Upravljanje aplikacijama koje koristite pomoću opcije Prijava s Appleom

Kada koristite prijavu s Appleom, pomoću svojeg Apple ID-ja možete se prijaviti u programom obuhvaćene aplikacije i na web-mjesta razvojnih inženjera koja nisu Apple. Saznajte kako možete pregledavati aplikacije koje koristite pomoću opcije Prijava s Appleom te kako tim aplikacijama možete upravljati.

Pregled aplikacija koje koristite pomoću opcije Prijava s Appleom

Da biste vidjeli popis aplikacija koje trenutno koristite pomoću opcije Prijava s Appleom te upravljali postavkama za svaku od njih, otvorite postavke za Apple ID na svojem uređaju ili se prijavite na stranicu računa za Apple ID. Saznajte više o značajci Prijava s Appleom

Na iPhone, iPad, iPod touch i Apple Watch uređaju

 1. Otvorite aplikaciju Postavke, a zatim dodirnite svoje ime.
 2. Dodirnite Lozinka i sigurnost.
 3. Dodirnite Aplikacije koje koriste Apple ID.

Na Mac računalu

 1. Odaberite Apple izbornik  > Postavke sustava.
 2. Kliknite svoje ime (ili Apple ID), a zatim odaberite Lozinka i sigurnost.
 3. Kliknite Uredi pored stavke Aplikacije koje koriste Apple ID.

Na webu

 1. Prijavite se na appleid.apple.com.
 2. Otvorite odjeljak Prijava i sigurnost.
 3. Odaberite opciju Prijava s Appleom.


Upravljanje postavkama značajke Prijava s Appleom

U postavkama računa za Apple ID možete vidjeti popis aplikacija koje koristite pomoću opcije Prijava s Appleom. Da biste vidjeli informacije koje ste izvorno podijelili s aplikacijom, na popisu odaberite bilo koju aplikaciju. Osim toga, vidjeti možete i vezu do Pravila zaštite privatnosti ili Uvjeta i odredbi aplikacije.

Ako odaberete sakriti svoju e-mail adresu od aplikacije, možete isključiti prosljeđivanje e-maila na svoju osobnu adresu e-maila kako biste za e-mailove koje šalje određeni razvojni inženjer onemogućili da dospiju u vaš osobni dolazni spremnik. Također možete promijeniti svoju adresu za prosljeđivanje u bilo koju e-mail adresu koju imate u evidenciji na svom Apple ID računu ili odlučiti prestati koristiti značajku Prijava s Appleom s nekom aplikacijom ili web-stranicom.

Ako se koristite upravljanim Apple ID-jem u školi ili na poslu, obratite se administratoru sustava za upravljanje aplikacijama koje koristite pomoću opcije Prijava s Appleom na poslu ili u školi.

Isključivanje prosljeđivanje e-mail poruka

 1. Na svojem iPhone uređaju otvorite Postavke, zatim dodirnite svoje ime. 
 2. Dodirnite Lozinke i sigurnost > Aplikacije koje koriste Apple ID.
 3. Odaberite aplikaciju ili razvojnog inženjera, a zatim dodirnite Upravljanje postavkama.
 4. Odaberite aplikaciju ili razvojnog inženjera, zatim dodirnite da biste isključili značajku Proslijedi na.
  Isključivanje prosljeđivanja e-maila za aplikaciju na iPhone uređaju

Promjena adrese za prosljeđivanje

 1. Na svojem iPhone uređaju otvorite Postavke, zatim dodirnite svoje ime.
 2. Dodirnite Ime, Telefonski brojevi, E-mail, a zatim dodirnite i Proslijedi pod stavkom Sakrij moj e-mail.
 3. Odaberite adresu na koju želite da se e-mailovi prosljeđuju.

Kada odaberete e-mail adresu, to će se primjenjivati na e-mail poruke od svih aplikacija i razvojnih inženjera koji koriste Sakrij moj e-mail.

Prestanak korištenja značajke Prijava s Appleom s nekom aplikacijom

 1. Na svojem iPhone uređaju otvorite Postavke, zatim dodirnite svoje ime. 
 2. Dodirnite Lozinke i sigurnost > Aplikacije koje koriste Apple ID.
 3. Odaberite aplikaciju ili developera, zatim dodirnite Prestani koristiti Apple ID.
  Prestanak korištenja značajke Prijava s Appleom s nekom aplikacijom na iPhone uređaju

Što se događa ako prestanete koristiti značajku Prijava s Appleom s nekom aplikacijom

Kada prestanete koristiti svoj Apple ID uz neku aplikaciju, odjavit ćete se iz te aplikacije na svojem uređaju. Kada sljedeći put posjetite aplikaciju ili njezino pridruženo web-mjesto, moći ćete odabrati ili opciju Prijava s Appleom da biste se ponovno prijavili ili za izradu novog računa.

Ako ponovno odlučite koristiti opciju Prijava s Appleom, prijavit ćete se na isti račun koji ste prethodno koristili. Neke aplikacije mogle bi vam dopustiti izradu nove lozinke za vaš postojeći račun kako biste se mogli ponovno prijaviti bez upotrebe Apple ID-ja.

Ako izbrišete račun u aplikaciji u kojoj upotrebljavate opciju Prijava s Appleom, možda ćete dobiti e-mail od Applea da je aplikacija obustavila vaš račun za Prijavu s Appleom. Ako želite kreirati novi račun u toj aplikaciju, morate ponovno unijeti svoje ime i e-mail adresu u aplikaciju ili kreirati novi račun koristeći se opcijom Prijava s Appleom.

Ako prestanete koristiti značajku Prijava s Appleom s razvojnim inženjerom više aplikacija

Neki razvojni inženjeri mogu upotrebljavati opciju Prijava s Appleom kako bi vam omogućili račun za više aplikacija. Ako se radi o tome, a vi isključite prosljeđivanje e-mail poruka ili prestanete upotrebljavati svoj Apple ID za jednu aplikaciju, to će se primjenjivati na sve aplikacije tog razvojnog inženjera.

Datum objave: