Ako se pojavi poruka „Vaš je korisnički račun onemogućen u App Storeu i iTunesu”

Za pomoć se obratite Appleovoj korisničkoj podršci.

Akos se pojavi poruka „Vaš je korisnički račun onemogućen u App Storeu i iTunesu”, možda je riječ o problemu u vezi s načinom plaćanja koji ste postavili.

Ako se pojavi poruka, ne pokušavajte urediti podatke o računu. Umjesto toga zatražite pomoć od Appleove korisničke podrške.

Datum objave: