Ponovno pokrenite iPad uređaj

Saznajte kako isključiti, a zatim ponovno uključiti iPad.

Kako ponovno pokrenuti iPad bez tipke Home

  1. Pritisnite i držite ili tipku za pojačavanje ili tipku za smanjivanje glasnoće i gornju tipku dok se ne pojavi kliznik za isključivanje.
  2. Povucite kliznik, a zatim pričekajte 30 sekundi da se uređaj isključi. Ako se vaš uređaj smrznuo ili ne reagira, prisilno ga ponovno pokrenite.
  3. Da biste ponovno uključili uređaj, pritisnite i držite gornju tipku dok se ne pojavi logotip tvrtke Apple.

Kako ponovno pokrenuti iPad s tipkom Home

  1. Pritisnite i držite gornju tipku dok se ne prikaže kliznik za isključivanje.
  2. Povucite kliznik, a zatim pričekajte 30 sekundi da se uređaj isključi. Ako se vaš uređaj smrznuo ili ne reagira, prisilno ga ponovno pokrenite.
  3. Da biste ponovno uključili uređaj, pritisnite i držite gornju tipku dok se ne pojavi logotip tvrtke Apple.
Datum objave: