Upotreba funkcije Uvijek uključeno na uređaju Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 5 prikazuje vrijeme i daje sažet pregled ostalih informacija, čak i kad vam je ruka spuštena.

Funkcija Uvijek uključeno uključena je prema zadanim postavkama na uređaju Apple Watch Series 5. U tom načinu rada vrijeme se uvijek prikazuje uz brojčanik sata ili nedavno otvorenu aplikaciju.

Radi produljenja trajanja baterije svjetlina zaslona prigušuje se kada vam je ruka spuštena ili kada brzim prelaskom ruke pokrijete prikaz. Podizanjem ruke ili dodirom zaslona zaslon se vraća na punu svjetlinu, a zaslon sata aktivan je kako biste mogli ostvariti interakciju sa svojim satom.

Prikaz informacija

Dok vam je ruka spuštena, vrijeme i prilagođeni brojčanici sata ažuriraju se jednom u minuti, a informacije se prikazuju kako slijedi:

  • Prilagođeni brojčanici sata, kao što su Štoperica i brojač, zaokružuju informacije koje se prikazuju na minutu.
  • Prilagođeni brojčanici koji prikazuju podatke uživo, kao što su Kompas i Noise, ne prikazuju se.
  • Ostali prilagođeni brojčanici, kao što su Kalendar, Vremenska prognoza i aplikacije treće strane, osvježavaju se jednom u minuti ili po potrebi.

Aplikacija Trening prikazuje se dok vježbate pa možete jednostavno vidjeti svoje potrebne podatke.

Obavijesti se ne prikazuju na brojčaniku sata dok vam je ruka spuštena.

Način interakcije sa satom

Kada je zaslon zatamnjen, ne reagira na prelaske prstima kako bi se spriječio slučajan unos. Za interakciju sa satom najprije ga vratite na punu svjetlinu na jedan od sljedećih načina:

  • Podignite zapešće.
  • Dodirnite zaslon.
  • Pritisnite kotačić Digital Crown.
  • Pritisnite bočnu tipku.

Zatim možete upravljati zaslonom sata, a on će uobičajeno reagirati.


Upravljanje postavkama funkcije Uvijek uključeno

Funkcija Uvijek uključeno ima postavke koje vam omogućuju da isključite tu značajku i na taj način produljite trajanje baterije. Možete i sakriti prilagođene brojčanike.

  1. Na Apple Watch uređaju otvorite aplikaciju Postavke. Da biste to učinili, dodirnite Digital Crown za prikaz početnog zaslona, a zatim dodirnite ikonu aplikacije Postavke .
  2. Dodirnite opciju Prikaz i svjetlina.
  3. Dodirnite funkciju Uvijek uključeno da biste je uključili ili isključili. Možete i odabrati opciju Sakrij osjetljive prilagođene brojčanike ako želite da informacije kao što su događaji u kalendaru, poruke i puls budu skriveni dok vam je ruka spuštena.

Datum objave: