Pronađite serijski broj AirPod slušalica

Vaše AirPod slušalice i kućište za punjenje imaju isti serijski broj. Evo kako ga pronaći.

Serijski se broj* nalazi na donjoj strani poklopca:

Ako su AirPod slušalice povezane s iOS uređajem, serijski broj možete pronaći i u odjeljku Postavke > Općenito > O uređaju > AirPods:

Ako nemate kućište za punjenje, ali imate originalno pakiranje, serijski broj naći ćete pored barkoda. Serijski broj možete potražiti i na originalnom računu za proizvod ili fakturi.

* U slučaju AirPod slušalica (druge generacije) svaka AirPod slušalica ima svoj serijski broj otisnut na samoj slušalici. Ako AirPod slušalice ili kućište za punjenje trebate odnijeti na servis, priložite osnovni serijski broj otisnut na poklopcu kućišta. Ne trebaju vam serijski brojevi s AirPod slušalica.

Datum objave: