Zaštite zaslona sa zračnim snimkama na Apple TV uređaju

Uživajte u zadivljujućim videosnimkama lokacija snimljenim diljem svijeta, pod morem ili čak u svemiru. Saznajte informacije o lokaciji samo jednim dodirom i prebacite se na drugu antenu prelaženjem prstom – sve to na Apple TV uređaju.

 

Zračna snimka lokacije Cape Fur Seals kao zaštita zaslona na Apple TV uređaju.
 

Pokrenite zaštitu zaslona sa zračnom snimkom

Apple TV pokreće zaštitu zaslona nakon što se određeni broj minuta nalazi u stanju mirovanja. Zaštitu zaslona možete pokrenuti u bilo kojem trenutku. Jednostavno idite u gornji lijevi kut početnog zaslona na Apple TV uređaju i pritisnite gumb Menu na daljinskom upravljaču za Apple TV.

Da biste promijenili broj minuta potrebnih za pokretanje zaštite zaslona, otvorite Postavke > Općenito > Zaštita zaslona i odaberite Pokreni nakon.

Zaštite zaslona sa zračnim snimkama nisu dostupne na Apple TV uređaju (2. i 3. generacije).

Saznajte gdje je snimljena zračna videosnimka

Jeste li se ikada zapitali koju lokaciju gledate na svojoj zaštiti zaslona sa zračnom snimkom? Dok se lokacija reproducira, samo dodirnite dodirnu površinu na daljinskom upravljaču za Apple TV.

Prebacivanje na drugu lokaciju

Ne možete odabrati pojedinačnu zračnu snimku koja će se reproducirati na Apple TV uređaju, ali možete odabrati temu. Otvorite Postavke > Općenito > Zaštita zaslona > Teme. Prijeđite prstom i odaberite temu koju želite prikazati ili sakriti za reprodukciju zračne snimke.

Da biste promijenili lokaciju zračne snimke, prijeđite prstom udesno ili ulijevo po dodirnoj površini daljinskog upravljača za Apple TV dok se zračna snimka reproducira. 

Dodatne informacije

  • Ako slušate glazbu na Apple TV uređaju dok se reproducira zračna snimka, dodirnite desnu ili lijevu stranu dodirne površine za prelazak na sljedeću ili prethodnu pjesmu.
  • Možete postaviti učestalost preuzimanja novih videozapisa iz zraka. Otvorite Postavke > Općenito > Zaštita zaslona i odaberite Preuzmi novi video za promjenu postavki. 

Broj zračnih snimki koje možete preuzeti ovisi o dostupnoj memoriji na Apple TV uređaju. Da biste upravljali prostorom za pohranu na Apple TV uređaju, otvorite Postavke > Općenito > Upravljanje memorijom.

Datum objave: