Prijenos SIM kartice s prethodnog iPhone uređaja na eSIM na novom iPhone uređaju

Saznajte kako prenijeti eSIM ili fizičku SIM karticu s prethodnog iPhone uređaja na novi iPhone uređaj.

Preduvjeti

Za prijenos eSIM kartice na novu eSIM karticu:

Za prijenos fizičke SIM kartice na novi eSIM:

 • Vaš prethodni iPhone treba koristiti sustav iOS 14 ili noviji.
 • Vaš novi iPhone treba biti iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ili noviji uređaj.
 • Vaš novi iPhone također treba koristiti sustav iOS 14 ili noviji.

Uz sustav iOS 13.1 i noviji neki operateri podržavaju prijenos eSIM kartice tijekom brzog početka. Obratite se operateru da biste saznali podržava li taj postupak prijenosa.

 

Prijenos eSIM kartice tijekom postavljanja

Ako se od vas zatraži da prenesete mobilnu tarifu tijekom postavljanja značajke Brzi početak, učinite sljedeće da biste prenijeli svoju eSIM karticu:

 1. Odaberite brojeve koje želite prenijeti na novi iPhone uređaj i dodirnite za nastavak na dnu stranice. Ako želite naknadno odlučiti, moći ćete dovršiti prijenos mobilne tarife nakon što postavite svoj iPhone.
 2. Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje uređaja.
 3. Uputite poziv s novog iPhone uređaja da biste provjerili mobilnu vezu prije uklanjanja mobilne tarife s prethodnog iPhone uređaja. Za dodatne informacije obratite se operateru.

Kad mobilna tarifa na novom iPhone uređaju postane aktivna, deaktivirat će se tarifa na prethodnom iPhone uređaju.

Prijenos eSIM kartice s prethodnog iPhone uređaja na eSIM na novom iPhone uređaju nakon postavljanja

Za dovršetak postupka prijenosa eSIM kartice morat ćete je odobriti na prethodnom iPhone uređaju koji trenutačno upotrebljava ovu mobilnu tarifu. Ako više nemate svoj prethodni iPhone, obratite se svom operateru za prijenos mobilne tarife. 

Ako ste već postavili uređaj, učinite sljedeće da biste prenijeli eSIM karticu:

 1. Na novom iPhone uređaju otvorite Postavke > Mobilni podaci, a zatim dodirnite opciju Dodaj mobilnu tarifu. Ako je tarifa za eSIM dostupna, nalazit će se na popisu. Ako mobilna tarifa nije na popisu, provjerite prijavu pomoću Apple ID-a i dvofaktornu provjeru autentičnosti. Zatim učinite sljedeće ili se obratite operateru.

 2. Dodirnite dostupnu mobilnu tarifu, a zatim dodirnite opciju Dodaj mobilnu tarifu na dnu zaslona.

 3. Na prethodnom iPhone uređaju prikazat će se poruka s upitom želite li prenijeti svoj telefonski broj na novi telefon. Dodirnite Prijenos. Nakon što dodirnete Prijenos, mobilna tarifa više neće biti dostupna na prethodnom iPhone uređaju. Da biste taj postupak dovršio, prethodni iPhone mora biti u blizini novog. 

 4. Ako se na novom uređaju prikaže baner Dovršite podešavanje svoje mobilne tarife, dodirnite ga.
 5. Dodirnite Nastavi. Za prijenos eSIM kartice bit ćete preusmjereni na web-stranicu operatera. Ako vam je potrebna pomoć, oratite se svom operateru.  
 6. Uputite poziv s novog iPhone uređaja da biste provjerili mobilnu vezu prije uklanjanja mobilne tarife s prethodnog iPhone uređaja. Za dodatne informacije obratite se operateru.

Prijenos fizičke SIM kartice s prethodnog iPhone uređaja na eSIM na novom iPhone uređaju nakon postavljanja

Prije početka, obratite pažnju na sljedeće preduvjete:

 • Ako u budućnosti planirate upotrebljavati značajku Dual SIM, izvadite fizičku SIM karticu iz prethodnog iPhone uređaja i stavite je u novi iPhone uređaj i nemojte je prebaciti na eSIM. Značajka Dual SIM funkcionira samo ako imate jednu fizičku SIM karticu i jedan eSIM instaliran na vašem iPhone uređaju.
 • Da biste prenijeli eSIM ili fizičku SIM karticu na svoj novi iPhone uređaj, trebate odobriti prijenos na prethodni iPhone uređaj koji trenutačno koristi mobilnu tarifu. Ako više nemate svoj prethodni iPhone, obratite se svom operateru za prijenos mobilne tarife.
 • Za prijenos fizičke SIM kartice na eSIM potreban je sustav iOS 14 ili noviji.

Ako ste već postavili novi iPhone uređaj, pratite ove korake za prijenos fizičke SIM kartice:

 1. Na novom iPhone uređaju idite na Postavke > Mobilni podaci, a zatim dodirnite opciju Dodaj mobilnu tarifu. Na sljedećem će zaslonu biti naveden prethodni iPhone uređaj u kojem se nalazi fizička SIM kartica. Dodirnite svoj telefonski broj za nastavak. Ako mobilna tarifa nije na popisu, provjerite prijavu pomoću Apple ID-a i dvofaktornu provjeru autentičnosti. Zatim učinite sljedeće ili se obratite operateru

 2. Vaš novi iPhone od vas će zatražiti da potvrdite želite li pretvoriti postojeću fizičku SIM karticu od prethodnog iPhone uređaja ua eSIM na novom iPhone uređaju. Dodirnite Pretvori mobilnu tarifu. 

 3. Ako u budućnosti planirate upotrebljavati značajku Dual SIM, izvadite fizičku SIM karticu iz prethodnog iPhone uređaja i umetnite je u svoj novi iPhone uređaj bez pretvaranja u eSIM. U suprotnom, dodirnite Pretvori u eSIM.

 4. Dodirnite U redu na upozorenju koje navodi da trebate odobriti prijenos na prethodni iPhone uređaj. Ako nemate svoj prethodni iPhone uređaj, obratite se operateru za prijenos tarife.

 5. Na prethodnom iPhone uređaju dodirnite Prenesi kako biste potvrdili da želite prenijeti mobilnu tarifu i broj s fizičke SIM kartice na eSIM na vašem novom iPhone uređaju.

 6. Pričekajte dok se mobilna tarifa ne aktivira na vašem novom iPhone uređaju. Vaša će se prethodna SIM kartica deaktivirati kada se mobilna tarifa aktivira na vašem novom iPhone uređaju.

Zatražite pomoć

Datum objave: