Kako popraviti disk Mac računala uslužnim programom diska

Upotrijebite značajku Prva pomoć uslužnog programa diska da biste pronašli i popravili pogreške na disku.

Uslužni program diska može pronaći i popraviti pogreške povezane s formatiranjem i strukturom direktorija na disku Mac računala. Pogreške mogu dovesti do neočekivanog ponašanja pri korištenju Mac računala, a značajne pogreške čak mogu spriječiti da se vaše Mac računalo potpuno pokrene.

Prije nastavka provjerite imate li trenutačnu sigurnosnu kopiju svojeg Mac računala, u slučaju da morate oporaviti oštećene datoteke ili uslužni program diska utvrdi pogreške koje nije moguće popraviti.

Otvaranje uslužnog programa diska

Općenito, možete jednostavno otvoriti Uslužni program diska iz mape Uslužni programi u mapi Aplikacije. No, ako se vaš Mac ne pokrene do kraja ili želite popraviti disk s kojeg se Mac pokreće, otvorite Uslužni program diska iz Oporavka za macOS:

 1. Utvrdite upotrebljavate li Mac s Apple Silicon čipom, a zatim slijedite odgovarajuće korake:
  • Apple Silicon čip: uključite Mac te nastavite pritiskati i držati tipku za uključivanje sve dok se ne prikaže prozor s opcijama pokretanja. Kliknite ikonu zupčanika s oznakom Opcije, a zatim kliknite Nastavi.
  • Intelov procesor: uključite Mac, a zatim odmah pritisnite i držite ove dvije tipke dok se ne prikaže Appleov logotip ili druga slika: Command (⌘) i R.
 2. Možda će se od vas tražiti da odaberete korisnika za kojeg znate lozinku. Odaberite korisnika, a zatim kliknite Dalje i unesite lozinku njihovog administratora.
 3. U prozoru uslužnih programa u Oporavku za macOS odaberite Uslužni program i kliknite Nastavi.

 


Odabir diska u uslužnom programu diska

Odaberite Prikaz > Prikaži sve uređaje (ako su dostupni) na traci izbornika ili alatnoj traci u uslužnom programu diska.

Uslužni program diska: Prikaži sve uređaje

U rubnom stupcu u uslužnom programu diska trebao bi se sada prikazivati svaki dostupni disk ili drugi uređaj za pohranu, počevši s diskom za pokretanje. I ispod svakog diska trebali bi se prikazivati spremnici i jedinice na tom disku. Ne vidite svoj disk?

Uslužni program diska: spremnici i jedinice
U ovom primjeru disk za pokretanje (APPLE HDD) ima jedan spremnik i dvije jedinice (Macintosh HD, Macintosh HD - Podaci). Vaš disk možda nema spremnik, a možda ima različit broj jedinica.

 


Popravak jedinica, zatim spremnika, a zatim diskova

Za svaki disk koji popravljate započnite odabirom posljednje jedinice na tom disku, a zatim pritisnite tipku Prva pomoć ili karticu.

Uslužni program diska: pokrenuti značajku Prva pomoć?
U ovom primjeru, posljednja jedinica na disku je Macintosh HD - Podaci.


Kliknite Pokreni za početak provjere ima li na odabranoj jedinici pogrešaka.

 • Ako ne postoji tipka Pokreni, umjesto toga kliknite tipku Popravi disk.
 • Ako je tipka zatamnjena i ne možete je kliknuti, preskočite ovaj korak za odabrani disk, spremnik ili jedinicu.
 • Ako se traži lozinka za otključavanje diska, unesite lozinku vašeg administratora.

Nakon što je uslužni program diska provjerio jedinicu, odaberite sljedeću stavku iznad nje u rubnom stupcu, a zatim ponovno pokrenite značajku Prva pomoć. Nastavite se kretati prema gore po popisu, pokrećući značajku Prva pomoć za svaku jedinicu na disku, zatim svaki spremnik na disku, a zatim na kraju i sam disk. 

Prva pomoć za disk: postupak završen
U ovom primjeru nalog za popravak je Macintosh HD - Podaci, zatim Macintosh HD, zatim Container disk3, zatim APPLE HDD.
   

Ako je uslužni program diska pronašao pogreške koje ne može popraviti

Ako je uslužni program diska pronašao pogreške koje nije mogao popraviti, upotrijebite uslužni program diska za brisanje (formatiranje) vašeg diska.

Disk se ne pojavljuje u Uslužnom programu diska

Ako uslužni program diska ne može vidjeti vaš disk, također ne može vidjeti spremnike ni jedinice na tom disku. U tom slučaju slijedite ove korake:

 1. Isključite Mac računalo, a zatim isključite sve uređaje koji nisu bitni s Mac računala.
 2. Ako popravljate vanjski pogon, provjerite je li spojen izravno na vaš Mac pomoću odgovarajućeg kabela. Zatim isključite i ponovo uključite pogon.
 3. Ako se vaš disk i dalje ne pojavljuje u uslužnom programu diska, vaše Mac računalo možda treba servis. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se Appleovoj korisničkoj podršci.
Datum objave: