Izrada kućnih automatizacija u aplikaciji Home

Automatski isključite sva svjetla kad izlazite, uključite ih kad se detektira kretanje ili pokrenite scenu kad otključate ulazna vrata. U aplikaciji Home opremu i scene možete po želji automatizirati u pogledu načina i vremena.

Uz aplikaciju Home jednostavno je postaviti prilagođene kućne automatizirane procese. Opremu ili scenu možete pokretati u određeno doba dana, na određenoj lokaciji, prema detekciji kretanja i ostalim kriterijima. Samo postavite HomePod, Apple TV ili iPad kao kućno čvorište i možete se opustiti i domu prepustiti da sam sebe kontrolira.*

Evo što vam je potrebno

*HomePod i Apple TV nisu dostupni u svim zemljama i regijama.

Stvaranje automatizacije na temelju akcije za opremu

Opremu i scene možete automatizirati tako da reagiraju i izvrše neku akciju kada se neki drugi dio opreme uključi, isključi ili nešto detektira.

Na iPhone, iPad i iPod touch uređaju

 1. U aplikaciji Home dodirnite karticu Automatizacija, a zatim dodirnite opciju Izradi novu automatizaciju ili Dodaj.
 2. Za pokretanje automatizacije kad se neka oprema uključi ili isključi, dodirnite Pribor je upravljan. Možete i dodirnuti opciju Senzor nešto detektira.
 3. Odaberite opremu koja će pokretati automatizaciju i dodirnite Sljedeće.
 4. Odaberite radnju koja pokreće automatizaciju, recimo uključivanje ili otvaranje, a zatim dodirnite Dalje.
 5. Odaberite opremu i scene koje reagiraju na akciju, pa dodirnite Dalje.
 6. Da biste prilagodili pojedinu opremu, pritisnite i zadržite pritisak na njoj.
 7. Dodirnite OK.

Na Mac računalu

 1. U aplikaciji Home u gornjem desnom kutu kliknite , a zatim Dodaj automatizaciju.
 2. Da biste pokrenuli automatizaciju kad se neka oprema uključi ili isključi, odaberite Pribor je upravljan. Možete i odabrati opciju Senzor nešto detektira.
 3. Odaberite opremu koja će pokretati automatizaciju i kliknite Dalje.
 4. Odaberite akciju koja pokreće automatizaciju, recimo uključivanje ili otvaranje, a zatim kliknite Dalje.
 5. Odaberite opremu i scene koje reagiraju na akciju, pa kliknite Dalje.
 6. Za prilagodbu opreme dvaput je kliknite.
 7. Kliknite OK.

Želite li primati upozorenja kada oprema nešto otkrije? Saznajte kako se postavljaju obavijesti za HomeKit opremu.

Stvaranje automatizacije ovisno o tome tko se nalazi u domu

Automatizirajte opremu i scene da se uključe ili isključe kad vi ili neki od korisnika s kojim ste podijelili upravljanje uđe u kuću ili izađe iz nje.

Da biste mogli stvoriti automatizaciju koju pokreće lokacija, vi i osobe koje ste pozvali da upravljaju uređajima u vašem domu, na primarnom iOS uređaju kojim se koriste za upravljanje uređajima u vašem domu morate imati uključenu opciju Dijeli moju lokaciju1. Otvorite Postavke > [vaše ime] > Dijeli moju lokaciju, dodirnite „S uređaja” i provjerite je li odabrana opcija „Ovaj uređaj”.

Zatim otvorite aplikaciju Home na iOS uređaju ili Mac računalu i slijedite korake u nastavku.

Na iPhone, iPad i iPod touch uređaju

 1. Dodirnite karticu Automatizacija, a zatim Dodaj
 2. Odaberite želite li da se automatizacija odvija kada osobe ulaze ili napuštaju vaš dom. Da biste odabrali određenu osobu koja će pokretati automatizaciju, dodirnite . Možete odabrati i mjesto2 te vrijeme automatizacije.
 3. Odaberite scene i opremu koje želite automatizirati te dodirnite Dalje.
 4. Da biste prilagodili pojedinu opremu, pritisnite i zadržite pritisak na njoj.
 5. Dodirnite OK.

Na Mac računalu

 1. U gornjem desnom kutu kliknite Dodaj, a zatim Dodaj automatizaciju.
 2. Odaberite želite li da se automatizacija odvija kada osobe ulaze ili napuštaju vaš dom. Da biste odabrali određenu osobu koja će pokretati automatizaciju, kliknite . Možete odabrati i mjesto2 te vrijeme automatizacije.
 3. Odaberite scene i opremu koje želite automatizirati te kliknite Dalje.
 4. Za prilagodbu opreme dvaput je kliknite. 
 5. Kliknite OK.
 1. Za pokretanje automatizacije na temelju lokacije ne možete koristiti Mac računalo.
 2. Ako ne odaberete svoj dom, već neku drugu lokaciju, automatizaciju ćete moći aktivirati samo vi, a drugi će korisnici koje ste pozvali da upravljaju vašim domom biti uklonjeni iz automatizacije.

Automatizacija opreme u određeno vrijeme

Stvorite automatizaciju koja se izvodi u određeno vrijeme, određene dane te na temelju toga tko je kod kuće. Otvorite aplikaciju Home na svom iOS uređaju ili Mac računalu te slijedite korake u nastavku.

Na iPhone, iPad i iPod touch uređaju

 1. Na kartici Automatizacija dodirnite Dodaj
 2. Dodirnite Određeni dio dana, a zatim odaberite vrijeme i dan. Dodirnite osobe koje moraju biti prisutne da bi se automatizacija pokrenula u određeno vrijeme kad su te osobe kod kuće.
 3. Odaberite scene i opremu koje želite automatizirati te dodirnite Dalje.
 4. Da biste prilagodili pojedinu opremu, pritisnite i zadržite pritisak na njoj.
 5. Dodirnite OK.

Na Mac računalu

 1. U gornjem desnom kutu kliknite Dodaj, a zatim Dodaj automatizaciju.
 2. Odaberite Određeni dio dana, a zatim odaberite vrijeme i dan. Kliknite osobe koje moraju biti prisutne da bi se automatizacija pokrenula u određeno vrijeme kad su te osobe kod kuće.
 3. Odaberite scene i opremu koje želite automatizirati te kliknite Dalje.
 4. Za prilagodbu opreme dvaput je kliknite. 
 5. Kliknite OK.

Isključivanje i brisanje automatizacije

Da biste automatizaciju omogućili ili onemogućili, učinite sljedeće:

 1. Otvorite aplikaciju Home na iOS uređaju ili Mac računalu te otvorite karticu Automatizacija.
 2. Dodirnite ili kliknite automatizaciju.
 3. Uključite odnosno isključite opciju Omogući ovu automatizaciju.

Da biste odabrali vrijeme isključivanja opreme u automatizaciji, dodirnite Isključi. Ako stvorite, primjerice, automatizaciju kojom se uključuju svjetla kad stignete kući, možete postaviti da se svjetla isključe nakon jedan sat.

Da biste izbrisali neku automatizaciju, dodirnite ili kliknite tu automatizaciju, a zatim pri dnu dodirnite ili kliknite Obriši automatizaciju. Na iOS uređaju možete prstom prijeći ulijevo preko automatizacije i dodirnuti Obriši.

Datum objave: