Više o narančastim i zelenim indikatorima na statusnoj traci na iPhone uređaju

U sustavu iOS 14 prikazuju se narančasti ili zeleni indikatori kada aplikacija koristi mikrofon ili kameru. 

Narančasti indikator  znači da aplikacija na vašem iPhone uređaju upotrebljava mikrofon.

Zeleni indikator  znači da aplikacija na vašem iPhone uređaju upotrebljava ili kameru ili i kameru i mikrofon.

Datum objave: