Ako se punjenje baterije Mac računala pauzira ili ako stavi na čekanje

Uz macOS Big Sur ili noviji Mac računalo pamti vaše navike punjenja radi poboljšavanja vijeka trajanja baterije.

Optimizirano punjenje baterije u sustavu macOS Big Sur ili novijem produljuje vijek trajanja baterije i skraćuje vrijeme potrebno da se Mac računalo do kraja napuni. Kada je ta značajka omogućena, vaše Mac računalo u nekim će situacijama odgoditi daljnje punjenje nakon što baterija dosegne 80 %. Vaše Mac računalo usvaja vašu rutinu punjenja i nastoji osigurati da ono bude do kraja napunjeno u trenutku kada prekinete punjenje.

Na Mac računalima s čipom Apple Silicon ili sigurnosnim čipom T2 optimizirano punjenje baterije prema zadanim se postavkama uključuje prilikom postavljanja Mac računala ili nakon ažuriranja sustava na macOS Big Sur ili noviji.


Nastavljanje punjenja

Ako Mac računalo morate brže do kraja napuniti, na traci s izbornicima kliknite ikonu baterije , a zatim odaberite Odmah napuni do kraja. 


Provjera napunjenosti

Kada je Optimizirano punjenje baterije uključeno, izbornik statusa baterije prikazuje kada će se Mac računalo do kraja napuniti i je li punjenje na čekanju. Ako je vaše prijenosno računalo većinu vremena priključeno na napajanje, možda ćete vidjeti poruku „Punjenje na čekanju (rijetko korišteno na bateriji)” kada se punjenje pauzira.


Pauziranje ili isključivanje značajke Optimizirano punjenje baterije

Značajku Optimizirano punjenje baterije možete privremeno pauzirati ili je isključiti.

Pauziranje ili isključivanje značajke Optimizirano punjenje baterije u sustavu macOS Ventura

  1. Odaberite Apple izbornik  > Postavke sustava.
  2. U rubnom stupcu kliknite Baterija.
  3. Kliknite gumb Prikaži detalje  pokraj stavke Zdravlje baterije.
  4. Isključite „Optimizirano punjenje baterije”, a zatim kliknite Isključi ili Isključi do sutra.
  5. Kliknite Gotovo.

Pauziranje ili isključivanje značajke Optimizirano punjenje baterije u sustavu macOS Monterey ili starijem

  1. Odaberite Apple izbornik  > Postavke sustava.
  2. Kliknite stavku Baterija, a zatim u rubnom stupcu odaberite Baterija.
  3. Poništite odabir opcije „Optimizirano punjenje baterije”, a zatim kliknite Isključi ili Isključi do sutra.


Dodatne informacije

Upravljanje stanjem baterije još je jedna značajka vašeg Mac prijenosnog računala osmišljena radi poboljšavanja vijeka trajanja baterije. Saznajte više o upravljanju stanjem baterije na Mac prijenosnim računalima s Appleovim čipovima ili Intelovim procesorima.

Datum objave: