O originalnim baterijama za iPhone

Sve punjive baterije potrošni su materijal i imaju ograničen vijek trajanja, a s vremenom im se smanjuju kapacitet i performanse pa ih je potrebno zamijeniti. iPhone upotrebljava ugrađene, visokokvalitetne litij-ionske baterije. Rigorozno se dizajniraju, testiraju i proizvode tako da budu u skladu sa standardima kvalitete i performansi tvrtke Apple. Originalne baterije tvrtke Apple ujedno se i certificiraju za sigurnost.

Važnost servisa koji obavljaju obučeni serviseri s originalnim baterijama tvrtke Apple

Za većinu klijenata, odlazak u ovlašteni servis u kojem rade certificirani serviseri koji upotrebljavaju originalne dijelove tvrtke Apple najsigurniji je i najpouzdaniji način za popravak uređaja. Ti pružatelji usluga uključuju Apple i Appleove ovlaštene servise te neovisne davatelje usluga servisa koji imaju pristup originalnim Appleovim dijelovima.*

Litij-ionske baterije osjetljive su komponente i trebale bi se pažljivo servisirati. Da biste izbjegli oštećenja koja bi mogla uzrokovati pregrijavanje, požar ili ozljede, bateriju iPhone uređaja smije zamijeniti samo osposobljeni tehničar. Popravci neosposobljenih osoba koje upotrebljavaju neoriginalne dijelove mogu utjecati na sigurnost uređaja ili mogu uzrokovati nepravilno funkcioniranje.

Ovisno o vašoj lokaciji, bateriju iPhone uređaja možete zamijeniti, pod jamstvom ili izvan jamstva, tako da posjetite Apple Store ili ovlašteni servis za Appleove proizvode odnosno slanjem iPhone uređaja u Appleov servisni centar. Neovisni serviseri* također nude originalne dijelove za zamjenu baterija koje nisu obuhvaćene jamstvom i imaju obučene servisere. Originalni Appleovi dijelovi dostupni su i za popravke izvan jamstva kod neovisnih davatelja usluga servisa ili putem samouslužnih popravaka.*

Započnite sa servisiranjem baterije.

K tome, ako serviser upotrebljava neoriginalne dijelove, zamjenska baterija može biti:

  • loše dizajnirana ili proizvedena
  • rabljena
  • oštećena
  • neodgovarajuća za vaš model iPhone uređaja.

Sve navedeno moglo bi izazvati nedostatan kapacitet baterije, neodgovarajuće pristajanje ili probleme s performansama. Upotreba neoriginalnih baterija može dovesti i do neočekivanog rada nakon instalacije, ažuriranja softvera uređaja ili tijekom punjenja. Upotreba neoriginalnih baterija može izazvati i sigurnosne probleme.

Originalne baterije dizajnirane su za rad sa sustavom iOS kako bi pravilno funkcionirale, uključujući izvješćivanje o razinama napunjenosti i stanju baterije. Stoga za neoriginalne baterije ili popravke nećete moći dobiti podatke o stanju baterije.

* Neovisni davatelji usluga servisa imaju pristup originalnim Appleovim dijelovima, alatima, obuci, servisnim priručnicima, dijagnostici i resursima. Popravci neovisnih davatelja usluga servisa nisu pokriveni Appleovim jamstvom ni AppleCare planovima, ali mogu biti pokriveni jamstvom samog servisa. Samouslužni popravak omogućuje pristup originalnim Appleovim dijelovima, alatima i priručnicima za popravak tako da kupci iskusni sa složenošću popravka elektroničkih uređaja mogu sami izvršiti popravak izvan jamstva. Samouslužni popravak trenutačno je dostupan u Sjedinjenim Državama za iPhone 12 i iPhone 13 modele te iPhone SE (3. generacije).

 

Povijest zamjene dijelova i servisa

U sustavu iOS 15.2 i novijim te na modelima iPhone XR, iPhone XS i novijim, uključujući iPhone SE (2. i 3. generacije), možete otvoriti Postavke > Općenito > Opis za povijest dijelova i servisa vašeg iPhone uređaja. Također možete saznati je li baterija zamijenjena. Ako su prilikom zamjene korišteni originalni dijelovi i postupci tvrtke Apple, pored stavke Baterija prikazat će se poruka „Originalni Apple proizvod“. Ako vaš iPhone uređaj nije popravljen, ovaj se odjeljak neće pojaviti.

 

Poruka Nepoznati dio  prikazuje se ako ugradnja baterije nije dovršena ili ako je baterija:

  • zamijenjena neoriginalnom baterijom
  • već bila korištena ili ugrađena u drugi iPhone
  • ne radi na očekivan način.

Može se pojaviti dodatna poruka „Tvrtka Apple ažurirala je informacije o uređaju za ovaj iPhone“. To znači da je Apple ažurirao podatke koje čuva za vaš iPhone u svrhu servisiranja, sigurnosne analize i poboljšavanja budućih proizvoda.

Te poruke ne utječu na mogućnost upotrebe iPhone uređaja ili baterije.

Saznajte više o povijesti zamjene dijelova i servisa iPhone uređaja.

U verzijama sustava iOS starijima od iOS 15.2 prikazat će se poruka Važna poruka o bateriji umjesto poruke Nepoznati dio. Poruku možete pronaći u odjeljku Postavke > Baterija > Stanje baterije i punjenje.

Datum objave: