Najava poruka pomoću Siri na AirPod slušalicama

Kada nosite AirPods ili kompatibilne Beats slušalice, Siri može najaviti vaše dolazne poruke. Na njih zatim možete odmah odgovoriti bez upotrebe ruku.

Preduvjeti

Siri može najavljivati dolazne poruke na sljedećim slušalicama:

 • AirPods (druge generacije)
 • AirPods Pro
 • Powerbeats Pro
 • Beats Solo Pro

Kompatibilne slušalice moraju se upariti s jednim od sljedećih uređaja:

 • iPhone sa sustavom iOS 13.2 ili novijim
 • iPad sa sustavom iPadOS 13.2 ili novijim

Uključivanje opcije najavljivanja poruka pomoću Siri

 1. Otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Obavijesti, a zatim dodirnite Najavljivanje poruka pomoću Siri.
 3. Uključite opciju najavljivanja poruka pomoću Siri.

Dok je ta funkcija uključena, Siri može naglas čitati dolazne poruke kada su slušalice koje nosite povezane s iPhone ili iPad uređajem te je on zaključan. Siri reproducira zvuk, a zatim najavljuje ime pošiljatelja i čita poruku. Ako je poruka duga, Siri najavljuje ime pošiljatelja i obavještava vas da ste primili poruku od te osobe. Od Siri možete zatražiti da pročita cijelu poruku ili možete otvoriti iPhone ili iPad uređaj i sami je pročitati.

U izborniku Postavke > Obavijesti > Najavljivanje poruka pomoću Siri možete upravljati kontaktima čije dolazne poruke Siri čita. Dodirnite stavku Poruke, a zatim birajte iz skupina Omiljeni, Nedavno, Kontakti ili Svi.

Ako prilagodite Kontrolni centar da biste upotrebljavali opciju najavljivanja poruka pomoću Siri, Kontrolni centar možete upotrijebiti za brzo uključivanje ili isključivanje značajke.

Odgovaranje na poruke

 1. Pričekajte da Siri pročita poruku. Siri zatim sluša i očekuje vaš odgovor.
 2. Recite Siri da želite odgovoriti, a zatim izgovorite svoju poruku. Kažite joj nešto poput „Odgovori: 'Na putu sam'” ili „Reci joj da ćemo se ondje naći'”. Kada prestanete govoriti, Siri čita vaš odgovor i pita vas želite li ga poslati. 

Siri možete postaviti i da automatski šalje odgovore, bez da ih najprije čita. Otvorite izbornik Postavke > Obavijesti > Najavljivanje poruka pomoću Siri i uključite opciju Odgovori bez potvrde.

Ako istovremeno primate više poruka, skidanjem jedne AirPods slušalice ili obiju slušalica možete brzo pauzirati opciju Najavljivanje poruka pomoću Siri.

Najave pomoću Siri ne čuju se

Ako ne čujete Siri kako najavljuje vaše poruke, pokušajte učiniti sljedeće:

 1. Provjerite upotrebljavate li kompatibilan uređaj.
 2. Pobrinite se da su AirPods ili kompatibilne Beats slušalice uparene s vašim uređajem u izborniku Postavke > Bluetooth.
 3. Otvorite izbornik Postavke > Obavijesti > Najavljivanje poruka pomoću Siri i provjerite je li ta funkcija uključena. Zatim dodirnite stavku Poruke i ondje također uključite Najavljivanje poruka pomoću Siri.
 4. Provjerite je li vaš iPhone ili iPad zaključan te je li zaslon zatamnjen. Siri ne najavljuje poruke ako upotrebljavate uređaj.

Datum objave: