Primanje obavijesti od HomeKit opreme

Provjerite status HomeKit opreme i dobijte upozorenja kad se nešto događa, čak i kad niste kod kuće. S aplikacijom Home možete pratiti sve aktivnosti u svom domu.

Početak rada

Provjera statusa vašeg doma

Na vrhu kartice Dom u aplikaciji Home na svom iOS uređaju ili Mac računalu možete provjeriti status svoje HomeKit opreme.

Možete kontrolirati koja će oprema biti uključena u statuse na kartici Dom. To učinite na način opisan u nastavku:

 1. Otvorite aplikaciju Home na svom iOS uređaju ili Mac računalu.
 2. Na iOS uređaju pritisnite opremu i zadržite pritisak. Na Mac računalu dva puta kliknite opremu.
 3. Dodirnite ili kliknite Postavke.
 4. Dodirnite ili kliknite Status i obavijesti.
 5. Uključite ili isključite opciju Uključi u status.

Uključivanje obavijesti za opremu

Za određenu opremu koja podržava HomeKit*, kao što su brave i senzori, možete postaviti obavijesti da biste dobili upozorenje ako oprema nešto otkrije. Na primjer, ako imate senzor na vratima, primit ćete obavijest kada se vrata otvore.

Ako želite vidjeti obavijesti HomeKit opreme na više uređaja, uključite obavijesti na svakom uređaju. To učinite na način opisan u nastavku:

 • Na iPhone, iPad i iPod touch uređaju: otvorite aplikaciju Home i dodirnite Postavke doma u gornjem lijevom kutu. Ako imate više domova, dodirnite Postavke doma, a zatim dodirnite dom. U odjeljku Obavijesti odaberite vrstu opreme, primjerice Senzori, dodirnite tu opremu i uključite Dopusti obavijesti.
 • Na Mac računalu: otvorite aplikaciju Home. Na traci izbornika odaberite Uređivanje > Uredi dom. U odjeljku Obavijesti odaberite vrstu opreme, primjerice Senzori, zatim kliknite tu opremu i uključite Dopusti obavijesti.

Dodatne informacije o obavijestima na svom iOS uređaju.

*Sva oprema HomeKit ne podržava obavijesti.

Primanje obavijesti u određeno vrijeme ili kad netko dođe ili ode

Obavijesti za HomeKit opremu možete prilagoditi tako da ih dobivate u određeno vrijeme i ovisno o tome tko je kod kuće.

 1. Otvorite aplikaciju Home na svom iOS uređaju ili Mac računalu.
 2. Na iOS uređaju pritisnite opremu i zadržite pritisak. Na Mac računalu dva puta kliknite opremu.
 3. Dodirnite ili kliknite Postavke.
 4. Dodirnite ili kliknite Status i obavijesti, uključite Dopusti obavijesti, a zatim odaberite neku od sljedećih opcija:
  • Vrijeme: postavite vrijeme za dobivanje upozorenja s opreme.
  • Osobe: dobivajte upozorenja s opreme kada netko ulazi u vašu kuću ili je napušta. Ako odaberete ovu opciju, trebate postaviti kućno čvorište i pobrinuti se da svi koji mogu kontrolirati vaš dom imaju uključenu opciju Dijeli moju lokaciju te da im je u Postavkama > [vaše ime] > Dijeli moju lokaciju odabran primarni iOS uređaj.
 5. Dodirnite ili kliknite NazadNazad u gornjem lijevom kutu, a zatim Gotovo.

Da biste dobivali obavijesti HomeKit opreme kad niste kod kuće, postavite kućno čvorište.

Da biste obavijesti koje ste postavili u aplikaciji Home vidjeli na više uređaja, obavijesti morate postaviti na svakom od tih uređaja.

Datum objave: