Upotreba funkcije Uvijek uključeno na uređaju Apple Watch

Apple Watch Series 5 i noviji uređaji mogu prikazivati vrijeme te davati sažet pregled ostalih informacija čak i kada vam je zapešće spušteno.

Značajka uvijek uključenog zaslona prema zadanim postavkama uključena je na uređaju Apple Watch Series 5 i novijima, uključujući Apple Watch Ultra.* U tom načinu rada vrijeme se uvijek prikazuje uz brojčanik sata ili nedavno otvorenu aplikaciju.

Radi očuvanja trajanja baterije svjetlina zaslona prigušuje se kada vam je zapešće spušteno ili kada brzim prelaskom ruke pokrijete zaslon. Podizanjem zapešća ili dodirivanjem zaslona sve će se opet vratiti na punu svjetlinu te će se zaslon sata aktivirati kako biste mogli ostvariti interakciju sa svojim satom.

* Apple Watch SE ne podržava funkciju Uvijek uključeno.

Upravljanje postavkama funkcije Uvijek uključeno

Funkcija Uvijek uključeno ima postavke koje vam omogućuju da isključite tu značajku i na taj način produljite trajanje baterije. Možete i odabrati informacije za koje želite da se pojave na zaslonu kada vam je zapešće spušteno.

Kako uključiti ili isključiti značajku Uvijek uključeno

 1. Na Apple Watch uređaju otvorite aplikaciju Postavke. Kako biste to učinili, pritisnite Digital Crown za prikaz početnog zaslona i zatim dodirnite gumb Postavke .
 2. Dodirnite opciju Prikaz i svjetlina.
 3. Pomaknite se prema dolje i zatim dodirnite Uvijek uključeno.
 4. Dodirnite Uvijek uključeno kako biste uključili ili isključili značajku.

Kada je vaš Apple Watch u modu slabog napajanja, značajka uvijek uključenog zaslona nije dostupna.

Kako možete upravljati informacijama koje se prikazuju dok vam je zapešće spušteno

 1. Na Apple Watch uređaju otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite opciju Prikaz i svjetlina.
 3. Pomaknite se prema dolje i zatim dodirnite Uvijek uključeno.
 4. Dodirnite Prikaži podatke o komplikacijama, Prikaži obavijesti ili Prikaži aplikacije. Aplikacije koje mogu prikazati tu vrstu informacija prikazuju se na sljedećem zaslonu.
 5. Isključite aplikacije za koje ne želite da prikazuju informacije na zaslonu dok vam je zapešće spušteno. Možete isključiti kategoriju informacija u cijelosti tako da dodirnete gumb na vrhu zaslona.

Kako se dodaci aplikacije prikazuju dok vam je zapešće spušteno

Dok vam je ruka spuštena, vrijeme i prilagođeni brojčanici sata ažuriraju se jednom u minuti, a informacije se prikazuju kako slijedi:

 • Prilagođeni brojčanici sata, kao što su Štoperica i brojač, zaokružuju informacije koje se prikazuju na minutu.
 • Prilagođeni brojčanici koji prikazuju podatke uživo, kao što su Kompas i Noise, ne prikazuju se.
 • Ostali prilagođeni brojčanici, kao što su Kalendar, Vremenska prognoza i aplikacije treće strane, osvježavaju se jednom u minuti ili po potrebi.

Način interakcije sa satom

Kada je zaslon zatamnjen, ne reagira na većinu prelazaka prstima kako bi se spriječio slučajan unos. Čak i kad vam je zapešće spušteno možete dodirnuti dodatak da biste otvorili njegovu aplikaciju, prijeći prstom od vrha zaslona prema dolje da biste vidjeli obavijesti ili prijeći prstom od dna prema gore da biste koristili Kontrolni centar.

Također možete podići zapešće i pritisnuti Digital Crown ili bočnu tipku da vratite sat na punu svjetlinu.

Datum objave: