Korištenje tehnologije Dual SIM s dvije nano SIM kartice

U kontinentalnoj Kini, Hong Kongu i Makau iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max i iPhone XR imaju Dual SIM tehnologiju s dvije nano-SIM kartice. To vam omogućuje upućivanje i primanje poziva i SMS poruka s dva broja.

Ako se ne nalazite u kontinentalnoj Kini, nego u Hong Kongu ili Makau te imate iPhone XS, saznajte kako koristiti Dual SIM s eSIM karticom.

Evo nekih od brojnih načina korištenja značajke Dual SIM:

 • Koristite jedan broj za službene, a drugi za privatne pozive.
 • Dodajte lokalnu podatkovnu tarifu kada putujete izvan države ili regije.
 • Koristite zasebne govorne i podatkovne tarife.

Sa sustavom iOS 13 vaša oba telefonska broja mogu upućivati i primati glasovne i FaceTime pozive te slati i primati poruke putem iMessage SMS i MMS poruka.* iPhone istodobno može koristiti samo jednu mobilnu podatkovnu mrežu.

* Koristi se tehnologija Dual SIM Dual Standby (DSDS), što znači da obje SIM kartice mogu upućivati i primati pozive.

Preduvjeti

Da biste upotrebljavali Dual SIM, potreban vam je iOS 12.1 ili noviji, dvije nano SIM kartice i jedan od sljedećih modela iPhonea:

 • iPhone 11
 • iPhone 11 Pro
 • iPhone 11 Pro Max
 • iPhone XS Max
 • iPhone XR

 

Evo kako umetnuti nano SIM kartice:

Umetnite spajalicu za papir ili alat za izbacivanje SIM kartice u mali otvor na pretincu za SIM karticu te je gurnite prema iPhone uređaju da biste uklonili pretinac za SIM karticu. U jednom kutu nove SIM kartice ugledat ćete utor. Novu SIM karticu postavite na dno pretinca. Zahvaljujući utoru, moguće ju je postaviti samo na jedan način. Zatim u gornji pretinac umetnite drugu SIM karticu.

Kada umetnete dvije nano SIM kartice, pretinac za SIM karticu umetnite natrag u uređaj tako da potpuno sjedne, i to u smjeru u kojem ste ga izvadili. Pretinac u uređaj može ući samo na jedan način.

Ako su SIM kartice zaštićene osobnim identifikacijskim brojem (PIN-om), zapamtite položaj svake SIM kartice u pretincu (na prednjoj ili stražnjoj strani). Ako se to od vas zatraži, pažljivo unesite PIN-ove za prednju i stražnju SIM karticu.

Označavanje tarifa

Kada aktivirate drugu tarifu, moći ćete označiti svoje tarife. Primjerice, jednu tarifu možete označiti kao poslovnu, a drugu kao privatnu.

Te ćete oznake koristiti prilikom odabira telefonskog broja koji želite koristiti za upućivanje ili primanje poziva i poruka, određivanja broja za mobilne podatke i dodjele broja kontaktima da biste znali koji ćete broj za što koristiti.

Ako se kasnije predomislite, oznake možete promijeniti tako da odete u Postavke > Mobilna mreža ili Postavke > Mobilni podaci i dodirnete broj čiju oznaku želite promijeniti. Zatim dodirnite Oznaka podatkovnog plana te odaberite novu ili unesite prilagođenu oznaku.

Postavite svoj zadani broj

Odaberite broj koji će se upotrebljavati za pozivanje ili slanje poruka osobama koje nemate u aplikaciji Kontakti.Odaberite mobilnu tarifu koju želite upotrebljavati za iMessage i FaceTime. U sustavu iOS 13 možete odabrati jedan ili oba broja.

Na tom zaslonu odaberite zadani broj ili broj koji ćete koristiti isključivo za podatkovni promet. Drugi će broj biti vaš zadani broj.Ako želite da se vaš iPhone služi mobilnim podacima iz obje tarife, ovisno o pokrivenosti i dostupnosti, uključite opciju Dopusti promjenu mobilnih podataka.

Korištenje dva telefonska broja za pozive, poruke i podatkovni promet

U nastavku pročitajte upute za korištenje iPhone uređaja postavljenog s dva telefonska broja.

Postavljanje željenog načina upotrebe brojeva na iPhone uređaju

Prilikom pozivanja kontakata ne morate svaki put ispočetka birati putem kojeg ćete broja uputiti poziv. iPhone po zadanim postavkama koristi broj putem kojeg ste uputili zadnji poziv tom kontaktu. Ako kontaktu do sada niste uputili poziv, iPhone će odabrati zadani broj. Ako želite, možete odrediti broj putem kojeg ćete upućivati pozive nekom kontaktu. Učinite sljedeće:

 1. Dodirnite kontakt.
 2. Dodirnite Preferirani plan mobilnih podataka.
 3. Dodirnite broj koji želite koristiti za taj kontakt.

Upućivanje i primanje poziva

Telefonske pozive možete upućivati i primati putem bilo kojeg broja.

Ako operater vašeg drugog telefonskog broja podržava Wi-Fi pozive, u sustavu iOS 13 moći ćete za vrijeme poziva odgovarati na dolazne pozive na drugom broju.Kad imate poziv koji nije na zadanoj podatkovnoj liniji, morat ćete uključiti opciju Dopusti promjenu mobilnih podataka.U protivnom, ako poziv zanemarite i imate kod operatera postavljenu glasovnu poštu, dobit ćete obavijest o propuštenom pozivu, a poziv će se usmjeriti na glasovnu poštu.Provjerite dostupnost Wi-Fi poziva kod svog operatera, a od pružatelja podatkovnih usluga saznajte primjenjuju li se dodatne naknade ili upotreba podataka.

Ako vaš operater ne podržava Wi-Fi pozive ili vam ta značajka nije uključena,1 dolazni će se poziv na drugi broj tijekom poziva u trajanju preusmjeriti na glasovnu poštu ako ste je postavili kod operatera.2Međutim, nećete dobiti obavijest o propuštenom pozivu s drugog broja. Poziv na čekanju funkcionira za dolazne pozive na isti telefonski broj. Da ne biste propustili neki važan poziv, uključite preusmjeravanje poziva te sve pozive preusmjerite s jednog broja na drugi. Informacije o dostupnosti i mogućim dodatnim naknadama zatražite od operatera.

1. Ili ako upotrebljavate iOS 12. Ažurirajte sustav na iOS 13 kako biste primali pozive dok se služite drugim brojem.

2. Ako je podatkovni roaming postavljen na broju koji koristi podatkovni promet, vizualna će govorna pošta i MMS biti onemogućeni na broju koji se koristi samo za govorne pozive.

Promjena telefonskog broja za poziv

Prije upućivanja poziva možete promijeniti telefonske linije. Ako pozivate osobu s popisa Omiljeno, slijedite upute u nastavku:

 1. Dodirnite .
 2. Dodirnite trenutni telefonski broj. 
 3. Dodirnite drugi broj. 

Ako koristite tipkovnicu, slijedite ove upute:

 1. Unesite telefonski broj.
 2. Dodirnite telefonski broj pri vrhu zaslona. 
 3. Dodirnite broj koji želite koristiti.

Slanje poruka putem značajke iMessage i SMS-a/MMS-a

Pomoću značajke iMessage ili SMS/MMS možete slati poruke s bilo kojeg telefonskog broja.* Prije nego što pošaljete iMessage ili SMS/MMS poruku, možete zamijeniti telefonske brojeve. To učinite na način opisan u nastavku:

 1. Otvorite aplikaciju Poruke.
 2. U gornjem desnom kutu zaslona dodirnite gumb Novo.
 3. Unesite ime kontakta.
 4. Dodirnite trenutni telefonski broj.
 5. Dodirnite broj koji želite koristiti.

* Moguća je naplata dodatnih naknada. Informacije zatražite od operatera.

Dodatne informacije o ikonama statusa za Dual Sim

Ikone na traci stanja pri vrhu zaslona pokazuju jačinu signala oba operatera. Saznajte što označavaju ikone statusa.

Više ikona statusa možete vidjeti nakon što otvorite kontrolni centar.

Statusna traka prikazuje da Operater 1 upotrebljava LTE, a Operater 2 Wi-Fi pozive.

Statusna traka prikazuje da Operater 1 upotrebljava LTE, a Operater 2 mobilne podatke Operatera 1.

Promjena broja za podatkovni promet

Podatkovni promet ne možete istodobno koristiti na više brojeva. Ako želite promijeniti broj za podatkovni promet, učinite sljedeće:

 1. Idite u Postavke > Mobilna mreža ili Postavke > Mobilni podaci.
 2. Dodirnite Mobilna mreža. 
 3. Dodirnite broj koji želite koristiti za podatkovni promet.

Ako uključite opciju Dopusti promjenu mobilnih podataka, kada na broju koji koristite samo za govorne pozive imate poziv, taj će broj automatski prijeći na korištenje govorne i podatkovne tarife.* Na taj ćete način tijekom poziva moći koristiti govor i podatke.

Ako isključite opciju Dopusti promjenu mobilnih podataka, a aktivni ste na broju za govorne pozive koji nije ujedno i broj za podatkovnu tarifu, mobilni podaci tijekom poziva neće funkcionirati.

Da biste uključili opciju Dopusti promjenu mobilnih podataka, učinite sljedeće:

 1. Idite u Postavke > Mobilna mreža ili Postavke > Mobilni podaci.
 2. Dodirnite Mobilni podaci.
 3. Uključite opciju Dopusti promjenu mobilnih podataka.

* Podatkovni će se promet automatski promijeniti tijekom poziva. Promjena na podatkovni promet neće funkcionirati ako trenutno koristite podatkovni roaming. Informacije o dostupnosti i mogućim dodatnim naknadama zatražite od operatera.

Upravljanje postavkama mobilne mreže

Da biste promijenili postavke mobilne mreže za svaku pojedinu tarifu, slijedite upute u nastavku:

 1. Idite u Postavke > Mobilno ili Postavke > Mobilni podaci.
 2. Dodirnite broj koji želite promijeniti.
 3. Dodirnite svaku pojedinu opciju i postavite je prema vlastitim željama.

Datum objave: