Upotreba MPX modula grafičke kartice Radeon Pro Vega II Duo uz Mac Pro računalo

Saznajte više o raznim postavkama zaslona koje možete upotrebljavati uz MPX modul na Mac Pro računalu (2019.).

MPX modul grafičke kartice Radeon Pro Vega II Duo sadrži dva AMD Radeon Pro Vega II Duo grafička procesora (GPU), svaki s 32 GB HBM2 memorije, četiri Thunderbolt 3 priključka i jednim HDMI 2.0 priključkom. Putem Thunderbolt 3 priključaka možete povezati zaslone i vanjske uređaje s Mac Pro računalom. Ako upotrebljavate MPX modul grafičke kartice Radeon Pro Vega II Duo MPX uz Mac Pro računalo*, možete upotrebljavati i Thunderbolt 3 priključke na gornjoj* i stražnjoj strani Mac Pro računala za povezivanje dodatnih zaslona. 

Ako koristite Boot Camp i ugradite grafičku karticu AMD-a, možda ćete trebati koristiti druge AMD-ove upravljačke programe u sustavu Windows.

O priključcima i sabirnicama

MPX modul ima dvije sabirnice za Thunderbolt 3 priključke. Ako povezujete dva 5K ili 6K zaslona putem Thunderbolt 3 priključaka na MPX modulu, povežite jedan zaslon po sabirnici.

Kad povezujete zaslon na HDMI priključak MPX modula, Thunderbolt 3 priključci na sabirnici 0 mogu podržati dodatni zaslon u 4K ili nižoj rezoluciji. Ako trebate reproducirati zvuk na zaslonu povezanom putem HDMI priključka, a drugi zasloni su priključeni putem Thunderbolt 3 priključka, nemojte povezati zaslon putem Thunderbolt 3 priključka pored HDMI priključka.

Povezivanje zaslona na jedan MPX modul grafičke kartice Radeon Pro Vega II Duo

Putem Thunderbolt 3 priključaka možete povezati do osam zaslona u sljedećim konfiguracijama:

  • Četiri Pro Display XDR zaslona rezolucije 6016 x 3384 pri 60 Hz povezana putem sabirnice 0, sabirnice 1 i Thunderbolt 3 priključaka na gornjem* i stražnjem dijelu Mac Pro računala. Povežite jedan zaslon na svaku lokaciju.
  • Četiri 5K zaslona rezolucije 5120 x 2880 pri 60 Hz povezana putem sabirnice 0, sabirnice 1 i Thunderbolt 3 priključaka na gornjem* i stražnjem dijelu Mac Pro računala. Povežite jedan zaslon na svaku lokaciju.
  • Osam 4K zaslona rezolucije 3840 x 2160 pri 60 Hz povezanih putem Thunderbolt 3 priključaka grafičke kartice i Mac Pro računala.

Povezivanje zaslona na dva MPX modula grafičke kartice Radeon Pro Vega II Duo

Putem Thunderbolt 3 priključaka možete povezati do dvanaest zaslona u sljedećim konfiguracijama:

  • Šest Pro Display XDR zaslona razlučivosti 6016 x 3384 pri 60 Hz povezanih putem sabirnice 0 i sabirnice 1 na svakoj kartici te Thunderbolt 3 priključaka na gornjem* i stražnjem dijelu Mac Pro računala. Povežite jedan zaslon na svaku lokaciju.
  • Šest 5K zaslona rezolucije 5120 x 2880 pri 60 Hz povezanih putem sabirnice 0 i sabirnice 1 na svakoj kartici te Thunderbolt 3 priključaka na gornjem* i stražnjem dijelu Mac Pro računala. Povežite jedan zaslon na svaku lokaciju. 
  • Dvanaest 4K zaslona rezolucije 3840 x 2160 pri 60 Hz povezanih putem Thunderbolt 3 priključaka Mac Pro računala i na svakoj kartici.

Infinity Fabric veza unaprijed je instalirana na MPX modul i omogućuje do pet puta brži prijenos podataka između GPU-a. Dokle god je spojnik za Infinity Fabric vezu ugrađen, aplikacije koje podržavaju Infinity Fabric vezu mogu je upotrebljavati:

Datum objave: