Više o narančastim i zelenim indikatorima na traci stanja na iPhone uređaju

Uz iOS 14, narančasta točka, narančasti kvadratić ili zelena točka označuju kada aplikacija koristi mikrofon ili kameru. 

iPhone s narančastim indikatorom na traci stanja

Narančasti indikator  označava da mikrofon
koristi aplikacija na vašem iPhone uređaju.

Ovaj indikator prikazuje se kao narančasti kvadratić ako je postavka Razlikujte bez boje uključena.
Idite na Postavke > Pristupačnost > Zaslon i veličina teksta. 

iphone sa zelenim indikatorom na traci stanja

Zeleni indikator  znači da aplikacija na vašem iPhone uređaju upotrebljava ili kameru ili i kameru i mikrofon.

Datum objave: