Skraćivanje i raspoređivanje videozapisa i fotografija u aplikaciji iMovie

Dotjerajte svoj film promjenom duljine isječaka, promjenom redoslijeda isječaka i razdvajanjem isječaka.

Skraćivanje i raspoređivanje isječaka na iPhone ili iPad uređaju

Nakon dodavanja videoisječaka i fotografija na vremensku liniju projekta možete produljiti ili skratiti isječak, promijeniti redoslijed isječaka ili razdvojiti isječak na dva zasebna isječka.

Skraćivanje isječaka

Možete skratiti videoisječak ili fotografiju kako bi se u projektu prikazivali dulje ili kraće.

Projekt u aplikaciji iMovie na iPad uređaju otvoren s videoisječkom odabranim na vremenskoj liniji

 1. Kada otvorite projekt, dodirnite videoisječak ili fotografiju na vremenskoj crti. Pojavljuje se žuto isticanje oko odabranog videoisječka.
 2. Da biste uvećali isječak, raširite ga prstima na sredini vremenske linije. Kada ga uvećate, možete vidjeti više pojedinosti u isječku, što olakšava njegovo uređivanje. 
 3. Povucite početak ili kraj isječka da biste ga učinili kraćim ili duljim:
  • Da biste produljili isječak, povucite rub isječka od njegova središta.
  • Da biste skratili isječak, povucite rub isječka prema njegovu središtu.

Ako ne možete povući rub isječka, možda ne postoji dodatni videozapis na početku ili kraju tog isječka. Na primjer, ako ste dodali videoisječak u trajanju od 20 sekundi, ne možete ga učiniti duljim od 20 sekundi. To može značiti i da isječak ima najkraću duljinu koju iMovie dopušta, a to je 0,3 sekunde. Ako i dalje želite promijeniti trajanje isječka, pokušajte promijeniti brzinu isječka.

Raspoređivanje isječaka

Na vremenskoj liniji možete promijeniti redoslijed isječaka da biste promijenili vrijeme prikaza određenog isječka u filmu. Otvorite projekt, dodirnite i držite videoisječak ili fotografiju na vremenskoj liniji dok se ne podigne s nje, a zatim povucite isječak na drugo mjesto na vremenskoj liniji.

Razdvajanje isječaka

Kada razdvojite isječak, možete prilagoditi trajanje svakog odjeljka, ukloniti neželjene odjeljke ili dodati različite naslove svakom odjeljku.

 1. Kliznite po vremenskoj liniji da biste kliznik reprodukcije (bijelu liniju) postavili ondje gdje želite razdvojiti isječak.
 2. Ako je potrebno, raširite prstima u središtu vremenske crte da biste uvećali isječak.
 3. Dodirnite isječak, dodirnite akcijski gumb , a zatim dodirnite Razdvoji. Ili dodirnite isječak, a zatim prijeđite prstom prema dolje preko kliznika reprodukcije na isječku, kao da siječete prstom kroz isječak.

iMovie postavlja Nepostojeći prijelaz (poznat i kao rez) između dva nova isječka. Taj prijelaz možete promijeniti u ukriženo pretapanje ili neki drugi prijelaz.


Skraćivanje i raspoređivanje isječaka na Mac računalu

Nakon dodavanja videoisječaka i fotografija na vremensku liniju projekta možete produljiti ili skratiti isječak, promijeniti redoslijed isječaka ili razdvojiti isječak na dva zasebna isječka.

Skraćivanje isječaka

Možete skratiti videoisječak ili fotografiju kako bi se u filmu prikazivali dulje ili kraće.

Projekt u aplikaciji iMovie na Mac računalu otvoren s videoisječkom odabranim na vremenskoj liniji

 1. Kada otvorite projekt, kliznite po vremenskoj crti da biste pronašli isječak koji želite skratiti.
 2. Da biste uvećali isječak, odaberite Prikaz > Uvećaj, pritisnite znak Command i znak plus (+) ili privucite prste na dodirnoj površini. Kada ga uvećate, možete vidjeti više pojedinosti u isječku, što olakšava njegovo uređivanje. 
 3. Na vremenskoj liniji držite pokazivač iznad početka ili kraja isječka koji želite skratiti sve dok pokazivač ne postane alat za skraćivanje isječka . Strelice naznačuju smjerove u kojima možete skraćivati isječak:
 • Da biste produljili isječak, povucite rub isječka od njegova središta.
 • Da biste skratili isječak, povucite rub isječka prema njegovom središtu.

Ako ne možete povući rub isječka, to znači da ne postoji dodatni videozapis na početku ili kraju tog isječka. Na primjer, ako ste dodali videoisječak u trajanju od 20 sekundi, ne možete ga učiniti duljim od 20 sekundi. To također može značiti da isječak ima najkraću duljinu koju iMovie dopušta, a to je 0,1 sekunda. Ako i dalje želite promijeniti trajanje isječka, pokušajte promijeniti brzinu isječka.

Dodavanje ili uklanjanje okvira alatom za skraćivanje isječaka

Za preciznije uređivanje možete upotrijebiti alat za skraćivanje isječaka kako biste dodali ili uklonili pojedinačne okvire iz videoisječka. Možete vidjeti i koji se dijelovi isječka upotrebljavaju u filmu.

 1. Na vremenskoj liniji odaberite isječak koji želite skratiti.
 2. Odaberite Prozor > Prikaži alat za skraćivanje isječaka. Odabrani se isječak pojavljuje u alatu za skraćivanje isječaka iznad vremenske crte. Dio isječka koji je vidljiv u filmu pojavljuje se između dviju bijelih linija, a dijelovi isječka koji se ne pojavljuju u filmu zatamnjeni su i izvan bijelih linija.
 3. Držite pokazivač iznad linije na početku ili kraju isječka sve dok se ne pojavi alat za skraćivanje isječaka , a zatim produljite ili skratite isječak:
  • Da biste produljili isječak dodavanjem okvira, povucite od središta isječka.
  • Da biste skratili isječak uklanjanjem okvira, povucite prema središtu isječka.

Možete upotrijebiti različite dijelove istog isječka uz zadržavanje njegove duljine u projektu:

 1. U alatu za skraćivanje isječaka držite pokazivač iznad isječka sve dok se ne pojavi alat za skraćivanje isječaka .
 2. Povucite odabrani dio isječka ulijevo ili udesno.
 3. Da biste zatvorili alat za skraćivanje isječaka, pritisnite tipku Return.

Raspoređivanje isječaka

Na vremenskoj liniji možete promijeniti redoslijed isječaka da biste promijenili vrijeme prikaza određenog isječka u filmu. Kada otvorite projekt, kliknite na videoisječak ili fotografiju na vremenskoj crti, a zatim povucite isječak ulijevo ili udesno ovisno o tome gdje želite da se isječak pojavljuje u filmu:

 • Ako želite da se isječak pojavi ranije, povucite videoisječak ulijevo, a zatim otpustite. 
 • Ako želite da se isječak pojavi kasnije, povucite videoisječak udesno, a zatim otpustite.

Možete premještati i nekoliko isječaka odjednom:

 1. Držite tipku Command i kliknite svaki isječak koji želite odabrati, povucite pravokutnik odabira oko isječaka ili držite tipku Shift i kliknite na svaki isječak.
 2. Povucite isječke na novo mjestu na vremenskoj crti.

Razdvajanje isječaka

Kada razdvojite isječak, možete prilagoditi trajanje svakog odjeljka, ukloniti neželjene odjeljke ili dodati različite naslove svakom odjeljku.

 1. Kliznite po vremenskoj liniji da biste kliznik reprodukcije (bijelu liniju) postavili ondje gdje želite razdvojiti isječak.
 2. Ako je potrebno, odaberite Prikaz > Uvećaj ili pritisnite tipku Command i znak plus (+) da biste uvećali isječak.
 3. Da biste razdvojili isječak, odaberite Izmijeni > Razdvoji isječak ili pritisnite tipku Command i slovo B.

Nakon što podijelite isječak, dodajte prijelaz poput ukriženog pretapanja između isječaka.


Datum objave: