Pronalaženje osoba i dijeljenje lokacije pomoću aplikacije Pronalaženje

Saznajte kako upotrebljavati aplikaciju Pronalaženje da biste dijelili svoju lokaciju s prijateljima i članovima obitelji. Možete postaviti i lokacijske obavijesti da biste saznali je li netko napustio lokaciju ili upravo stigao kući. 

Aplikacija Pronalaženje kombinacija je aplikacija Nađi moj iPhone i Nađi moje prijatelje. Ako vam je potrebna pomoć prilikom pronalaženja, koristite značajku pretraživanja na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju ili ili Spotlight na Mac računalu.


Dijeljenje lokacije

Ako je uključena opcija Dijeli moju lokaciju , svoju lokaciju možete dijeliti s prijateljima, članovima obitelji i kontaktima na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju s pomoću aplikacije Pronalaženje. Svoju lokaciju možete dijeliti i u aplikaciji Nađi osobe u sustavu watchOS 6 ili novijem na modelima Apple Watch uređaja koji imaju GPS i mobilne podatke i koji su upareni s vašim iPhone uređajem.

Ako ste već postavili dijeljenje s obitelji i upotrebljavate značajku dijeljenja lokacije, vaši se članovi obitelji automatski prikazuju u aplikaciji Pronalaženje.

Svoju lokaciju možete dijeliti i u aplikaciji Poruke

Dijeljenje s osobama

 1. Otvorite aplikaciju Pronalaženje i odaberite karticu Osobe.
 2. Dodirnite gumb Dodaj .
  Dijeljenje lokacije s prijateljima u aplikaciji Pronalaženje na iPhone uređaju
 3. Odaberite Dijeli moju lokaciju.
 4. Unesite ime ili telefonski broj osobe s kojom želite podijeliti lokaciju.
 5. Odaberite Šalji.
 6. Odaberite dijeljenje lokacije tijekom jednog sata, do kraja dana ili neograničeno.

Kada dijelite lokaciju s nekim, i oni imaju opciju dijeljenja svoje lokacije.

Unos naziva lokacije

Ako želite, možete unijeti naziv lokacija koje često posjećujete:

 1. Otvorite aplikaciju Pronalaženje, a zatim odaberite karticu Ja.
 2. Pomaknite se prema dolje i dodirnite Lokacija.
 3. Odaberite Dom, Posao, Škola, Teretana ili Bez odnosno dodirnite Dodajte vlastitu oznaku da biste stvorili svoje ime.

Promjena uređaja za dijeljenje

Da biste promijenili uređaj putem kojeg dijelite lokaciju, otvorite Pronalaženje na uređaju s kojeg želite započeti dijeljenje. Odaberite karticu Ja, a zatim odaberite Koristi ovaj [uređaj] za moju lokaciju.

Dijeljenje lokacije putem satelita

Na uređajima iPhone 14 ili iPhone 14 Pro, sa sustavom iOS 16.1 ili novijim, možete podijeliti svoju lokaciju putem satelita kada se nalazite u području gdje nema signala mobilne ni Wi-Fi mreže. Da biste mogli s nekim podijeliti svoju lokaciju, morate već imati aktivirano dijeljenje svoje lokacije s tom osobom u aplikaciji Pronalaženje prije nego što se nađete izvan dometa mobilne i Wi-Fi mreže.

Svoju lokaciju putem satelita možete ažurirati svakih 15 minuta.

Saznajte kako možete podijeliti svoju lokaciju putem satelita

Saznajte gdje je dostupno dijeljenje lokacije putem satelita


Praćenje dijeljene lokacije prijatelja

Ako netko podijeli svoju lokaciju s vama ili vi pošaljete zahtjev za njegovu lokaciju te on odobri njezino dijeljenje, tu lokaciju tada možete pratiti.

Traženje praćenja nečije lokacije

Da biste počeli pratiti drugu osobu, najprije s njom morate podijeliti svoju lokaciju. Učinite sljedeće:

 1. Otvorite aplikaciju Pronalaženje i odaberite karticu Osobe.
 2. Odaberite osobu s kojom ste podijeliti svoju lokaciju.
 3. Pomaknite se prema dolje i odaberite Zatraži praćenje lokacije.

Odgovor na zahtjev za dijeljenje lokacije

Kad netko podijeli svoju lokaciju s vama, možete odabrati želite li i vi podijeliti svoju lokaciju s njime:

 1. Otvorite aplikaciju Pronalaženje i odaberite karticu Osobe.
 2. U odjeljku s imenom osobe koja vam je poslala svoju lokaciju, odaberite Dijeli da biste joj omogućili praćenje svoje lokacije.
  Dijeljenje lokacije s prijateljima u aplikaciji Pronalaženje na iPhone uređaju
 3. Ako ne želite dijeliti lokaciju s tom osobom, odaberite Nemoj dijeliti (ili Poništi).


Dijeljenje lokacijskih obavijesti

Počevši u sustavu iOS 14 i macOS Big Sur, možete postaviti ponavljajuće lokacijske obavijesti. To vam omogućuje da saznate je li netko stigao na lokaciju ili je pak napustio te je li netko odsutan s nekog mjesta neko određeno vrijeme. 

Primanje obavijesti kada prijatelj stigne na lokaciju, napusti lokaciju ili se ne nalazi na lokaciji

 1. Otvorite aplikaciju Pronalaženje i odaberite karticu Osobe.
 2. Odaberite osobu s kojom želite dijeliti obavijesti.
 3. Pomaknite se prema dolje i u odjeljku Obavijesti dodirnite Dodaj.
 4. Dodirnite Obavijesti me da biste primili obavijest o promjeni lokacije prijatelja.* Dodirnite Obavijesti prijatelja da bi prijatelj primio obavijest o promjeni vaše lokacije. 
 5. U odjeljku Kada odaberite Stiže, Odlazi ili Nije na lokaciji. Ako dijelite promjenu svoje lokacije, odaberite Stižem ili Odlazim. 
 6. U odjeljku Lokacija dodirnite postavku kako biste odabrali trenutačnu lokaciju ili dodirnite opciju Nova lokacija kako biste odabrali drugu lokaciju. 
  Stvaranje lokacijske obavijesti za prijatelja na iPhone uređaju
 7. U odjeljku Učestalost odaberite Samo jedanput ili Svaki put.

* Vaš prijatelj primit će obavijest kada postavite lokacijsku obavijest. Za ponavljajuće lokacijske obavijesti vaš prijatelj mora prihvatiti pozivnicu.


Lociranje prijatelja

 1. Otvorite aplikaciju Pronalaženje i odaberite karticu Osobe.
 2. U odjeljku Osobe odaberite ime prijatelja koji dijeli svoju lokaciju s vama.
 3. Da biste otvorili Karte, odaberite Upute, a zatim slijedite upute kako da stignete na lokaciju svojih prijatelja.
  Pronalaženje prijatelja u aplikaciji Pronalaženje na iPhone uređaju

Ako se ispod imena prijatelja prikaže vaša lokacija, znači da ga ne pratite. Ako se prikaže Nije pronađena nijedna lokacija, ta se osoba ne može locirati.

Što još možete učiniti

Kad otvorite aplikaciju Pronalaženje, odaberite karticu Osobe, a zatim odaberite ime osobe. Možete učiniti sljedeće:

 • Prikažite karticu s kontaktom osobe.
 • Odaberite Upute da biste navigirali do lokacije osobe u Kartama.
 • Odaberite Obavijesti da biste vidjeli promjenu lokacije osobe ili da osobe prime obavijest o promjeni vaše lokacije.
 • Dodajte osobu u Omiljeno ili je uklonite. Članovi dijeljenja s obitelji ne mogu se ukloniti iz opcije Omiljeno.
 • Odaberite Uredi naziv lokacije da biste označili njihovu lokaciju.


Prestanak dijeljenja lokacije

Da biste prekinuli dijeljenje lokacije sa svim osobama, učinite sljedeće. Možete prekinuti dijeljenje i s određenom osobom ili isključiti opciju Dozvoli zahtjeve za prijateljstvo. 

 1. Otvorite aplikaciju Pronalaženje.
 2. Odaberite karticu Ja.
 3. Isključite Dijeli moju lokaciju.

Prestanak dijeljenja s jednom osobom

 1. Otvorite aplikaciju Pronalaženje i odaberite karticu Osobe.
 2. Odaberite osobu s kojom želite prekinuti dijeljenje svoje lokacije.
 3. Pomaknite se prema dolje i odaberite Prestani dijeliti moju lokaciju.

Isključivanje opcije Dozvoli zahtjeve za prijateljstvo

 1. Otvorite aplikaciju Pronalaženje.
 2. Odaberite karticu Ja.
 3. Isključite opciju Dozvoli zahtjeve za prijateljstvo.

Ako izbrišete aplikaciju Pronalaženje, vaša će se lokacija i dalje dijeliti. Osobe s kojima ste prethodno podijelili svoju lokaciju i dalje tu lokaciju mogu vidjeti. Ako želite prekinuti dijeljenje lokacije, ponovno instalirajte aplikaciju Pronalaženje i pratite upute za prekid dijeljenje lokacije.


Dijeljenje lokacije u aplikaciji Poruke

 1. Otvorite aplikaciju Poruke na svom iPhone uređaju i odaberite poruku.
 2. Pri vrhu razgovora odaberite ime osobe ili grupe.
 3. Odaberite Pošalji moju trenutačnu lokaciju. Primatelju će se vaša lokacija prikazati na karti. Možete i odabrati opciju Dijeli moju lokaciju te zatim koliko je dugo želite dijeliti.


Ako imate iOS 12 ili stariju verziju, ili macOS Mojave ili stariju verziju

Aplikacija Pronalaženje kombinacija je aplikacija Nađi moj iPhone i Nađi moje prijatelje, za iOS 13, iPadOS i macOS Catalina ili noviju verziju. Evo što možete učiniti ako imate iOS 12 ili noviji, macOS Mojave ili noviji ili watchOS 5 ili noviji.

Datum objave: