Ako se prikaže poruka „Vaš je račun onemogućen na servisu App Store i iTunes”

Za pomoć se obratite Appleovoj službi za korisničku podršku.

Ako se prikaže poruka „Vaš je račun onemogućen na servisu App Store i iTunes, za pomoć se obratite Appleovoj službi za korisničku podršku.

Datum objave: