Napravite popise obaveza pomoću Bilješki

Uz Bilješke lako je napraviti popise obaveza na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju. Sa sustavima iOS 13 ili novijim te iPadOS tu je još više načina da vaši popisi budu organizirani.

Prije početka

 • Provjerite ima li vaš iPhone, iPad ili iPod touch najnoviju verziju sustava iOS ili iPadOS.
 • Da biste upotrebljavali najnovije značajke aplikacije Bilješke, morate je postaviti na servisu iCloud ili spremiti bilješke na uređaju. Da biste postavili aplikaciju Bilješke na servisu iCloud, idite na Postavke > Bilješke > Zadani račun, a zatim odaberite iCloud. Da biste Bilješke postavili samo na uređaju, otvorite Postavke > Bilješke, a zatim odaberite „Na [naziv uređaja]” račun. Mnoge značajke ne rade u e-mail porukama ostalih davatelja usluga.

Na iPhone uređaju prikazuje se kako napraviti popis obveza

Kako napraviti popis obaveza

 1. Otvorite aplikaciju Bilješke.
 2. Dodirnite gumb Nova bilješka sastavi novu bilješku za izradu nove bilješke.
 3. Unesite naslov i dodirnite Novi red.
 4. Dodirnite označnu tipku označna tipka da biste započeli popis. Prilikom svakog dodira na Novi red, na popis se dodaje nova stavka.
 5. Dodirnite prazan kružić da biste označili da je neka stavka dovršena. 

Da biste u postojećoj bilješci stvorili popis, kursor postavite na mjesto na kojem želite započeti. Zatim dodirnite označnu tipku označna tipka i izradite popis.

Evo nekoliko načina za organiziranje popisa u sustavima iOS 13 i iPadOS:

 • Promijenite poredak stavki povlačenjem i ispuštanjem.
 • Povucite da biste uvukli stavke.
 • Automatski premještajte označene stavke na dno.
 • Označite ili odznačite sve stavke da biste počeli ispočetka.

Saznajte više o oblikovanju bilješki za dodavanje naslova, zaglavlja itd.

Dijeljenje popisa

 1. Otvorite aplikaciju Bilješke.
 2. Otvorite bilješku s popisom, a zatim dodirnite gumb Više gumb Više.
 3. Dodirnite Dijeli bilješku gumb Dijeli bilješku i odaberite način dijeljenja.

Saznajte više o dijeljenju bilješki.

Više mogućnosti uz aplikaciju Bilješke

Datum objave: