Saznajte više o tipkovnim prečacima za iPad

Ako je na vaš iPad priključena vanjska tipkovnica, možete upotrijebiti tipkovne prečace za obavljanje poslova za koje su obično potrebni miš, dodirnu površinu ili drugi uređaj za unos.

Pregled tipkovnih prečaca

Da biste vidjeli popis prečaca koje možete koristiti u aplikacijama, pritisnite i držite tipku Command ⌘ kada upotrebljavate aplikaciju ili na početnom zaslonu.

pregled tipkovnih prečaca

Upotreba uobičajenih tipkovnih prečaca

Za većinu se tipkovnih prečaca na iPad uređaju koristi tipka Command ⌘, kao na računalu Mac. Ako se bolje snalazite na tipkovnici za PC, tipka Command ⌘ ima istu funkciju kao tipka Control na PC-ju.

Evo nekih najčešćih tipkovnih prečaca:

 • Command-H: idite na početni zaslon.
 • Command-razmaknica: prikaz ili skrivanje polja Traži.
 • Command-Tab: prebacivanje na sljedeću otvorenu aplikaciju koja je posljednja korištena.
 • Command-Shift-3: izrada snimke zaslona.
 • Command-Shift-4: izrada snimke zaslona i odmah otvaranje Obilježavanja za njen pregled ili uređivanje.
 • Command-Option-D: prikaz ili skrivanje opcije Dock.

Želite dodati emotikon? Da biste brzo pronašli tipkovnicu za emotikone, pritisnite tipku globusa  kad ste u tekstnom polju. Ne vidite tipkovnicu za emotikone? Provjerite je li uključena.

Prilagodba tipkovnih prečaca

 1. Otvorite Postavke, zatim dodirnite Pristupačnost.
 2. Dodirnite Tipkovnice.
 3. Dodirnite Puni pristup tipkovnici i uključite ga.
 4. Dodirnite Naredbe.
 5. Dodirnite naredbu, zatim pritisnite prilagođenu kombinaciju tipki da biste je dodijelili.
 6. Dodirnite Gotovo.
Datum objave: