Detalji o bateriji i performansama iPhone 11 i novijih uređaja

Saznajte više o novom ugrađenom sustavu softvera i hardvera kojeg iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max i noviji uređaji koriste za smanjenje utjecaja kemijskog starenja baterije na performanse uređaja.

Novi ugrađeni sustav softvera i hardvera funkcionira automatski, uvijek je uključen i radi na pružanju najboljih mogućih performansi kako baterija s vremenom dotrajava. Napajanje potrebno iPhone 11, iPhone 11 Pro i iPhone 11 Pro Max uređajima dinamički se prati, a performanse prilagođavaju na način da mogu zadovoljiti te potrebe u stvarnom vremenu. Ovaj sustav napredniji je od sustava za upravljanje baterijom i snagom na prethodnim iPhone uređajima i omogućuje smanjenje utjecaja dotrajavanja baterije na performanse vašeg iPhone uređaja.

Detalji o performansama i dotrajavanju baterije

Iako se utjecaj dotrajavanja baterije na performanse smanjuje u najvećoj mogućoj mjeri, ono ipak može s vremenom prouzročiti vidljive učinke koji mogu biti privremeni. Ovisno o zdravlju baterije i zadacima koje vaš iPhone obavlja, primjeri tih utjecaja mogu uključivati duže vrijeme pokretanja aplikacije, manju brzinu kadrova, smanjenu brzinu prijenosa bežičnih podataka, prigušenje pozadinskog osvjetljenja ili slabiju glasnoću zvučnika.

Provjera stanja baterije na iPhone uređaju

Sve punjive baterije potrošni su dijelovi i imaju ograničen vijek trajanja – njihov kapacitet i performanse s vremenom se smanjuju, pa ih je potrebno zamijeniti. Za više detalja o zdravlju baterije vašeg iPhone uređaja i preporučenom trenutku za zamjenu baterije pogledajte Postavke > Baterija > Zdravlje baterije.

Ako dotrajala baterija utječe na performanse vašeg iPhone uređaja i trebate pomoć oko zamjene baterije, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku za informacije o servisnim opcijama.

Dodatne informacije

Datum objave: