Ako vam je potrebna pomoć za CarPlay

Saznajte što učiniti ako CarPlay ne radi onako kako očekujete.

Prvo provjerite podržava li vaša zemlja ili regija CarPlay i podržava li vaš automobil CarPlay. Ako niste sigurni podržava li vaš automobil CarPlay, obratite se proizvođaču vozila.

Provjerite ima li vaš iPhone najnoviju verziju sustava iOS. Ako je vaš iPhone ažuriran na najnoviju verziju iOS-a, slijedite ove korake i provjerite CarPlay nakon svakog koraka:

 1. Provjerite vezu sa svojim autoradijem sa značajkom CarPlay:
  • Ako imate ožičenu vezu, pokušajte se ponovno povezati pomoću nekog drugog USB kabela na drugom USB priključku, ako ga imate.
  • Ako imate bežičnu vezu, provjerite jesu li Wi-Fi i Bluetooth omogućeni pod stavkom Postavke > Wi-Fi i postavke > Bluetooth.
 2. Ako se CarPlay ne aktivira automatski, na zaslonu vozila potražite logotip CarPlay.
 3. Ponovno pokrenite iPhone i automobil. 
 4. Provjerite je li uključena značajka Siri.
 5. Ako CarPlay ne prepozna iPhone, provjerite nisu li za CarPlay postavljena ograničenja. Otvorite Postavke > Vrijeme uporabe zaslona > Ograničenja sadržaja i privatnost, dodirnite Dozvoljene aplikacije te provjerite je li CarPlay omogućen.
 6. Idite na Postavke > Općenito > CarPlay, dodirnite svoj automobil, a zatim dodirnite Zaboravi ovaj automobil. Zatim ponovo postavite CarPlay.
 7. Provjerite koristi li vaš CarPlay autoradio najnoviji firmver proizvođača automobila. Više informacija možete pronaći u priručniku automobila.

Ako i dalje imate problema prilikom povezivanja sa značajkom CarPlay, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku.

Datum objave: