Ugradnja i zamjena memorije na Mac Pro računalu (2019.)

Saznajte kako ukloniti i ugraditi memoriju na Mac Pro računalo.

Mac Pro (2019.) ima 12 DIMM (memorija) utore koji podržavaju do 1,5 TB memorije od 2933 MHz kada je svih 12 utora puno i koriste DIMM-ove DDR4 ECC. 

8-jezgreni, 12-jezgreni i 16-jezgreni Mac Pro modeli podržavaju do 768 GB memorije.

Prije početka

S Mac Pro računalom možete upotrebljavati memoriju LR-DIMM ili R-DIMM, ali ne možete kombinirati te vrste memorije. Da biste provjerili je li na vašem računalu ugrađena memorija LR-DIMM ili R-DIMM i pregledali status memorije, odaberite Apple izbornik  > Više o Mac računalu, a zatim odaberite karticu Memorija.

Provjerite upotrebljavate li istu vrstu memorije pri ugradnji dodatnih DIMM-ova ili zamjeni DIMM-ova. Saznajte više o specifikacijama memorije za Mac Pro (2019.) računalo

Apple preporučuje upotrebu DIMM-ova koje je odobrila tvrtka Apple. Komplet za nadogradnju memorije možete kupiti u trgovini Apple Store ili kod Appleovog ovlaštenog prodavača. Ako trebate naručiti zamjensku memoriju, obratite se tvrtki Apple.


Provjerite podržane konfiguracije

Mac Pro podržava do 12 DIMM-ova ugrađenih u konfiguracijama od 4, 6, 8, 10 ili 12 DIMM-ova kao što je prikazano u slikama u nastavku. Te se slike mogu pronaći na unutrašnjoj strani poklopaca za DIMM. Za najbolju moguću izvedbu ugradite DIMM-ove u konfiguracijama od 6 ili 12. Ako DIMM-ovi nemaju jednak kapacitet, saznajte kako ugraditi DIMM-ove različitog kapaciteta.

Konfiguracija od 1 DIMM-a služi samo za dijagnostičke svrhe.

4 DIMM-a

6 DIMM-ova

8 DIMM-ova

10 DIMM-ova

12 DIMM-ova

Svaki broj predstavlja utor za DIMM. Za svaku konfiguraciju DIMM-a umetnite DIMM-ove samo u tamnosive utore i ostavite svijetlosive utore prazne.

Ugradnja R-DIMM-ova različitih kapaciteta

Ako upotrebljavate DIMM-ove od 32 GB s DIMM-ovima drugih kapaciteta, npr. 8 GB ili 16 GB, morate ih ugraditi u skladu s ovim zahtjevima:

 • Upotrebljavajte samo R-DIMM-ove.
 • Upotrijebite podržanu konfiguraciju.
 • Ugradite DIMM-ove od 32 GB u prvi utor svakog para kanala.

Ne koriste se svi memorijski kanali za svaku konfiguraciju DIMM-a. Na primjer, konfiguracija od 8 DIMM-ova koristi kanale A, B, D i E.

DIMM kanali

Na slici iznad 12 utora slijeva čini 6 parova kanala, kao što je prikazano desno. Svaki par kanala ima utore za DIMM 1 i DIMM 2.

Ugradnja LR-DIMM-ova različitih kapaciteta

Za ugradnju LR-DIMM-ova, svi DIMM-ovi moraju imati jednak kapacitet. Upotrijebite utore zadane prema konfiguraciji.

Ako ugradite LR-DIMM-ove različitih kapaciteta, računalo se neće pokrenuti.


Uklanjanje ili ugradnja memorije

Saznajte kako ukloniti kućište Mac Pro računala te kako ukloniti i ugraditi DIMM-ove.

Uklanjanje kućišta ili poklopca za pristup memoriji

Slijedite korake u nastavku da biste uklonili kućište s Mac Pro (2019.) računala ili pristupnog poklopca s Mac Pro (Rack, 2019.) računala.

Mac Pro (2019.)

 1. Isključite Mac Pro.
 2. Pričekajte otprilike 5-10 minuta da se računalo ohladi.
 3. Odspojite sve kabele osim kabela za napajanje.
 4. Dodirnite metalno kućište s vanjske strane Mac Pro računala kako biste otpustili statički elektricitet, a zatim iskopčajte kabel za napajanje.
  Uvijek otpustite statički elektricitet prije rukovanja dijelovima ili ugradnje dijelova na Mac Pro računalu. Da biste izbjegli stvaranje statičkog elektriciteta, nemojte se pomicati po prostoriji prije nego što ugradite memoriju i vratite kućište na računalo.
 5. Podignite gornju kopču prema gore, a zatim je okrenite ulijevo da biste otključali kućište.
 6. Kućište podignite ravno prema gore i skinite ga s računala. Pažljivo ga odložite.
  Mac Pro neće se uključiti bez poklopca.

Mac Pro (Rack, 2019.)

 1. Isključite Mac Pro.
 2. Pričekajte otprilike 5-10 minuta da se računalo ohladi.
 3. Odspojite sve kabele osim kabela za napajanje iz Mac Pro računala.
 4. Dodirnite metalno kućište s vanjske strane Mac Pro računala kako biste otpustili statički elektricitet, a zatim iskopčajte kabel za napajanje.
  Uvijek otpustite statički elektricitet prije rukovanja dijelovima ili ugradnje dijelova na Mac Pro računalu. Da biste izbjegli stvaranje statičkog elektriciteta, nemojte se pomicati po prostoriji prije nego što ugradite memoriju i vratite kućište na računalo.
 5. Uklanjanje Mac Pro računala iz racka.
 6. Postavite Mac Pro uspravno.
 7. Gurnite gornje kopče prema unutra, a zatim ih povucite da biste uklonili pristupna vrata.

Uklanjanje DIMM-ova

Mac Pro isporučuje se s DIMM-ovima koji su unaprijed ugrađeni u nekim ili svim utorima za DIMM. Prije nego što možete ugraditi memoriju, možda ćete morati ukloniti neke DIMM-ove kako bi odgovarali podržanoj konfiguraciji ili kako bi zadovoljili zahtjeve za ugradnju R-DIMM-ova različitog kapaciteta.

 1. Svaku bravu kliznite ulijevo da biste otključali i otvorili poklopce za DIMM. 

 2. Skinite poklopce za DIMM.
 3. Pronađite DIMM-ove koje želite ukloniti. Svaki je utor označen brojem. Pritisnite izbacivače na svakom kraju DIMM-a da bi se DIMM malo podigao iz utora.
 4. Pomoću palca i kažiprsta obje ruke nježno uhvatite DIMM s obje strane, a zatim ga pažljivo izvadite tako da ga izravno izvučete iz utora za DIMM. Nemojte zakretati ili prisilno vaditi DIMM iz utora jer može doći do oštećenja. 
 5. DIMM-ove koje ste izvadili stavite na torbicu sa zaštitom od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Ugradnja DIMM-ova

 1. Pronađite prazan utor za DIMM.
 2. Ako je moguće, pomoću komprimiranog zraka očistite prašinu iz utora za DIMM. Spremnik s komprimiranim zrakom držite u okomitom položaju.
 3. Nježno uhvatite DIMM za krajeve i umetnite ga u utor. Provjerite je li DIMM u ravnini s utorom prije nego što ga pogurnete da biste ga umetnuli. Nakon što umetnete DIMM, pratite sljedeće upute:
  • Nemojte prisilno gurati DIMM. Ako se DIMM ne može umetnuti, provjerite jesu li konektori i urez u ravnini s urezom na utoru za DIMM.
  • Nemojte pomicati DIMM lijevo-desno da biste ga umetnuli na mjesto.
  • Nemojte savijati ni okretati DIMM nakon umetanja.

 4. Nježno umetnite DIMM dok njegov donji rub ne dodirne zlatne kontakte, a zatim ga blago pritisnite da do kraja sjedne na mjesto. Izbacivači DIMM-a sjest će na odgovarajući položaj nakon što se DIMM umetne do kraja.
 5. Zamijenite poklopce za DIMM. Pritisnite lijevu stranu poklopaca dok ne sjednu na mjesto.


Ako ne vratite poklopce za DIMM, to može utjecati na izvedbu sustava.

Vraćanje kućišta ili poklopca

Slijedite korake za ponovno postavljanje kućišta na Mac Pro (2019.) ili gornjeg poklopca na Mac Pro (Rack, 2019.).

Mac Pro (2019.)

 1. Spustite kućište na Mac Pro računalo.
 2. Nakon što kućište sjedne na mjesto, okrenite gornju kopču udesno pa prema dolje da biste zaključali kućište.


  Gore: zaključani položaj (točke se podudaraju)
  Dno: otključani položaj (točke se ne podudaraju)
 3. Priključite kabel za napajanje, zaslon i druge periferne uređaje. 

Mac Pro (Rack, 2019.)

 1. Ponovno postavite pristupni poklopac.
 2. Ugradite Mac Pro računalo na rack.
 3. Priključite kabel za napajanje, zaslon i druge periferne uređaje. 


Provjera memorije

Da biste provjerili status memorije, odaberite Apple izbornik  > Više o Mac računalu, a zatim odaberite karticu Memorija.

Ako DIMM-ove treba konfigurirati u različitim utorima radi povećanja izvedbe, macOS će vam prikazati preporuke o utorima koje trebate koristiti za trenutačno ugrađene DIMM-ove.


Druge konfiguracije

Ako želite testirati pojedini kanal ili sami DIMM, to možete učiniti putem konfiguracije od jednog DIMM-a tako da ugradite jedan DIMM u prvi utor kanala. Ako želite testirati drugi utor kanala, ugradite DIMM u oba utora kanala.


Dodatne informacije

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: