Izrada dostupnih dokumenata, tabličnih dokumenata ili prezentacija pomoću aplikacija Pages, Numbers ili Keynote

Izradite dostupne i označene dokumente kako biste ispunili potrebe svoje publike, primjerice studenata ili suradnika.

Ako pratite preporuke u ovom članku, moći ćete izraditi dostupan dokument koji funkcionira s čitačima zaslona i drugim pomoćnim tehnologijama. Nakon toga, moći ćete izraditi označeni PDF ili EPUB knjigu koje možete podijeliti sa svojom publikom, a koji podržavaju napredne značajke pristupačnosti.

Upotreba većeg fonta u dokumentu

Ako upotrebljavate font manji od 10pt, neke osobe mogu imati poteškoće s čitanjem teksta u vašem dokumentu. U svojim dokumentima obavezno upotrebljavajte veći font. Ako redovito izrađujete dostupne dokumente, aplikaciju Pages možete postaviti tako da upotrebljava veći zadani font. Na taj način, svaki put kada započnete novi dokument, upotrebljavaju se preferirani font i veličina fonta: 


Dodavanje opisa pristupačnosti medijskom sadržaju

Objektima u svojem dokumentu dodajte opise kako bi osobe koje upotrebljavaju pomoćne tehnologije mogle bolje razumjeti vaš dokument:

 • slike
 • filmovi
 • audiozapis
 • crteži*
 • galerije slika.

* Opise crteža možete dodati u aplikacijama Pages i Numbers.

Dodavanje opisa na iPhone ili iPad uređaju

 1. U dokumentu dodirnite objekt da biste ga odabrali, dodirnite tipku Format , a zatim dodirnite Slika, Film, Audiozapis, Crtež ili Galerija.
 2. Dodirnite Opis, dodirnite unutar tekstnog okvira, a zatim unesite opis.

Dodavanje opisa na Mac računalu

 1. U dokumentu kliknite objekt da biste ga odabrali, kliknite tipku Format  na alatnoj traci, a zatim kliknite Slika, Film, Audiozapis, Crtež ili Galerija u inspektoru.
 2. Kliknite tekstni okvir Opis, a zatim unesite opis.


Upotreba zaglavlja u dokumentima

Kada u svom dokumentu upotrebljavate zaglavlja, čitači zaslona mogu ih identificirati i jednostavno prelaziti na njih, što olakšava skeniranje dokumenta. U dokumentu aplikacije Pages za formatiranje zaglavlja upotrebljavajte stilove odlomka. U tablicama upotrebljavajte retke i stupce.

Upotreba zaglavlja u dokumentima aplikacije Pages

 1. U dokumentu kliknite ili dodirnite tekst na koji želite primijeniti stil zaglavlja.
 2. Dodirnite ili kliknite tipku Format  na alatnoj traci. Ako ste u dokumentu za raspored stranica, dodirnite ili kliknite karticu Tekst pri vrhu rubnog stupca Format.
 3. Pri vrhu rubnog stupca Format odaberite naziv stila odlomka, a zatim s izbornika Stilovi odlomka odaberite stil zaglavlja.

Upotreba redaka i stupaca zaglavlja u tablicama

Dodavanje redaka zaglavlja i stupaca zaglavlja konvertira postojeće retke i stupce u zaglavlja:

 • U aplikacijama Pages, Numbers i Keynote na iPhone ili iPad uređaju dodirnite tablicu, dodirnite tipku Format , Zaglavlja i podnožja, a zatim dodirnite plus (+) ili minus (-) znak pored kategorije zaglavlja.
 • U aplikacijama Pages, Numbers i Keynote na Mac računalu dok je pritisnuta tipka Ctrl kliknite broj ili slovo pored prvog retka ili stupca tablice, a zatim odaberite „Pretvori u redak zaglavlja” ili „Pretvori u stupac zaglavlja”.


Upotreba sadržaja u dokumentima aplikacije Pages

Upotrijebite kazalo sadržaja u svojim dokumentima. Kada svoje dokumente pretvorite u PDF, sadržaj se automatski pojavljuje u navigacijskom oknu PDF-a. Unosi sadržaja označeni su kao elementi „Sadržaja” i mogu pružiti dodatne značajke za korisnike pomoćne tehnologije. A kada dokument izvezete u EPUB, sadržaj će automatski biti uključen za lakšu navigaciju.


Upotreba ugrađenih opcija rasporeda za rasporede dokumenata u aplikaciji Pages

Pages podržava tekst u više stupaca i tekstne okvire koje možete povezati zajedno da biste izradili vlastiti raspored. Upotreba tih značajki umjesto tablice kako biste izradili strukturu rasporeda svog dokumenta olakšat će navigaciju korisnicima s čitačima zaslona.

Evo kako dodati i prilagoditi stupce u dokumentu:

 1. U dokumentu kliknite bilo koji tekst. Ako dokument ima više dijelova, ovo se primjenjuje samo na dio na koji ste kliknuli.
 2. Dodirnite ili kliknite tipku Format na alatnoj traci, a zatim pri vrhu dodirnite ili kliknite tipku Raspored.
 3. Pomoću kontrola u odjeljku Stupci postavite broj stupaca i njihov prored:
  • Da biste postavili broj stupaca, kliknite strelice pored vrijednosti polja Stupci.
  • Da biste postavili prored stupaca, dvokliknite vrijednosti u stupcima Stupac i Uvezna margina, a zatim unesite širinu stupca.
  • Da biste postavili različite širine stupaca, poništite odabir okvira pored opcije „Jednaka širina stupaca”.

Saznajte kako dodati povezane tekstne okvire u dokument aplikacije Pages.


Dodatne preporuke

Prilikom izrade dostupnih dokumenata, slijedite i ove dodatne preporuke:

 • Korisnici s nekim oblicima daltonizma možda neće moći razlikovati dva simbola koja su različite boje, ali su po svemu ostalom identični. Na primjer, umjesto korištenja boja za označavanje da je tekst uklonjen ili dodan (primjerice crvene i zelene), upotrijebite precrtana slova u tekstu.
 • Čitači zaslona mogu čitati većinu teksta u dokumentu i navigirati kroz njega, ali kada je tekst umetnut unutar slike ne funkcioniraju tako dobro. Ako imate sliku teksta koju želite uključiti u svoj dokument, razmislite o tome da tekst smjestite u element tekstnog okvira, a ne u sliku.
Datum objave: