Kako postaviti iPhone, iPad uređaj ili Mac računalo da zaboravi Wi-Fi mrežu

Ako ne želite da se uređaj automatski ponovno pridruži mreži ili ako želite da se pridruži pomoću druge lozinke, uređaj možete postaviti tako da zaboravi tu mrežu i lozinku.

Postavljanje iPhone ili iPad uređaja da zaboravi mrežu

Da biste postavili uređaj tako da zaboravi mrežu koju trenutno upotrebljavate:

 1. Otvorite Postavke > Wi-Fi.
 2. Dodirnite tipku informacija pokraj mreže koju upotrebljavate.
 3. Dodirnite Zaboravi ovu mrežu, a zatim potvrdite dodirom na Zaboravi.


Da biste postavili uređaj tako da zaboravi mrežu kojoj ste se već pridružili, ali je trenutačno ne upotrebljavate:

 1. Otvorite Postavke > Wi-Fi.
 2. Dodirnite Uredi u kutu zaslona da bi se prikazale mreže poznate vašem uređaju.
 3. Poduzmite jedno od sljedećeg:
  • Dodirnite tipku za brisanje , a zatim dodirnite Izbriši.
  • Ili dodirnite tipku informacija pokraj mreže, dodirnite Zaboravi ovu mrežu, a zatim dodirnite Zaboravi da biste potvrdili.

 


Postavljanje Mac računala da zaboravi mrežu

Slijedite odgovarajuće korake, ovisno o tome koji macOS upotrebljavate.

macOS Ventura ili noviji

Da biste postavili uređaj tako da zaboravi mrežu koju trenutno upotrebljavate:

 1. Odaberite Apple izbornik  > Postavke sustava.
 2. Kliknite Wi-Fi u rubnom stupcu.
 3. Kliknite Detalji pokraj mreže koju upotrebljavate.
 4. Kliknite Zaboravi ovu mrežu, a zatim Ukloni za potvrdu.


Da biste postavili uređaj tako da zaboravi mrežu kojoj ste se već pridružili, ali je trenutačno ne upotrebljavate:

 1. Odaberite Apple izbornik  > Postavke sustava.
 2. Kliknite Wi-Fi u rubnom stupcu.
 3. Pomaknite se prema dolje s desne strane i kliknite Napredno da bi se prikazale mreže poznate vašem Mac računalu.
 4. Kliknite gumb Više pokraj mreže, odaberite Ukloni s popisa, a zatim kliknite Ukloni za potvrdu.

Starije verzije sustava macOS

 1. Odaberite Apple izbornik  > Postavke sustava.
 2. Kliknite Mreža.
 3. Kliknite Wi-Fi u rubnom stupcu.
 4. Kliknite Napredno da bi se prikazale mreže poznate vašem Mac računalu. 
 5. Odaberite mrežu, a zatim kliknite tipku za uklanjanje (-) ispod popisa. Kliknite Ukloni za potvrdu.
 6. Kliknite U redu, a zatim kliknite Primijeni.

 


Ako nemate opciju zaboravljanja ove mreže

 • Ako koristite nadzirani uređaj koji upravlja vezom s Wi-Fi mrežom, možda nećete moći zaboraviti tu mrežu. Saznajte više o nadziranim uređajima.
 • Ako se vaš uređaj nikada nije pridružio određenoj Wi-Fi mreži, tu mrežu ne može zaboraviti. Vaš uređaj može zaboraviti samo poznate Wi-Fi mreže, tj. mreže kojima se prethodno pridružio.

 


Dodatne informacije

 • Ako vam je potrebna pomoć s Wi-Fi lozinkom
 • Umjesto da postavite uređaj da zaboravi mrežu, možete isključiti automatsko pridruživanje za tu mrežu. Uređaj će i dalje pamtiti mrežu i lozinku, ali neće joj se automatski ponovno pridružiti. Ta se postavka prikazuje na istom zaslonu kao i postavka za zaboravljanje mreže.
Datum objave: