Ako se iPad ne puni

Saznajte što učiniti ako se baterija vašeg iPad uređaja ne puni ili se puni polako.

Kada se vaš iPad uređaj puni, vidjet ćete znak munje na ikoni baterije  u ikoni statusne trake ili veliku ikonu baterije na zaključanom zaslonu.

Ako ne vidite ikone punjenja, poduzmite sljedeće korake.

Prvo provjerite upotrebljavate li ispravnu dodanu opremu

Povežite svoj iPad uređaj USB kabelom za punjenje (po mogućnosti kabelom koji ste dobili s iPad uređajem). Zatim priključite kabel u jedan od sljedećih izvora napajanja:

  • USB strujni adapter koji je priključen u ispravnu zidnu utičnicu. Preporučuje se da upotrebljavate USB strujni adapter koji ste dobili s iPad uređajem. Saznajte više o USB strujnim adapterima tvrtke Apple.
  • USB priključak koji podržava USB 2 ili novije verzije, na računalu koje nije u pripravnom stanju.
  • USB čvorište s napajanjem, priključnu stanicu ili drugi dodatak s Appleovim certifikatom.

Ako se vaš iPad uređaj i dalje ne puni, isprobajte sljedeće savjete

  • Upotrijebite drugi strujni adapter ili drugi kabel za punjenje. Ako ih nemate, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku.
  • Provjerite da vaš iPad uređaj nije prevruć ili prehladan. Saznajte kako održati svoj iPad uređaj unutar prihvatljivih radnih temperatura.
  • Prisilno ponovno pokrenite iPad: 
    • Za iPad bez tipke Home: pritisnite i brzo otpustite tipku za glasnoću najbližu gornjoj tipki. Pritisnite i brzo otpustite tipku za glasnoću koja je najudaljenija od gornje tipke. Pritisnite i držite gornju tipku dok se iPad ponovno ne pokrene.
    • Za iPad s tipkom Home: pritisnite i držite gornju (ili bočnu) tipku i tipku Home dok ne vidite Appleov logotip.

Saznajte što učiniti ako se vaš iPad uređaj ne uključuje.

Datum objave: