Kako zamijeniti bateriju AirTag uređaja

Baterija AirTag uređaja može se zamijeniti. To učinite na način opisan u nastavku. 

Upozorenje: AirTag, poklopac baterije i baterija mogu biti opasni ako se progutaju ili izazvati druge ozljede kod male djece. Te predmete držite podalje od male djece.

 

Zamjena baterije AirTag uređaja

 1. Pritisnite sjajni poklopac baterije od nehrđajućeg čelika na AirTag uređaju i okrećite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se ne prestane okretati.
 2. Skinite poklopac i izvadite bateriju.
 3. Umetnite novu CR2032 litijsku pločastu bateriju od 3 V (dostupnu u većini trgovina elektroničkom opremom i drogerija) tako da je pozitivna strana okrenuta prema gore. Čut ćete zvuk koji pokazuje da je baterija spojena.
  CR2032 baterije s gorkim premazima možda neće raditi s AirTag uređajem ili drugim proizvodima na baterije, ovisno o tome je li premaz u dodiru s kontaktima baterije.
 4. Vratite poklopac, pazeći da tri jezička na poklopcu budu u ravnini s tri utora na AirTag uređaju.
 5. Okrećite poklopac u smjeru kazaljke na satu.


Saznajte trebate li zamijeniti bateriju

Kad je baterija AirTag uređaja na niskoj razini napunjenosti, na iPhone uređaju prikazuje se obavijest:

Također u aplikaciji Pronalaženje možete provjeriti treba li zamijeniti bateriju AirTag uređaja:

 1. Otvorite aplikaciju Pronalaženje.
 2. Dodirnite karticu Stavke.
 3. Dodirnite AirTag čiju napunjenost baterije želite provjeriti.
 4. Ako je razina napunjenosti vrlo niska, ispod naziva AirTag uređaja prikazuje se Slaba baterija. 


Datum objave: