Koristite usmjerivače osigurane tehnologijom HomeKit

Dodatno zaštitite kućnu opremu kontrolirajući s kojim servisima i uređajima komunicira na vašoj kućnoj Wi-Fi mreži i putem interneta.

Preduvjeti

Postavljanje sigurnog usmjerivača

 1. Nađite iOS ili iPadOS aplikaciju usmjerivača u servisu App Store i postavite usmjerivač s pomoću nje. Pričekajte da vas aplikacija zatraži da dodate usmjerivač u aplikaciju Dom, a zatim dodirnite Prihvati. Ako vas aplikacija ne zatraži da dodate usmjerivač u aplikaciju Dom, slijedite upute proizvođača usmjerivača. 
 2. Nastavite s postavljanjem u aplikaciji Dom slijedeći upute na zaslonu. Kada završite vidjet ćete obavijest o uspješnom postavljanju. 
 3. Nakon postavljanja dodajte HomeKit opremu u aplikaciju Dom. Ako već imate HomeKit opremu koja je dodana u aplikaciju Dom, ona će nastaviti raditi i imati koristi od većine značajki zaštite mreže HomeKit. Za još veću sigurnost uklonite i resetirajte Wi-Fi opremu, a zatim ga dodajte u aplikaciju Dom. To stvara jedinstvenu lozinku poznatu samo usmjerivaču i svakoj dodatnoj opremi.

Prilagodite sigurnost svojim potrebama

Možete kontrolirati količinu zaštite koju usmjerivač pruža HomeKit opremi. Da biste promijenili sigurnosne postavke u aplikaciji Dom:

 1. Idite na karticu Dom, dodirnite  u gornjem lijevom kutu, a zatim dodirnite Postavke doma.
 2. Ako imate više domova, odaberite dom u koji ste postavili usmjerivač. 
 3. Pomaknite se prema dolje i dodirnite opciju Wi-Fi mreža i usmjerivači. Zatim dodirnite opremu za koju želite promijeniti razinu sigurnosti veze.
  • Ograniči na Dom: najsigurnije. Oprema može komunicirati samo sa sustavom HomeKit putem Apple uređaja. Oprema se neće povezati s internetom ni lokalnim uređajima kako bi se moglo blokirati usluge treće strane, poput ažuriranja firmvera.
  • Automatski: zadana sigurnost. Oprema može komunicirati sa sustavom HomeKit i vezama koje je preporučio proizvođač opreme.
  • Nema ograničenja: najmanje sigurno. Ova postavka zaobilazi sigurni usmjerivač i omogućuje opremi da komunicira sa svim uređajima u vašoj mreži ili internetskom servisu.

Datum objave: