Omogućivanje dijeljenih prečaca na iPhone, iPad ili iPod touch uređajima

Možete dodati prečace prema izvorima izvan Galerije, kao što su prijatelji, web-stranice itd. Ti dijeljeni prečaci smatraju se „nepouzdanima” te u postavkama morate dopustiti nepouzdane prečace da biste ih mogli upotrebljavati. 

Dopuštanje nepouzdanih prečaca

  1. Otvorite aplikaciju Prečaci i pokrenite bilo koji prečac.
  2. Otvorite Postavke > Prečaci.
  3. Uključite opciju Dopusti nepouzdane prečace. Nećete vidjeti tu opciju ako najprije ne pokrenete prečac.

Saznajte više o prečacima u uputama za uporabu prečaca.

Datum objave: