Poništavanje slušalica AirPods

Ako se slušalice AirPods (1. ili 2. generacija) ne mogu povezati, puniti ili imaju neku drugu poteškoću, možda ćete ih morati poništiti.1 Te upute funkcioniraju u kombinaciji s kućištem za bežično punjenje i kućištem za standardno punjenje.

Na uređaju iOS otvori Postavke

Otvorite Postavke > Bluetooth te pokraj AirPod slušalica dodirnite ikonu "i".2 Zatim dodirnite Zaboravi ovaj uređaj pa ponovno dodirnite za potvrdu.

Slušalice AirPods stavite u njihovo kućište

Zatvorite poklopac. Pričekajte 30 sekundi, a zatim otvorite poklopac.

Poništavanje slušalica AirPods

Pritisnite tipku za postavljanje na stražnjoj strani kućišta i držite je dok indikator statusa ne zasvijetli žuto nekoliko puta, a zatim stalno bijelo.

Ponovno povezivanje slušalica AirPods

AirPod slušalice približite uređaju. Slijedite upute na zaslonu uređaja.

Dodatne informacije

Saznajte više o postavljanju AirPod slušalica na drugim Bluetooth uređajima. Ako nailazite na probleme prilikom povezivanja zamjenske AirPod slušalice, saznajte više o zamjenskim AirPod slušalicama.

  1. Kada poništavate AirPods slušalice, njihove će se postavke također poništiti. Možete ponovno promijeniti postavke.
  2. Ako se AirPod slušalice prikazuju u Postavkama > za Bluetooth, prijeđite na sljedeći korak.
Datum objave: