Kako popraviti disk Mac računala uslužnim programom diska

Upotrijebite značajku prve pomoći uslužnog programa diska da biste pronašli i popravili pogreške na disku.

Uslužni program diska može pronaći i popraviti pogreške povezane s formatiranjem i strukturom direktorija na disku Mac računala. Pogreške mogu dovesti do neočekivanog ponašanja pri korištenju Mac računala, a značajne pogreške čak mogu spriječiti da se vaše Mac računalo potpuno pokrene.

Prije nastavka provjerite imate li trenutačnu sigurnosnu kopiju svojeg Mac računala, u slučaju da morate oporaviti oštećene datoteke ili uslužni program diska utvrdi pogreške koje nije moguće popraviti.

Otvaranje uslužnog programa diska

Započnite s oporavkom sustava macOS, a zatim odaberite Uslužni program diska u prozoru Uslužni programi. Kliknite Nastavi.
Ako ne popravljate disk s kojeg je Mac računalo pokrenuto, ne morate pokrenuti iz oporavka operativnog sustava macOS: samo otvorite Uslužni program diska iz mape Uslužni programi u mapi Aplikacije.

Prozor Uslužni programi sustava macOS u oporavku sustava macOS

 


Pronalazak vašeg diska u uslužnom programu diska

Odaberite Prikaz > Prikaži sve uređaje (ako su dostupni) na traci izbornika ili alatnoj traci u uslužnom programu diska.

Bočna traka u uslužnom programu diska trebala bi sada prikazivati svaki dostupni disk ili drugi uređaj za pohranu, počevši s diskom za pokretanje. I ispod svakog diska trebali biste vidjeti bilo koji spremnik i jedinice na tom disku. Ne vidite svoj disk?


U ovom primjeru disk za pokretanje (APPLE HDD) ima jedan spremnik i dvije jedinice (Macintosh HD, Macintosh HD - Podaci). Vaš disk možda nema spremnik, a možda ima različit broj jedinica.

 


Popravak jedinica, zatim spremnika, a zatim diskova

Za svaki disk koji popravljate započnite odabirom posljednje jedinice na tom disku, a zatim pritisnite gumb Prva pomoć ili karticu.


U ovom primjeru, posljednja jedinica na disku je Macintosh HD - Podaci.
  

Kliknite Pokreni za početak provjere ima li na odabranoj jedinici pogrešaka.

  • Ako ne postoji gumb Pokreni, umjesto toga kliknite gumb Obnovi disk.
  • Ako je gumb zatamnjen i ne možete ga kliknuti, preskočite ovaj korak za odabranu stavku i nastavite do sljedeće stavke.
  • Ako se traži lozinka za otključavanje diska, unesite lozinku vašeg administratora.

Nakon što je uslužni program diska provjerio jedinicu, odaberite sljedeću stavku iznad nje na bočnoj traci, a zatim ponovno pokrenite značajku Prva pomoć. Nastavite se kretati prema gore po popisu, pokrećući značajku Prva pomoć za svaku jedinicu na disku, zatim svaki spremnik na disku, a zatim na kraju i sam disk. 


U ovom primjeru nalog za popravak je Macintosh HD - Podaci, zatim Macintosh HD, zatim Container disk2, zatim APPLE HDD.
   

Ako je uslužni program diska utvrdio pogreške koje ne može popraviti

Ako je uslužni program diska pronašao pogreške koje nije mogao popraviti, upotrijebite uslužni program diska za brisanje (formatiranje) vašeg diska.

Disk se ne pojavljuje u Uslužnom programu diska

Ako uslužni program diska ne može vidjeti vaš disk, također ne može vidjeti spremnike ni jedinice na tom disku. U tom slučaju slijedite ove korake:

  1. Isključite Mac računalo, a zatim isključite sve uređaje koji nisu bitni s Mac računala.
  2. Ako popravljate vanjski pogon, provjerite je li spojen izravno na vaš Mac pomoću odgovarajućeg kabela. Zatim isključite i ponovo uključite pogon.
  3. Ako se vaš disk i dalje ne pojavljuje u uslužnom programu diska, vaš disk ili Mac računalo možda treba servis. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku.
Datum objave: