Izravno unosite brajicu na iPhone, iPad ili iPod touch

iPhone, iPad ili iPod touch podržavaju unos brajice izravno na zaslonu uređaja, bez potrebe za fizičkom tipkovnicom za brajicu. 

Unošenje brajice na zaslonu uređaja sa sustavom iOS ili iPadOS

Brajicu možete unijeti tako da je iOS ili iPadOS uređaj položen ispred vas na poleđinu (stolni mod) ili tako da držite uređaj sa zaslonom okrenutim od sebe kako bi vam prsti bili savijeni unatrag pri dodirivanju zaslona (mod okrenutog zaslona).

Najprije provjerite je li značajka VoiceOver uključena, a zatim postavite rotor značajke VoiceOver na Unos brajice na zaslonu. Ako Unos brajice na zaslonu ne vidite u rotoru, otvorite Postavke > Pristupačnost > VoiceOver > Rotor, a zatim uključite Unos brajice na zaslonu.

Znakove brajice sada možete unositi tako da zaslon istovremeno dodirnete jednim ili nekoliko prstiju. Možete napraviti i sljedeće:

  • Unos razmaka: povucite udesno jednim prstom.
  • Brisanje prethodnog znaka: povucite ulijevo jednim prstom.
  • Prijelaz u novi red: povucite udesno dvama prstima.
  • Kruženje kroz pravopisne prijedloge: povucite jednim prstom prema gore ili dolje.
  • Unos oznake kraja retka ili slanje poruke (u Porukama): povucite prema gore trima prstima.
  • Odabir između brajice od šest točaka i skraćene brajice: povucite udesno trima prstima.
  • Uključivanje i isključivanje skraćivanja brajice: povucite udesno trima prstima.
  • Trenutačno prevođenje (kada su skraćivanja omogućena): povucite prema dolje dvama prstima.
  • Prebacivanje na sljedeću tipkovnicu: povucite prema gore dvama prstima.
  • Slanje poruke u aplikaciji Poruke: povucite prema gore trima prstima.

Za izlaz iz značajke Unos brajice na zaslonu povucite dvama prstima ili postavite rotor na drugu postavku.

Ako želite da vaš iPad uređaj na glas čita točke, dodirnite i držite točke, a zatim ih otpustite kada čujete tonove brojača i najavu.

Prilagodba položaja točaka unosa

Na iPhone uređaju dodirnite i otpustite sva tri položaja točaka s desne strane, a zatim dodirnite i otpustite sva tri položaja točaka s lijeve strane. Na iPad uređaju istovremeno dvaput dodirnite sve položaje točaka. VoiceOver će objaviti da su položaji točaka ponovno kalibrirani.

Promjena postavki Unosa brajice na zaslonu

Otvorite Postavke > Pristupačnost > VoiceOver > Brajica > Unos brajice na zaslonu kako biste brajicu sa šest točaka ili skraćenu brajicu postavili kao zadanu ili obrnuli položaj točaka za brajicu sa šest i osam točaka.

Datum objave: