Upotreba Express Transit moda sa servisom Apple Pay

Brzo platite vožnje pomoću servisa Apple Pay na iPhone i Apple Watch uređaja kada uključite Express Transit mod.

Što vam je potrebno

Evo što vam je potrebno za početak upotrebe Express Transit moda sa servisom Apple Pay:

Prije početka, postavite karticu u aplikaciji Wallet za upotrebu u Express Transit modu sa servisom Apple Pay. Možete postaviti novu kreditnu, debitnu ili prepaid karticu ili novu karticu za javni prijevoz.

Plaćanje vožnji pomoću Express Transit moda

Kada je Express Transit mod omogućen, plaćanja putem servisa Apple Pay na iPhone i Apple Watch uređaju ne morate potvrditi pomoću značajke Face ID, Touch ID ili šifrom. Uređaj ne morate aktivirati iz mirovanja, otključavati niti na njemu otvarati neku aplikaciju.

Da biste upotrebljavali Express Transit mod, vaš iPhone ili Apple Watch uređaj mora biti uključen, no ne mora biti spojen na mrežu.

Na iPhone uređaju

Kada za vožnju javnim prijevozom plaćate pomoću servisa Apple Pay, držite gornji dio iPhone uređaja nekoliko centimetara od sredine beskontaktnog čitača dok ne osjetite vibriranje. Na zaslonu će se prikazati poruka Gotovo i kvačica.

Na Apple Watch uređaju

Kada za vožnju javnim prijevozom plaćate pomoću servisa Apple Pay, držite zaslon Apple Watch uređaja nekoliko centimetara od sredine beskontaktnog čitača dok ne osjetite vibriranje. Na zaslonu će se prikazati poruka Gotovo i kvačica.

U istom gradu za Express Transit mod možete aktivirati platnu karticu i karticu za javni prijevoz. Ako agencija za prijevoz prihvaća platne kartice i kartice za javni prijevoz, beskontaktni čitač automatski odabire karticu za javni prijevoz.

Ako se transakcija ne dovrši, kontaktirajte agenciju za javni prijevoz kako bistesaznali je li na toj lokaciji podržan Express Transit mod. Zatim pratite upute na beskontaktnom čitaču. Možda ćete morati odabrati drugu karticu u aplikaciji Wallet kako biste platili vožnju:

 1. Dva puta kliknite bočnu ili Home tipku.
 2. Odaberite karticu.
 3. Potvrdite pomoću značajke Face ID, Touch ID ili šifrom.

Express Transit kartice s rezerviranjem dijela energije baterije

Na iPhone XS, iPhone XS Max i iPhone XR uređaju možete upotrijebiti mogućnost da Express Transit kartice rezerviraju dio energije baterije. Rezerviranje energije baterije omogućuje vam da brzo platite za vožnje i dostupna je do pet sati kada iPhone treba napuniti.

Da biste vidjeli jesu li Express Transit kartice dostupne kada se vaš iPhone treba napuniti, pritisnite bočnu tipku. To često može znatno smanjiti dio energije baterije koji Express kartice rezerviraju. Ako odlučite isključiti svoj iPhone uređaj, ta značajka neće biti dostupna.

Kako promijeniti Express Transit karticu

Ako dodate više kartica u Wallet koje se mogu upotrijebiti za plaćanje vožnji javnim prijevozom i želite promijeniti svoju Express Transit karticu, slijedite ovaj postupak za iPhone ili Apple Watch uređaj:

Za iPhone

 1. Otvorite Postavke, pomaknite se prema dolje i dodirnite Wallet i Apple Pay.
 2. Dodirnite Express Transit kartica.
 3. Odaberite karticu, a zatim je potvrdite pomoću značajke Face ID, Touch ID ili šifrom.

Za Apple Watch

 1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Watch i dodirnite karticu Moj sat.
 2. Dodirnite Wallet i Apple Pay, a zatim Express Transit kartica.
 3. Odaberite karticu, a zatim je potvrdite pomoću Apple Watch šifre.

 

Ako ne želite postaviti karticu za Express Transit mod, odaberite Ništa ili Isključi.

Možete postaviti jednu platnu karticu kao Express Transit karticu po mreži javnog prijevoza i jednu karticu za javni prijevoz kao Express Transit karticu po mreži javnog prijevoza.*

*Ako imate uključen Express Transit mod za karticu za javni prijevoz u kontinentalnoj Kini, osim Suica kartice ne možete aktivirati druge kartice za Express Transit mod.

Kako onemogućiti Express Transit mod

Da biste isključili Express Transit mod za svoju karticu, slijedite ovaj postupak:

Za iPhone

 1. Otvorite Postavke, pomaknite se prema dolje i dodirnite Wallet i Apple Pay.
 2. Dodirnite Express Transit kartica.
 3. Dodirnite Ništa ili Isključi.

Za Apple Watch

 1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Watch i dodirnite karticu Moj sat.
 2. Pomaknite se prema dolje i dodirnite Wallet i Apple Pay.
 3. Dodirnite Express Transit kartica, a zatim Ništa.

 

Ako onemogućite Express Transit mod, i dalje možete upotrebljavati servis Apple Pay za plaćanje vožnji javnim prijevozom kada plaćanje potvrdite pomoću značajke Face ID, Touch ID ili šifrom.

Uklanjanje Express Transit kartice

Ako iz aplikacije Wallet morate ukloniti svoju Express Transit karticu, slijedite ovaj postupak:

Za iPhone

 1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Wallet i dodirnite svoju Express Transit karticu.
 2. Dodirnite gumb Više, a zatim Ukloni ovu karticu.

Za Apple Watch

 1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Watch i dodirnite karticu Moj sat.
 2. Pomaknite se prema dolje i dodirnite Wallet i Apple Pay.
 3. Dodirnite svoju Express Transit karticu, a zatim Ukloni ovu karticu.

 

Ako izgubite uređaj ili vam ga ukradu

Ako izgubite uređaj ili vam ga ukradu, slijedite ovaj postupak kako biste zaustavili upotrebu svojeg uređaja:

 1. Otvorite iCloud.com i prijavite se pomoću svog Apple ID-a.
 2. Odaberite Nađi moj iPhone, a zatim Svi uređaji.
 3. Odaberite svoj uređaj, a zatim Mod izgubljenog uređaja.

Kada odaberete Mod izgubljenog uređaja, vaš se uređaj ne može upotrijebiti za plaćanje vožnji javnim prijevozom ni za bilo kakvu transakciju pomoću servisa Apple Pay.

 1. U Pekingu i Šangaju iPhone 6 i iPhone 6 Plus podržavaju Express Transit mod.
 2. Ako niste sigurni podržava li vaša lokacija kartice za javni prijevoz sa servisom Apple Pay, kontaktirajte agenciju za javni prijevoz.
Datum objave: