Dodavanje kartice za javni prijevoz u aplikaciju Apple Novčanik

Dodajte karticu za javni prijevoz u aplikaciju Novčanik kako biste plaćali vožnje koristeći Apple Pay.

Da biste za javni prijevoz koristili Apple Pay, potrebno vam je sljedeće:

 • Kompatibilni iPhone ili Apple Watch uređaj. U agenciji za javni prijevoz provjerite koji su modeli uređaja podržani.
 • Najnovija verzija sustava iOS na svom iPhone uređaju i watchOS na svom Apple Watch uređaju.
 • Apple ID kojim ste prijavljeni u iCloud1.
 • Morate se nalaziti na lokaciji gdje možete koristiti Apple Pay za javni prijevoz.

Za dodavanje nove kartice za javni prijevoz potrebna vam je kartica za plaćanje koja zadovoljava uvjete u aplikaciji Novčanik.

Dodavanje kartice za javni prijevoz na iPhone ili Apple Watch uređaj

Karticu za javni prijevoz možete dodati u aplikaciju Novčanik na svom iPhone ili Apple Watch uređaju.

Dodavanje kartice za javni prijevoz na iPhone uređaj

 1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Novčanik.
 2. Dodirnite gumb Dodaj gumb Dodaj.
 3. Dodirnite opciju Kartica za javni prijevoz kako biste dodali novu karticu za javni prijevoz ili dodirnite opciju Prethodna kartica kako biste dodali karticu za javni prijevoz koju ste već ranije dodali u aplikaciju Novčanik.
 4. Odaberite karticu za javni prijevoz s popisa ili je potražite po lokaciji ili nazivu kartice.
 5. Dodirnite Nastavi.
 6. Odaberite iznos koji želite dodati na karticu i dodirnite Dodaj.2
 7. Slijedite korake prikazane na zaslonu i potvrdite kupnju kako biste dodali karticu za javni prijevoz.

Dodavanje kartice za javni prijevoz na Apple Watch uređaj

 1. Na Apple Watch uređaju otvorite aplikaciju Novčanik.
 2. Pomaknite se prema dolje i dodirnite Dodaj karticu.
 3. Dodirnite opciju Kartica za javni prijevoz kako biste dodali novu karticu za javni prijevoz ili dodirnite opciju Prethodna kartica kako biste dodali karticu za javni prijevoz koju ste već ranije dodali u aplikaciju Novčanik.
 4. Odaberite karticu za javni prijevoz s popisa.
 5. Dodirnite Nastavi.
 6. Odaberite iznos koji želite dodati na karticu i dodirnite Dodaj novac.2
 7. Slijedite korake prikazane na zaslonu i potvrdite kupnju kako biste dodali karticu za javni prijevoz.

Kartica će se možda automatski postaviti na Ekspresni način, ako dodate karticu koja zadovoljava uvjete za to. Možda ćete moći i dodati novac na svoju karticu za javni prijevoz u aplikaciji Novčanik.

Upotreba i dostupnost kartice za javni prijevoz može biti ograničena ovisno o regiji. Obratite se lokalnoj agenciji za javni prijevoz kako biste provjerili je li dodavanje kartica za javni prijevoz u aplikaciju Novčanik podržano u vašem gradu ili regiji.

Na Apple Watch uređajima kojima se upravlja putem opcije Podešavanje obitelji kartice se možda neće moći dodati izravno na Apple Watch.

Prijenos fizičkih kartica za javni prijevoz u aplikaciju Apple Novčanik

Ako imate fizičku karticu za javni prijevoz, možda ćete moći prebaciti karticu i trenutni saldo s kartice u aplikaciju Novčanik na iPhone ili Apple Watch uređaju.

Prijenos fizičke kartice za javni prijevoz na iPhone uređaj

 1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Novčanik.
 2. Dodirnite gumb Dodaj gumb Dodaj.
 3. Dodirnite opciju Kartica za javni prijevoz.
 4. Odaberite karticu s popisa ili je potražite po lokaciji ili nazivu kartice.
 5. Dodirnite Nastavi.
 6. Dodirnite Prenesi postojeću karticu.
 7. Unesite broj kartice i druge potrebne podatke.3
 8. Postavite karticu za javni prijevoz na ravnu površinu i položite gornji dio iPhone uređaja na karticu te držite tako sve dok se na zaslonu ne prikaže poruka Kartica je dodana. Postupak može trajati i nekoliko minuta.

Prijenos fizičke kartice za javni prijevoz na Apple Watch

 1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Apple Watch.
 2. Na kartici My Watch dodirnite Novčanik i Apple Pay.
 3. Dodirnite Dodaj karticu i zatim Prenesi karticu.
 4. Odaberite karticu s popisa ili je potražite po lokaciji ili nazivu kartice.
 5. Dodirnite Nastavi.
 6. Dodirnite Prenesi postojeću karticu.
 7. Unesite broj kartice i druge potrebne podatke.3
 8. Postavite karticu za javni prijevoz na ravnu površinu i položite gornji dio iPhone uređaja na karticu te držite tako sve dok se na zaslonu ne prikaže poruka Kartica je dodana. Postupak može trajati i nekoliko minuta.

 

Ako se pojavi pogreška, primjerice, prikaže se poruka Kartica nije detektirana ili Kartica se ne može dodati:

 • Ako vaš iPhone uređaj ima masku, skinite je i uklonite sve metalne dijelove koji se mogu naći između iPhone uređaja i fizičke kartice.
 • Gornji dio vašeg iPhone uređaja mora dodirivati fizičku karticu te se ne smije pomicati.
 • Provjerite u lokalnoj agenciji za javni prijevoz može li se vaša fizička kartica prenijeti.

Nakon prijenosa fizičke kartice u aplikaciju Novčanik, fizička kartica možda više neće raditi.

Upotreba opcije Ekspresni način uz karticu za javni prijevoz

Upotrebom opcije Ekspresni način možete brže plaćati vožnje samo jednim dodirom. Ne morate uključivati ni otključavati uređaj niti obavljati autorizaciju koristeći Face ID, Touch ID ili šifru.

Ako dodate karticu za javni prijevoz koja ispunjava uvjete, Ekspresni način možda će se omogućiti prema zadanim postavkama za tu karticu. Kao karticu za plaćanje uz Ekspresni način možete i sami odabrati neku karticu za javni prijevoz ili plaćanje koja ispunjava uvjete.

Saznajte kako podesiti karticu za javni prijevoz ili plaćanje na Ekspresni način.

Premještanje kartice za javni prijevoz s jednog uređaja na drugi

U aplikaciji Novčanik istovremeno možete imati samo jednu karticu za javni prijevoz na jednom uređaju. Karticu za javni prijevoz morate premjestiti s iPhone uređaja na Apple Watch uređaj ili s jednog na drugi iPhone uređaj da biste je mogli koristiti na drugom uređaju.

Kako premjestiti karticu za javni prijevoz s iPhone uređaja na Apple Watch

 1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Apple Watch.
 2. Na kartici My Watch dodirnite Novčanik i Apple Pay.
 3. Dodirnite gumb Dodaj pored kartice za javni prijevoz koju želite premjestiti.

Kada ne koristite javni prijevoz, za premještanje kartice natrag na iPhone uređaj možete koristiti aplikaciju Apple Watch.

Kako premjestiti svoju karticu za javni prijevoz na novi iPhone

 1. Na starom iPhone uređaju otvorite aplikaciju Novčanik i dodirnite karticu za javni prijevoz.
 2. Dodirnite gumb Više .
 3. Pomaknite se prema dolje i dodirnite Ukloni ovu karticu. Dodirnite Ukloni za potvrdu.
 4. Na novom iPhone uređaju otvorite aplikaciju Novčanik i dodirnite gumb Dodaj Gumb za dodavanje.
 5. Dodirnite Prethodne kartice i odaberite svoju karticu za javni prijevoz.
 6. Dodajte karticu za javni prijevoz na novi iPhone.

 

 1. Ako se odjavite iz usluge iCloud, isključite Face ID, Touch ID ili šifru na iPhone ili Apple Watch uređaju, s tog će se uređaja ukloniti sve kreditne i debitne kartice te kartice za javni prijevoz. Kad s bilo kojeg uređaja uklonite karticu za javni prijevoz, preostali će se saldo pohraniti te ćete ga moći prenijeti na isti ili drugi iPhone odnosno Apple Watch uređaj koji je spojen na mrežu i prijavljen na iCloud istim Apple ID-jem.
 2. Za kupnju ili nadopunu kartice Octopus u aplikaciji Novčanik potrebna vam je Visa, Mastercard ili UnionPay kartica izdana u Hong Kongu, koju koristite uz Apple Pay. Ako imate kreditnu ili debitnu karticu koja nije izdana u Hong Kongu, umjesto toga koristite aplikaciju Octopus for Tourists. Za kupnju ili nadopunu kartice za javni prijevoz u kontinentalnoj Kini potrebna vam je kreditna ili debitna kartica China UnionPay.
 3. Za personalizirane Octopus kartice s uključenom opcijom Automatski dodaj uslugu s vrijednosti u Hong Kongu morate priložiti datum rođenja i osobnu iskaznicu Hong Konga.
Datum objave: