Izrada kućnih automatizacija u aplikaciji Home

Automatski isključite sva svjetla kad izlazite, uključite ih kad se detektira kretanje ili pokrenite scenu kad otključate ulazna vrata. U aplikaciji Home možete automatizirati svoju opremu i scene tako da rade ono što želite, kad vi to želite.

S aplikacijom Home jednostavno je postaviti prilagođene kućne automatizirane procese. Svoju opremu ili scenu možete pokrenuti u određeno doba dana, na temelju svoje lokacije, detekcije kretanja i drugih razloga. Samo postavite HomePod, Apple TV ili iPad kao kućno čvorište i možete se opustiti i prepustiti domu da sam sebe kontrolira.*

Evo što vam je potrebno

*HomePod i Apple TV nisu dostupni u svim zemljama i regijama.

Stvaranje automatizacije na temelju radnje opreme

Možete automatizirati opremu i scene na način da reagiraju i izvrše neku radnju kada se neki drugi dio opreme uključi, isključi ili nešto detektira.

Na iPhoneu, iPadu ili iPodu touch

 1. U aplikaciji Home dodirnite karticu Automatizacija, a zatim dodirnite opciju Stvori novu automatizaciju ili Dodaj.
 2. Za pokretanje automatizacije kad se neka oprema uključi ili isključi, dodirnite Oprema pod nadzorom. Ili dodirnite Senzor otkriva pokret.
 3. Odaberite opremu koja će pokretati automatizaciju i dodirnite Sljedeće.
 4. Odaberite radnju koja pokreće automatizaciju, recimo uključivanje ili otvaranje, a zatim dodirnite Sljedeće.
 5. Odaberite opremu i scene koje reagiraju na radnju, pa dodirnite Sljedeće.
 6. Da biste prilagodili pojedinu opremu, pritisnite i zadržite pritisak na njoj.
 7. Dodirnite Gotovo.

Na Mac računalu

 1. U aplikaciji Home kliknite u gornjem desnom kutu, a zatim kliknite Dodaj automatizaciju.
 2. Za pokretanje automatizacije kad se neka oprema uključi ili isključi, odaberite Oprema pod nadzorom. Ili odaberite Senzor otkriva pokret.
 3. Odaberite opremu koja će pokretati automatizaciju i kliknite Sljedeće.
 4. Odaberite radnju koja pokreće automatizaciju, recimo uključivanje ili otvaranje, a zatim kliknite Sljedeće.
 5. Odaberite opremu i scene koje reagiraju na radnju, pa kliknite Sljedeće.
 6. Za prilagodbu opreme dvaput kliknite na nju.
 7. Kliknite Gotovo.

Želite li primati upozorenja kada oprema nešto otkrije? Saznajte kako se postavljaju obavijesti za HomeKit opremu.

Stvaranje automatizacije ovisno o tome tko se nalazi u domu

Automatizirajte opremu i scene da se uključe ili isključe kad vi ili neki od korisnika s kojim ste podijelili upravljanje uđe u kuću ili izađe iz kuće.

Da biste mogli stvoriti automatizaciju koju pokreće lokacija, vi i osobe koje ste pozvali da upravljaju vašim domom morate imati uključenu značajku Dijeli moju lokaciju na primarnom iOS uređaju1 kojim se koriste za upravljanje vašim domom. Otvorite Postavke > [vaše ime] > Dijeli moju lokaciju, dodirnite "Koristeći" i provjerite je li odabrana opcija "Ovaj uređaj".

Zatim otvorite aplikaciju Home na svom iOS uređaju ili Mac računalu i slijedite korake u nastavku.

Na iPhoneu, iPadu ili iPodu touch

 1. Dodirnite karticu Automatizacija, pa dodirnite Dodaj.
 2. Odaberite želite li da se automatizacija odvija kada osobe ulaze ili napuštaju dom. Da biste odabrali određenu osobu koja će pokretati automatizaciju, dodirnite Informacije. Možete odabrati i mjesto2 i vrijeme automatizacije.
 3. Odaberite scene i opremu koje želite automatizirati i dodirnite Sljedeće.
 4. Da biste prilagodili pojedinu opremu, pritisnite i zadržite pritisak na njoj.
 5. Dodirnite Gotovo.

Na Mac računalu

 1. Kliknite Dodaj u gornjem desnom kutu, pa kliknite Dodaj automatizaciju.
 2. Odaberite želite li da se automatizacija odvija kada osobe ulaze ili napuštaju dom. Da biste odabrali određenu osobu koja će pokretati automatizaciju, kliknite Informacije. Možete odabrati i mjesto2 i vrijeme automatizacije.
 3. Odaberite scene i opremu koje želite automatizirati i kliknite Sljedeće.
 4. Za prilagodbu opreme dvaput kliknite na nju. 
 5. Kliknite Gotovo.
 1. Za pokretanje automatizacije na temelju lokacije ne možete koristiti Mac računalo.
 2. Ako ne odaberete svoj dom, već neku drugu lokaciju, automatizaciju ćete moći aktivirati samo vi, a drugi će korisnici koje ste pozvali da upravljaju vašim domom biti uklonjeni iz automatizacije.

Automatizacija opreme u određeno vrijeme

Izradite automatizaciju koja se izvodi u određeno vrijeme, određene dane, na temelju toga tko je kod kuće. Otvorite aplikaciju Home na svom iOS uređaju ili Mac računalu i slijedite korake u nastavku.

Na iPhoneu, iPadu ili iPodu touch

 1. Na kartici Automatizacija dodirnite Dodaj.
 2. Dodirnite Određeno doba dana, a zatim odaberite vrijeme i dan. Dodirnite osobe koje moraju biti prisutne da bi se automatizacija pokrenula u određeno vrijeme kad su te osobe kod kuće.
 3. Odaberite scene i opremu koje želite automatizirati i dodirnite Sljedeće.
 4. Da biste prilagodili pojedinu opremu, pritisnite i zadržite pritisak na njoj.
 5. Dodirnite Gotovo.

Na Mac računalu

 1. Kliknite Dodaj u gornjem desnom kutu, pa kliknite Dodaj automatizaciju.
 2. Odaberite Određeno doba dana, a zatim odaberite vrijeme i dan. Kliknite osobe koje moraju biti prisutne da bi se automatizacija pokrenula u određeno vrijeme kad su te osobe kod kuće.
 3. Odaberite scene i opremu koje želite automatizirati i kliknite Sljedeće.
 4. Za prilagodbu opreme dvaput kliknite na nju. 
 5. Kliknite Gotovo.

Isključivanje ili brisanje automatizacije

Da biste automatizaciju omogućili ili onemogućili:

 1. Otvorite aplikaciju Home na svom iOS uređaju ili Mac računalu i otvorite karticu Automatizacija.
 2. Dodirnite ili kliknite automatizaciju.
 3. Uključite ili isključite opciju Omogući ovu automatizaciju.

Dodirnite Isključi da biste odabrali vrijeme isključivanja opreme u automatizaciji. Na primjer, ako izradite automatizaciju kojom se uključuju svjetla kad stignete kući, možete postaviti da se svjetla isključe nakon sat vremena.

Da biste izbrisali neku automatizaciju, dodirnite ili kliknite automatizaciju, zatim se spustite na dno i dodirnite ili kliknite Izbriši automatizaciju. Na iOS uređaju možete prstom povući ulijevo iznad automatizacije i dodirnuti Izbriši.

Datum objave: