Uporaba kompasa na uređaju Apple Watch

Aplikacija Kompas prikazuje smjer u kojem je okrenut vaš Apple Watch, vašu trenutnu lokaciju i visinu.

Aplikacija Kompas dostupna je na Apple Watch Series 5 i novijim modelima te Apple Watch SE uređaju. Aplikacija radi čak i kada nemate Wi-Fi ni mobilnu mrežu.

Blizina magneta može utjecati na točnost senzora svakog kompasa. Appleovi remeni sata s kožnatom narukvicom, mrežastom narukvicom i ranijom verzijom sportske narukvice sadržavaju magnete ili magnetske materijale koji mogu ometati rad kompasa na Apple Watch uređaju. Remeni sa sportskom narukvicom proizvedeni nakon rujna 2019. ne utječu na rad kompasa, kao ni niti jedna verzija sportskog remena.

Način uporabe kompasa na Apple Watch uređaju

Otvorite aplikaciju Kompas na Apple Watch uređaju. Aplikacija pokazuje smjer u kojem je okrenut vrh vašeg sata, a u gornjem lijevom kutu prikazuje se vaš pravac.

Kompas se prema zadanoj postavci orijentira prema magnetskom sjeveru. Ako želite tu postavku promijeniti u stvarni sjever, otvorite aplikaciju Postavke na Apple Watch uređaju, dodirnite Kompas pa uključite opciju Koristi stvarni sjever.

Kompas radi u različitim položajima. Za najtočnija očitanja, držite sat vodoravno kako bi se poravnali ciljnici u središtu kompasa. Kako se budete pomicali, crveni konus koji okružuje iglu kompasa pokazivat će vam točnost pravca kretanja.Što je konus uži, pravac kretanja je precizniji.

Okrenite kotačić Digital Crown prema gore za prikaz visine, nagiba i koordinata na vašem pravcu kretanja.

Da biste mogli vidjeti svoj smjer kretanja samo jednim pogledom i otvarati aplikaciju Kompas dodirom, dodajte prilagođeni brojčanik kompasa na na glavni zaslon svog sata.

Postavljanje pravca

Da biste postavili željeni pravac, pomaknite se prema dolje, a zatim dodirnite Dodaj pravac. Unesite podešavanja pomoću kotačića Digital Crowna.

Dopustite kompasu pristup vašoj lokaciji

Prilikom prvog otvaranja kompasa morate dati dopuštenje za pristup vašoj lokaciji. Dopuštenje možete dati dodirom tijekom uporabe aplikacije.

Ako kompas ne očitava vašu lokaciju, provjerite njegove postavke:

  1. Na Apple Watch uređaju otvorite aplikaciju Postavke.
  2. Dodirnite Privatnost > Lokacijske usluge > Kompas.
  3. Dodirnite tijekom uporabe aplikacije.
Datum objave: