Uporaba kompasa na uređaju Apple Watch

Aplikacija Kompas prikazuje smjer u kojem je okrenut vaš Apple Watch, vašu trenutnu lokaciju i visinu. Također putem možete stvoriti Putne točke kompasa i vratiti se istim putem s pomoću značajke Povratak.

 

Aplikacija Kompas dostupna je na Apple Watch Series 5 i novijim modelima te Apple Watch SE uređaju. Značajke Putne točke kompasa i Povratak dostupne su samo u sustavu watchOS 9 na uređajima Apple Watch Series 6 i novijem, Apple Watch SE i Apple Watch Ultra.

Blizina magneta može utjecati na točnost senzora svakog kompasa. Appleovi remeni sata s kožnatom narukvicom, mrežastom narukvicom i ranijom verzijom sportske narukvice sadržavaju magnete ili magnetske materijale koji mogu ometati rad kompasa na Apple Watch uređaju. Remeni sa sportskom narukvicom proizvedeni nakon rujna 2019. ne utječu na rad kompasa, kao ni nijedna verzija sportskog remena.

Apple Watch prikazuje aplikaciju Kompas 

Pronađite smjer, visinu, nagib i koordinate

Kada otvorite Kompas aplikacija vam pokazuje smjer u kojem je okrenut vrh vašeg sata1 i vaše usmjerenje na sredini brojčanika kompasa.2

Zakrenite Digital Crown prema gore da biste vidjeli visinu, nagib i koordinate3 u unutarnjem prstenu kompasa. Te podatke možete vidjeti i dodirom na gumb izbornika .

Aplikacija Kompas u kontinentalnoj Kini ne podržava mapiranje koordinata. 

Kako postaviti usmjerenje

 1. Otvorite aplikaciju Kompas na Apple Watch uređaju.
 2. Dodirnite gumb izbornika  gore lijevo.
 3. Pomaknite se prema dolje, a zatim dodirnite Usmjerenje.
 4. Podesite usmjerenje s pomoću kotačića Digital Crown.
  Apple Watch prikazuje podešavanje usmjerenja
 5. Dodirnite Gotovo.

Nakon što postavite usmjerenje crne oznake na vanjskom rubu kompasa postaju crvene kako bi pokazale koliko ste udaljeni od svog smjera.

Da biste očistili usmjerenje, dodirnite gumb izbornika , pomaknite se prema dolje pa dodirnite Obriši usmjerenje.

Dodajte Putne točke kompasa da biste pronašli put do važnih lokacija

Možete spremiti trenutačnu lokaciju kao putnu točku, a zatim vidjeti udaljenost i smjer do svih putnih točaka koje izradite.4

Da biste dodali putnu točku:

 1. Otvorite aplikaciju Kompas na Apple Watch uređaju.
 2. Dodirnite gumb putne točke  da biste dodali trenutačnu lokaciju.
 3. Dodirnite datum i vrijeme u odjeljku Oznaka ako želite prilagoditi naziv putne točke.
 4. Dodirnite kartu u odjeljku Lokacija ako želite prilagoditi zemljopisnu širinu i dužinu putne točke.
  Apple Watch prikazuje novonastalu putnu točku
 5. Odaberite boju i simbol da bi putna točka bila lako prepoznatljiva.
 6. Isključite opciju Prikaži putnu točku ako želite da se prikazuje na popisu putnih točaka, ali ne i na brojčaniku kompasa.
 7. Dodirnite Gotovo.

Ako imate Apple Watch Ultra, možete brzo stvoriti putnu točku kompasa s pomoću tipke postupka:

 1. Na Apple Watch Ultra uređaju otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite tipku postupka.
 3. Dodirnite Postupak, a zatim odaberite Putna točka.

Sada će, kada pritisnete tipku postupka, Apple Watch Ultra stvoriti putnu točku na trenutačnoj lokaciji. Zatim se otvara aplikacija Kompas tako da možete prilagoditi podatke o putnoj točki.

Prikaz Putnih točaka kompasa

Putne točke kompasa prikazuju se kao točkice na brojčaniku kompasa. Pomičite se po kotačiću Digital Crown da biste vidjeli različite prikaze kompasa i umanjite prikaz da biste vidjeli više putnih točaka.

Da biste pogledali pojedinosti o putnoj točki, dodirnite putnu točku na brojčaniku kompasa, a zatim dodirnite Odaberi. Prikazuju se udaljenost i smjer putne točke. Dodirnite gumb za uređivanje  na dnu zaslona da biste promijenili oznaku, boju ili simbol putne točke ili uredili njezine koordinate.

Da biste vidjeli cijeli popis putnih točaka koje ste dodali, dodirnite bilo koju putnu točku ili dodirnite gumb izbornika 

Na brojčaniku kompasa možete vidjeti samo putne točke koje se nalaze u krugu od 80 km od vaše trenutačne lokacije.

Dodavanje Putnih točaka kompasa na brojčanik sata

Na brojčanik sata možete dodati dodatke za Putne točke kompasa da biste imali brzi pregled spremljenih lokacija.

 1. Dok se brojčanik prikazuje dodirnite i držite zaslon, a zatim dodirnite Uredi.
 2. Prijeđite prstom ulijevo do zaslona prilagođenog brojčanika.
 3. Dodirnite jedan od dostupnih dodataka.
 4. Okrenite Digital Crown da biste pronašli Putne točke kompasa, a zatim odaberite opciju. Možete odabrati jednu od navedenih putnih točaka ili dodirnuti Više za proširen izbor putnih točaka, Zadnja pregledana putna točku ili Putna točka parkiranog automobila.
 5. Pritisnite Digital Crown da biste spremili promjene, a zatim dodirnite brojčanik sata da biste ga odabrali.

Kada dodirnete dodatak na brojčaniku sata u aplikaciji Kompas otvara se dodijeljena putna točka. Dodaci Putnih točaka kompasa ostaju aktivne do kraja dana i možete ih ponovno aktivirati dodirom na dodatak.

Koristite Povratak da biste se vratili istim putem

Značajka Povratak u aplikaciji Kompas može pratiti vašu rutu, a zatim vam pomoći da se vratite istim putem ako se izgubite.

Prije nego započnete sesiju za Povratak

Prije nego što započnete otvorite Postavke > Privatnost i sigurnost > Lokacijske usluge na pridruženom iPhone uređaju i provjerite jesu li ove postavke uključene:

 • Dodirnite Kompas, a zatim provjerite je li uključena Precizna lokacija.
 • Dodirnite Usluge sustava, a zatim provjerite jesu li uključene Značajne lokacije.

Vratite se istim putem

 1. Otvorite aplikaciju Kompas na Apple Watch uređaju.
 2. Dodirnite gumb Povratak . Gumb Povratak postaje gumb za pauziranje i Kompas počinje pratiti vašu rutu. I dalje možete koristiti ostale značajke aplikacije Kompas. Povratak ostaje aktivan čak i ako na satu otvorite drugu aplikaciju. Ako spustite zapešće, aplikacija Kompas vraća se u prvi plan jer je sesija Povratak i dalje aktivna.
 3. Dodirnite gumb za pauzu  kada se želite vratiti na mjesto s kojeg ste krenuli, a zatim dodirnite Vraćanje istim putem. Na kompasu će se prikazati početna lokacija.
 4. Počnite hodati u smjeru iz kojeg ste došli, označenog strelicom koja poskakuje, prateći bijelu crtu u aplikaciji Kompas do mjesta s kojeg ste krenuli.
  Apple Watch prikazuje povratak istim putem s pomoću značajke Povratak
 5. Dodirnite animirani gumb za Povratak  kada završite, a zatim dodirnite Izbriši korake.

Povratak možete pokrenuti i sa sigurnosnog zaslona. Pritisnite i držite bočnu tipku dok se ne prikaže Povratak uz kompas. Povucite kliznik za Povratak uz kompas udesno da biste pokrenuli Povratak.

Ako ste zaboravili uključiti Povratak kad ste krenuli i izgubite se u području u kojem drugi navigacijski alati ne rade, Povratak će vam možda moći prikazati put natrag do početne točke.5 Jednostavno dodirnite ikonu Povratak natrag da biste započeli sesiju povratka, a zatim dopustite aplikaciji Kompas da koristi vašu povijest lokacije ako se pojavi takav upit.

Provjerite može li kompas pristupiti vašoj lokaciji

Prilikom prvog otvaranja kompasa morate dati dopuštenje za pristup vašoj lokaciji. Dopuštenje možete dati dodirom tijekom uporabe aplikacije.

Ako kompas ne očitava vašu lokaciju, provjerite njegove postavke:

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uparenom iPhone uređaju.
 2. Dodirnite Privatnost > Lokacijske usluge > Kompas.
 3. Dodirnite tijekom uporabe aplikacije.


Ako vidite crveni radar koji se okreće

Ako prilikom otvaranja aplikacije Kompas vidite crveni radar koji se okreće umjesto kompasa, to znači da se kompas ne može kalibrirati. Provjerite ove postavke na pridruženom iPhone uređaju:

 • Otvorite Postavke > Privatnost i sigurnost> Lokacijske usluge > Usluge sustava i provjerite je li uključena Kalibracija kompasa. 
 • Otvorite Postavke > Privatnost i sigurnost te provjerite jesu li Lokacijske usluge uključene.
 • Otvorite Postavke > Privatnost i sigurnost > Lokacijske usluge > Kompas, a zatim dodirnite Dok koristite aplikaciju.

Ako se aplikacija Kompas i dalje ne može kalibrirati, na aplikaciju možda utječu magnetske smetnje prisutne u određenim slučajevima. Može biti riječ o gustom urbanom području, zatvorenom prostoru s ograničenom povezanošću ili putovanju automobilom.


1. Kompas se prema zadanoj postavci orijentira prema magnetskom sjeveru. Ako želite tu postavku promijeniti u stvarni sjever, otvorite aplikaciju Postavke na Apple Watch uređaju, dodirnite Kompas pa uključite opciju Koristi stvarni sjever. Za ispravan prikaz stvarnog sjevera potreban je pristup Wi-Fi-ju, mobilnoj mreži ili GPS-u.

2. Da biste mogli vidjeti svoj smjer kretanja samo jednim pogledom i otvarati aplikaciju Kompas dodirom, dodajte prilagođeni brojčanik kompasa na na glavni zaslon svog sata.

3. Koordinate možda nisu dostupne u svim regijama.

4. Putne točke kompasa i Povratak nisu dostupni za uređaje postavljene putem značajke Podešavanje obitelji.

5. Ta je značajka dostupna samo ako se ne nalazite na značajnim mjestima, kao što su dom ili radno mjesto, ili ako ste izvan dometa Wi-Fi mreže.

Datum objave: