Uporaba Bluetooth miša ili dodirne površine uz iPad uređaj

Saznajte kako navigirati iPad uređajem pomoću Bluetooth miša ili dodirne površine i kako prilagoditi doživljaj sebi.

Povezivanje

Najprije pogledajte kako povezati Bluetooth miš ili dodirnu površinu s iPad uređajem. Za uporabu te značajke trebate imati iPad sa sustavom iPadOS 13.4.

Uporaba miša ili dodirne površine uz iPad uređaj

Kada povežete iPad uređaj s Bluetooth mišem ili dodirnom površinom, na zaslonu će se prikazati  kružni kursor.

Pomičite miš ili prelazite prstom po dodirnoj površini baš kao što to činite na stolnom ili prijenosnom računalu. Možete podesiti brzinu pomicanja kursora, kao i ostale postavke dodirne površine i miša.

Kako se bude pomicao preko različitih elemenata na zaslonu, kursor će mijenjati oblik. Na primjer, iznad teksta prikazivat će se kao I-crta kako biste na mjesto kursora mogli umetnuti tekst u tekstualni dokument ili označiti pa kopirati riječi s web-stranice:

S prelaskom kursora preko raznih dijelova sustava iPadOS, ti će dijelovi također mijenjati svoj izgled i prikazivati suptilne animacije kako bi vam olakšali navigaciju. Na primjer, gumbi u alatnoj traci aplikacija mijenjat će boju, a ikone aplikacija na početnom zaslonu se povećavati:

Nakon nekoliko sekundi neaktivnosti, kursor će nestati. Da bi se ponovno pojavio morate samo pomaknuti miš ili dodirnuti dodirnu podlogu.

Podešavanje postavki dodirne podloge

Za promjenu načina rada Bluetooth dodirne površine otvorite Postavke > Općenito > Dodirna površina. Na zaslonu koji će se prikazati možete podesiti sljedeće postavke:

 • Brzinu pomicanja kursora prilikom uporabe dodirne površine možete podešavati povlačenjem klizača Brzina pomicanja.
 • Ako želite da sadržaj koji pregledavate prati pomicanje vaših prstiju, uključite opciju Prirodno pomicanje.
 • Da bi se dodir na dodirnoj površini registrirao kao klik, uključite opciju Dodirni za klik.
 • Ako želite da klik ili dodir s dva prsta služi kao sekundarni klik, uključite opciju Sekundarni klik s dva prsta. 

U sustavu iPadOS, sekundarni klik na dodirnoj površini ima jednaku funkciju kao dulji pritisak na dodirnom zaslonu iPad uređaja ili klik uz pritisak tipke Control (odnosno, desni klik) na Mac računalu. Na primjer, kada kliknete sekundarnim klikom dodirne površine na ikonu bilo koje aplikacije na iPad uređaju, pojavit će se kontekstualni izbornik te aplikacije.

Sekundarni klik na iPad uređaju možete primijeniti i pomoću bilo kojeg uređaja za pokazivanje na način da uz klik držite pritisnutu tipku Control.

Podešavanje postavki miša

Za promjenu načina rada Bluetooth miša otvorite Postavke > Dodirna površina i miš. Na zaslonu koji će se prikazati možete podesiti sljedeće postavke:

 • Brzinu pomicanja kursora prilikom uporabe miša možete podešavati povlačenjem klizača Brzina pomicanja.
 • Ako želite da sadržaj koji pregledavate prati pomicanje vaših prstiju, uključite opciju Prirodno pomicanje.

Možete odabrati i način funkcioniranja sekundarnog klika uz uporabu miša. U sustavu iPadOS, sekundarni klik ima jednaku funkciju kao dulji pritisak na dodirnom zaslonu iPad uređaja ili klik uz pritisak tipke Control (odnosno, desni klik) na Mac računalu. Na primjer, kada kliknete sekundarnim klikom miša na ikonu bilo koje aplikacije na iPad uređaju, pojavit će se kontekstualni izbornik te aplikacije.

Odaberite Sekundarni klik pa odaberite želite li da se sekundarni klik primjenjuje kada kliknete lijevu ili desnu stranu miša, ili uopće ne želite da se primjenjuje. Sekundarni klik na iPad uređaju možete primijeniti i pomoću bilo kojeg uređaja za pokazivanje na način da uz klik držite pritisnutu tipku Control.

Sustav iPadOS ne podržava pomicanje sadržajem niti druge pokrete prstiju naApple Magic Mouse mišu (1. generacije) i Magic Trackpad dodirnoj površini (1. generacije).

Prilagodba kursora

Za promjenu izgleda i načina funkcioniranja kursora otvorite aplikaciju Postavke pa dodirnite opciju Pristupačnost > Upravljanje pokazivačem. Zatim možete prilagoditi sljedeće značajke:

 • Da biste kursor učinili tamnijim i manje prozirnim, uključite opciju Povećavanje kontrasta.
 • Dodirnite opciju Automatsko skrivanje pokazivača pa odredite koliko dugo želite da se kursor prikazuje nakon prestanaka pomicanja.
 • Ako želite odabrati neku drugu boju za kursor, dodirnite opciju Boja.
 • Povlačenjem klizača Veličina kursora možete povećavati i smanjivati kursor.
 • Animacije kursora možete uključiti ili isključiti.
 • Podešavanje brzine pomicanja stranicama prilikom uporabe Bluetooth miša ili dodirne površine možete izvršavati pomoću klizača Brzina pomicanja.

Datum objave: