Korištenje značajke Dual SIM s Apple Watch Series 4 (GPS + mobilna veza) i Apple Watch Series 3 (GPS + mobilna veza) uređajem

Ako postavite višestruke mobilne tarife s pomoću značajke Dual SIM na iPhone XS, iPhone XS Max ili iPhone XR uređaju, možete dodati obje tarife na Apple Watch uređaj, a zatim odabrati koju će tarifu koristiti vaš sat prilikom povezivanja s mobilnim mrežama.

Zaslon za postavljanje mobilne mreže na iPhone uređaju, na kojem je prikazano da je mobilna mreža spremna za upotrebu na Apple Watch uređaju.

Postavljanje višestrukih mobilnih tarifa

Ako postavite značajku Dual SIM na iPhone XS, iPhone XS Max ili iPhone XR uređaju, možete dodati obje mobilne tarife na Apple Watch uređaj pod uvjetom da svaka tarifa ispunjava uvjete i da je pruža podržani operater.     

Možete postaviti jednu tarifu kad prvi put namještate postavke na satu. Zatim možete postaviti drugu tarifu u Apple Watch aplikaciji:

  1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Apple Watch.
  2. Dodirnite karticu Moj sat pa Mobilni podaci.
  3. Dodirnite Podesi mobilne podatke ili Dodaj novi plan. Ako niste dodali prvu tarifu tijekom postavljanja, možete je dodati ovdje.
  4. Slijedite korake na zaslonu da biste odabrali tarife koje želite dodati na Apple Watch uređaj. Svaka se mobilna tarifa naplaćuje zasebno. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se operateru.

Možete dodati do pet mobilnih tarifa na Apple Watch uređaj. Međutim, Apple Watch uređaj može se odjedanput spojiti samo s jednom. Ako imate poslovnu ili korporacijsku mobilnu tarifu, provjerite u tvrtki ili kod operatera je li ta značajka podržana. Računi na bonove i neki stariji računi trenutno nisu podržani. Da biste provjerili je li vaš račun kvalificiran, obratite se operateru.

Prebacivanje između tarifa

  1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Apple Watch. 
  2. Dodirnite karticu Moj sat pa Mobilni podaci. 
  3. Tarifa bi se trebala promijeniti. Ako se ne promijeni, dodirnite tarifu koju želite upotrijebiti. Možda će potrajati minutu dok Apple Watch uređaj ne promijeni tarife.

Također možete promijeniti tarife izravno s Apple Watch uređaja. Idite na Postavke > Mobilne mreže ili Postavke > Mobilni podaci, a zatim odaberite tarifu koju želite da sat koristi kad se poveže s mobilnom mrežom. 

Primanje poziva i poruka na Apple Watch uređaju

Poziv od Jane Appleseed s P mobilne mreže.    

Kad je Apple Watch uređaj povezan s iPhone uređajem, možete primati pozive i poruke s obje tarife. Sat prikazuje s koje ste mobilne tarife dobili obavijest prikazom oznake s prvim slovom mreže. Ako odgovorite na poziv ili poruku, sat automatski odgovara s mreže s koje ste primili poziv ili poruku.

Ako je Apple Watch udaljen od iPhone uređaja i povezan s mobilnom mrežom, možete primati pozive i poruke s aktivne tarife. Ako je iPhone uključen, čak i ako nije u blizini, možete primati poruke i obavijesti o pozivima s druge tarife. Ako odgovorite na poziv, sat automatski uzvraća poziv s aktivne tarife. Ako odgovorite na SMS poruku, sat automatski odgovara s tarife s koje ste primili poruku. Možete odgovarati na poruke iMessages ako postoji aktivna podatkovna veza s bilo koje tarife. Ako želite promijeniti aktivnu tarifu, možete se ručno prebacivati između tarifa u Postavkama na Apple Watch uređaju.

Datum objave: