Uređivanje videa u projektu u aplikaciji iMovie na iPhone, iPad, iPod touch i Mac uređajima

Nakon što ste stvorili projekt u aplikaciji iMovie i dodali videoisječke i fotografije, možete prilagoditi film promjenom duljine isječaka, promjenom redoslijeda isječaka i slično.

Uređivanje u aplikaciji iMovie na iPhone ili iPad uređajima

Nakon što ste dodali videoisječke i fotografije na vremensku traku projekta, možete produljiti ili skratiti isječak, promijeniti redoslijed isječaka ili podijeliti isječak u dva pojedinačna isječka.

Produljivanje ili skraćivanje isječaka

Možete skratiti videoisječak ili fotografiju tako da se u projektu pojavljuju kraće ili dulje vremensko razdoblje.

 1. Kada otvorite projekt, dodirnite videoisječak ili fotografiju na vremenskoj traci. Pojavljuje se žuto isticanje oko odabranog videoisječka.
 2. Da biste približili isječak, raširite prstima u središtu vremenske trake. Kada približite, možete vidjeti više pojedinosti u isječku, zbog čega ćete ga lakše urediti. 
 3. Povucite početak ili kraj isječka da biste ga učinili kraćim ili duljim:
  • Da biste produljili isječak, povucite rub isječka od središta isječka.
  • Da biste isječak učinili kraćim, povucite rub isječka prema središtu isječka.

Ako ne možete povući rub isječka, možda ne postoji dodatni videozapis na početku ili kraju tog isječka. Na primjer, ako ste dodali videoisječak u trajanju od 20 sekundi, ne možete ga učiniti duljim od 20 sekundi. To također može značiti da isječak ima najkraću duljinu koju iMovie dopušta, a to je 0,3 sekundi. Ako ipak želite promijeniti trajanje isječka možete pokušati usporiti ili ubrzati isječak.

Promjena redoslijeda isječaka

Možete promijeniti redoslijed isječaka na vremenskoj traci da biste promijenili kada se određeni isječak pojavljuje u filmu. Kada otvorite projekt, dodirnite i držite videoisječak ili fotografiju na vremenskoj traci dok se ne uzdigne s vremenske trake, a zatim povucite i otpustite isječak gdje želite da se pojavi u projektu.

Podjela isječka u dva pojedinačna isječka

Kada podijelite isječak, možete prilagoditi trajanje svakog odjeljka, ukloniti neželjene odjeljke ili dodati različite naslove svakom odjeljku.

 1. Kliznite po vremenskoj traci da biste postavili grafičku liniju (bijelu liniju) gdje želite podijeliti isječak.
 2. Ako je potrebno, raširite prstima u središtu vremenske trake da biste približili isječak.
 3. Dodirnite isječak, dodirnite akcijski gumb , a zatim dodirnite Podijeli. Ili dodirnite isječak, a zatim prijeđite prstom prema dolje preko grafičke linije na isječku, kao da siječete prstom kroz isječak.

iMovie postavlja Nepostojeći prijelaz (poznat i kao rez) između dva novostvorena isječka. Možete promijeniti ovaj prijelaz u unakrsno pretapanje ili drugi prijelaz.


Uređivanje u aplikaciji iMovie na Mac uređaju

Nakon što ste dodali videoisječke i fotografije na vremensku traku projekta, možete videoisječak učiniti duljim ili kraćim, promijeniti redoslijed isječaka ili podijeliti isječak u dva pojedinačna isječka.

Produljivanje ili skraćivanje isječaka

Možete skratiti videoisječak ili fotografiju tako da se u filmu pojavljuju kraće ili dulje vremensko razdoblje.

 1. Kada otvorite projekt, kliznite po vremenskoj traci da biste pronašli isječak koji želite skratiti.
 2. Da biste približili isječak, odaberite Prikaži > Približi ili pritisnite tipku Command–znak plus (+) ili raširite podlogu prstima. Kada približite, možete vidjeti više pojedinosti u isječku zbog čega ćete ga lakše urediti. 
 3. Na vremenskoj traci držite pokazivač iznad početka ili kraja isječka koji želite skratiti sve dok pokazivač ne postane alat za skraćivanje isječka . Strelice naznačuju smjerove u kojima možete skraćivati isječak:
 • Da biste produljili isječak, povucite rub isječka od središta isječka.
 • Da biste skratili isječak, povucite rub isječka prema središtu isječka.

Ako ne možete povući rub isječka, to znači da ne postoji dodatni videozapis na početku ili kraju tog isječka. Na primjer, ako ste dodali videoisječak u trajanju od 20 sekundi, ne možete ga učiniti duljim od 20 sekundi. To također može značiti da isječak ima najkraću duljinu koju aplikacija iMovie dopušta, a to je 0,1 sekundi. Ako ipak želite promijeniti trajanje isječka, pokušajte usporiti ili ubrzati isječak

Dodavanje ili uklanjanje okvira s alatom za skraćivanje isječaka

Za preciznije uređivanje možete koristiti alat za skraćivanje isječaka da biste dodavali ili uklanjali pojedinačne okvire iz videoisječka. Možete vidjeti i koji se dijelovi isječka koriste u filmu.

 1. Na vremenskoj traci odaberite isječak koji želite skratiti.
 2. Odaberite Prozor > Prikaži alat za skraćivanje isječaka. Odabrani se isječak pojavljuje u alatu za skraćivanje isječaka iznad vremenske trake. Dio isječka koji je vidljiv u filmu pojavljuje se između dviju bijelih linija, a dijelovi su isječka koji se ne pojavljuju u filmu blijedi i izvan bijelih linija.
 3. Držite pokazivač iznad linije na početku ili kraju isječka sve dok se ne pojavi alat za skraćivanje isječaka , a zatim produljite ili skratite isječak:
  • Da biste produljili isječak dodavanjem okvira, povucite od središta isječka.
  • Da biste skratili isječak uklanjanjem okvira, povucite prema središtu isječka.

Možete koristiti različite dijelove istog isječka uz zadržavanje njegove duljine u projektu:

 1. U alatu za skraćivanje isječaka držite pokazivač iznad isječka sve dok se ne pojavi alat za skraćivanje isječaka .
 2. Povucite odabrani dio isječka ulijevo ili udesno.
 3. Da biste zatvorili alat za skraćivanje isječaka, pritisnite Povratak.

Promjena redoslijeda isječaka

Možete promijeniti redoslijed isječaka na vremenskoj traci da biste promijenili kada se određeni isječak pojavljuje u filmu. Kada otvorite projekt, kliknite na videoisječak ili fotografiju na vremenskoj traci, a zatim povucite isječak ulijevo ili udesno ovisno o tome gdje želite da se isječak pojavljuje u filmu:

 • Ako želite da se isječak pojavi ranije, povucite videoisječak ulijevo, a zatim otpustite. 
 • Ako želite da se isječak pojavi kasnije, povucite videoisječak udesno, a zatim otpustite.

Možete premještati i nekoliko isječaka odjednom:

 1. Držite tipku Command i kliknite na svaki isječak koji želite odabrati, povucite pravokutnik odabira oko isječaka ili držite tipku Shift i kliknite na svaki isječak.
 2. Povucite isječke na novo mjestu na vremenskoj traci.

Podjela isječka u dva pojedinačna isječka

Kada podijelite isječak, možete prilagoditi trajanje svakog odjeljka, ukloniti neželjene odjeljke ili dodati različite naslove svakom odjeljku.

 1. Kliznite po vremenskoj traci da biste postavili grafičku liniju (bijelu liniju) gdje želite podijeliti isječak.
 2. Ako je potrebno, odaberite Prikaži > Približi ili pritisnite tipku Command–znak plus (+) da biste približili isječak.
 3. Da biste podijelili isječak, odaberite Izmijeni > Podijeli isječak ili pritisnite tipku Command–B.

Nakon što podijelite isječak, dodajte prijelaz poput unakrsnog pretakanja između isječaka.


Datum objave: