmjenu podataka o rušenjima i statističkih podataka o načinu na koji koristite isječke aplikacija razvojnih programera trećih strana.

Čuvanje podataka

Podaci povezani s isječcima aplikacija s uređaja se brišu nakon deset dana ili ako ih ne koristite, a ako ste se u njih prijavili putem servisa Prijava s Appleom, nakon 30 dana neupotrebe. Ako ih ne koristite 30 dana, isječci aplikacija automatski se uklanjaju.

Prema podacima koje Apple prikupi u svakom će se trenutku ophoditi u skladu s Appleovim pravilima zaštite privatnosti, koja možete pronaći na www.apple.com/privacy.

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: