Kako stvoriti popis obveza u programu Bilješke

Jednostavno stvarajte popise obveza na iPhone, iPad i iPod touch uređaju te za one obavljene označite da su gotovi.

Početak rada

  • Provjerite ima li vaš iPhone, iPad ili iPod touch najnoviju verziju sustava iOS.
  • Da biste koristili najnovije značajke aplikacije Bilješke, morate je postaviti na servisu iCloud ili spremiti bilješke na uređaju. Da biste Bilješke postavili na servisu iCloud, otvorite Postavke > Lozinke i računi > iCloud te se pomaknite prema dolje da Bilješke uključite. Da biste Bilješke postavili samo na uređaju, otvorite Postavke > Bilješke, a zatim odaberite „Na [naziv uređaja]” račun. Mnoge značajke ne rade u e-mail porukama ostalih davatelja usluga.

Stvaranje popisa obveza

  1. Otvorite aplikaciju Bilješke.
  2. Da biste stvorili novu bilješku, dodirnite 
  3. Unesite naslov i dodirnite Novi red.
  4. Da biste započeli popis, dodirnite gumb za kvačice ikona kvačice. Prilikom svakog dodira na Novi red, na popis se dodaje nova stavka.
  5. Dodirnite prazan kružić da biste označili da je neka stavka dovršena.

Da biste u postojećoj bilješci stvorili popis, kursor postavite na mjesto na kojem želite započeti. Zatim dodirnite ikona kvačice i unesite popis. 

Saznajte više o oblikovanju bilješki za dodavanje naslova, zaglavlja itd..

Više mogućnosti uz aplikaciju Bilješke

Datum objave: