Brisanje računa za Apple ID

Da biste imali kontrolu nad svojim podacima i privatnošću, Apple vam omogućuje trajno brisanje računa za Apple ID u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga.

U ovom su članku navedene informacije i odgovori na česta pitanja o brisanju računa za Apple ID. Obavezno pročitajte cijelu stranicu da biste razumjeli što će se dogoditi ako izbrišete račun za Apple ID.

Brisanje Apple ID-a

Kada izbrišete račun za Apple ID, podaci o računu i podaci povezani s Apple ID-om trajno će se izbrisati s Appleovih servera. Nećete se moći prijaviti na račun, a pristup podacima, sadržaju i uslugama povezanima s Apple ID-om bit će vam onemogućen.

Fotografije, videozapisi, dokumenti i ostali sadržaj koji ste pohranili na iCloud bit će trajno izbrisani, nećete primati poruke ni pozive upućene vašem računu putem aplikacija iMessage, FaceTime i iCloud Mail, a nećete se moći ni prijaviti na naše servise kao što su iCloud, App Store, iTunes Store, Apple Books, Apple Pay, iMessage, FaceTime i Nađi moj iPhone. Osim toga, sve obaveze na servisu Apple Store i slučajevi podrške povezani s uslugom AppleCare bit će otkazani.

Apple ID briše se trajno. Apple nakon brisanja računa ne može ponovno otvoriti ni aktivirati vaš račun niti obnoviti vaše podatke. Ako trenutno ne planirate koristiti račun, ali biste mu se mogli u budućnosti vratiti, umjesto brisanja računa preporučujemo njegovu privremenu deaktivaciju (ako vam je dostupna).

Prije slanja zahtjeva za brisanje Apple ID-a

Preporučujemo da prije slanja zahtjeva za brisanje Apple ID-a poduzmete nekoliko radnji. 

 • Sigurnosno kopirajte podatke koje ste pohranili na iCloud, uključujući sadržaj za sve Appleove aplikacije ili aplikacije drugih proizvođača koje koriste iCloud, na mjesto kojem ne pristupate pomoću Apple ID-a.
 • Preuzmite sve kupljene sadržaje koji nisu zaštićeni DRM-om, zapise sa servisa iTunes Match čije kopije nemate te ostalu glazbu i medijske sadržaje.
 • Pregledajte aktivne pretplate. Kada izbrišete račun, pretplate će se na kraju ciklusa naplate otkazati.
 • Spremite kopije svih podataka povezanih s Appleom koje su vam trenutno potrebne ili koje biste mogli zatrebati.
 • Odjavite se sa svih uređaja da biste izbjegli probleme s aplikacijama koje koriste vaš Apple ID ili iCloud. Kada izbrišete račun, nećete se moći odjaviti sa servisa iCloud ni isključiti zaključavanje aktivacije za značajku Nađi moj iPhone. Ako se zaboravite odjaviti, uređaj možda nećete moći koristiti kada vam se račun izbriše.

Trajno brisanje Apple ID-a

Prijavite se na stranicu računa za Apple ID na Mac, PC, iPhone ili iPad uređaju. Zatim se pomaknite prema dolje do odjeljka Podaci i privatnost pa odaberite „Upravljajte svojim podacima i privatnošću”. Na sljedećoj stranici ispod natpisa „Izbrišite svoj račun” odaberite „Početak”.

Kada zatražite brisanje računa, dobit ćete jedinstveni alfanumerički pristupni kod. Taj kod za pristup spremite na sigurno mjesto. Da bismo vam pomogli otkazati zahtjev i da biste nastavili koristiti svoj Apple ID, u kratkom razdoblju potrebnom za obradu zahtjeva možete se obratiti Appleovoj službi za korisničku podršku s kodom za pristup. 

Nakon slanja zahtjeva za brisanje Apple ID-a

Kada pošaljete zahtjev za brisanje računa za Apple ID, moramo provjeriti jeste li vlasnik računa koji je poslao zahtjev. Kada to provjerimo, detalji o računu i podaci povezani s Apple ID-om bit će trajno izbrisani s Appleovih servera. Od tog se trenutka više nećete moći prijaviti na račun ni pristupati podacima, sadržaju, servisima ni obavezama u pogledu Apple ID-a.

Kada izbrišete svoj Apple ID, Apple će nastojati izbrisati sve osobne podatke povezane s vašim računom. No dužni smo zadržati podatke o prošlim transakcijama radi financijskih izvješća, a možda ćemo morati zadržati i određene podatke radi usklađenosti sa sudskim odlukama ili drugim pravnim postupcima, ako su u tijeku.

Najčešća pitanja

Što će se nakon brisanja Apple ID-a dogoditi s poštom i porukama na servisu iCloud?

Kada izbrišete Apple ID, sva e-pošta i sve poruke na servisu iCloud bit će trajno izbrisane. Poruke poslane putem servisa iCloud (Mail i iMessage) neće se isporučiti.

Što će se dogoditi s glazbom, filmovima, serijama, knjigama i aplikacijama kupljenima putem računa?

Kada izbrišete račun, putem tog Apple ID-a više nećete moći pristupati uslugama na servisima App Store, iTunes Store i Apple Books. U te se usluge, uz ostalo, ubrajaju:

 • ažuriranje kupljenih aplikacija
 • preuzimanje prethodno kupljenih stavki
 • sinkronizacija kupljenih stavki zaštićenih DRM-om s iOS uređajima
 • kopiranje kupljenih stavki zaštićenih DRM-om s jednog računala na drugo
 • reprodukcija iznajmljenih stavki
 • autorizacija računala za reprodukciju kupljenih stavki zaštićenih DRM-om
 • pristup servisu iTunes Match, ako ste pretplaćeni
 • pristup sezonskim propusnicama za iTunes

Sadržaj bez DRM-a (upravljanja digitalnim pravima), primjerice glazba kupljena na servisu iTunes, normalno će funkcionirati nakon što izbrišete Apple ID. No sadržaj bez DRM-a pohranjen u iCloud glazbenoj medijateci neće vam biti dostupan niti ćete ga moći reproducirati. Prije brisanja računa preuzmite sve kupljene sadržaje bez DRM-a, zapise sa servisa iTunes Match čije kopije nemate te ostalu glazbu i medijske sadržaje.

Sadržaj zaštićen DRM-om koji ste kupili, primjerice filmovi, serije i aplikacije, prestat će funkcionirati ili se više neće ažurirati, ovisno o vrsti sadržaja. 

Što će se nakon brisanja računa dogoditi s preostalim sredstvima na servisu App Store ili iTunes Store?

Neiskorištena sredstva na saldu računa nakon brisanja Apple ID-a nećete moći iskoristiti ni vratiti. Preostala sredstva prije brisanja računa možete potrošiti, a možete se i obratiti Appleovoj službi za korisničku podršku da biste zatražili povrat sredstava. Ako pak imate dug prema Appleu, taj dug prije brisanja računa morate podmiriti.

Što će se dogoditi s pretplatama?

Kada izbrišete račun, sve pretplate na servise kao što su Apple Music, iCloud memorija ili servisi drugih proizvođača na koje ste se pretplatili pomoću Apple ID-a ili koji su povezani s Apple ID-om otkazat će se po isteku ciklusa naplate.

Pretplatu na Apple Music imam putem bežičnog operatera. Što će se dogoditi s tom pretplatom?

Ako ste se na Apple Music pretplatili putem operatera i račun povezali s Apple ID-om koji brišete, i dalje možete koristiti streaming glazbe, ali ćete izgubiti pristup drugim značajkama servisa Apple Music, primjerice iCloud glazbenoj medijateci. 

Ja sam organizator obitelji. Kako će brisanje računa utjecati na članove moje obiteljske grupe?

Kada izbrišete račun, vaša će obiteljska grupa biti raspuštena, a svi će članovi obitelji izgubiti pristup dijeljenim pretplatama i sadržaju. Sva glazba, filmovi, serije, knjige i aplikacije zaštićene DRM-om koje su prethodno preuzete iz zbirki drugih članova obitelji nijednom članu obitelji više neće biti dostupne za upotrebu.

Ako ste organizator grupe za dijeljenje u obitelji koja obuhvaća dijete, račun djeteta također će biti izbrisan. Prije brisanja Apple ID-a djetetov račun možete prenijeti u drugu obitelj.

Mogu li izbrisati djetetov račun?

Ako ste organizator obitelji, kada zatražite brisanje svog računa, možete izbrisati Apple ID djeteta. I vaše dijete može zatražiti brisanje svog Apple ID-a, za što je potrebno vaše odobrenje.

Hoću li primiti sadržaje kupljene mrežno na adresi apple.com/hr?

Da. Aktivne mrežne narudžbe normalno se obrađuju nakon brisanja računa.

Hoće li popravci proizvoda koji su u tijeku biti nastavljeni nakon brisanja računa?

Da. Zbog izbrisanog Apple ID-a neće se otkazati popravci koji su već u tijeku. 

Appleova služba za korisničku podršku trenutno mi pomaže riješiti jedan problem. Mogu li nakon brisanja računa i dalje tražiti pomoć?

Appleova služba za korisničku podršku može vam pomoći i nakon što izbrišete račun. No ako se trenutno aktivni slučajevi otkažu, nećemo vam moći pomoći prilikom problema povezanih s vašim izbrisanim računom.

Mogu li i dalje servisirati uređaj u sklopu AppleCare plana?

Da. Ako je vaš uređaj obuhvaćen AppleCare planom, i nakon brisanja računa možete ga koristiti za servisiranje uređaja.

Ostaju li moje nadolazeće obaveze na servisu Apple Store zakazane i nakon brisanja računa?

Ne. Obaveze ili rezervacije zakazane na servisu Apple Store otkazuju se nakon brisanja računa.

Sudionik sam programa nadogradnje iPhone uređaja. Moram li nastaviti s uplatama nakon brisanja Apple ID-a?

Da. Ako ste se registrirali za program nadogradnje iPhone uređaja, morate nastaviti uplate za svoj uređaj. No bez povezanog Apple ID-a možda nećete moći mrežno upućivati naknadne narudžbe za nadogradnju.

Što će se dogoditi s računom za Apple Cash nakon brisanja Apple ID-a?

Kada izbrišete račun, izgubit ćete pristup računu za Apple Cash. Ako imate sredstva na računu za Apple Cash, nećete moći izbrisati Apple ID. Preostala sredstva prije brisanja možete potrošiti, prenijeti drugom korisniku ili na bankovni račun, a možete se i obratiti Appleovoj službi za korisničku podršku te za ta sredstva zatražiti ček.

Ako još niste potvrdili svoj identitet u banci koja izdaje račun za Apple Cash, banka neće imati dovoljno informacija za otvaranje spora u vaše ime, izdavanje potvrde nakon brisanja računa, kao ni za odobrenje pristupa dodatnim sredstvima pristiglima od trgovca nakon brisanja računa.

Što se događa s kartama za prijevoz na servisu Apple Pay nakon što se izbriše Apple ID?

Kada vam se izbriše Apple ID, gubite pristup kartama za prijevoz koje ste postavili putem servisa Apple Pay. Prije brisanja imate mogućnost potrošiti saldo ili od prijevoznika zatražiti povrat neiskorištenih sredstava. Apple vam ne može vratiti iznos salda ni naknadu za servis povezan s kartama za prijevoz.

Može li mi se Apple obratiti nakon brisanja računa?

Kada izbrišete Apple ID, povezane e-mail poruke i drugi podaci za kontakt bit će nakon nekoliko dana uklonjeni sa svih Appleovih popisa za slanje e-mail poruka. Brisanjem računa Appleu ćete ograničiti mogućnost da vam se obrati u vezi s proizvodima, jamstvima, potraživanjima, prigovorima i drugim pravnim radnjama na temelju kojih biste mogli imati pravo na naknadu od Applea. U nekim slučajevima, primjerice ako nam se izravno e-mail porukom obratite radi tekućeg problema, možemo vam se obratiti na način koji nije povezan s vašim računom.

Osim toga, ako zatražite brisanje Apple ID-a koji je korišten za prijavu za posao ili zapošljavanje u tvrtki Apple, tada će se također obrisati i vaš profil za prijavu za posao, informacije povezane s njime i bilo koji nadolazeći razgovor za posao ili sastanci.

Kako isključiti izravni marketing?

Kada izbrišete Apple ID, automatski ćete biti uklonjeni sa svih Appleovih popisa za slanje e-mail poruka.

Što ako se predomislim nakon slanja zahtjeva za brisanje računa? 

Dok se vaš zahtjev obrađuje, možete se obratiti Appleovoj službi za korisničku podršku s jedinstvenim alfanumeričkim pristupnim kodom koji ste primili, pa ćemo vam pomoći u otkazivanju zahtjeva. Apple nakon brisanja računa ne može otkazati zahtjev, ponovno otvoriti vaš račun ni obnoviti vaše podatke.

Mogu li se obratiti Appleu s pitanjem o načinu na koji se upravlja podacima?

Da. Ako imate pitanja ili povratne informacije o našim pravilima zaštite privatnosti ili drugim temama, obratite nam se.

 

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ni proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Prilikom korištenja interneta uvijek postoje rizici. Obratite se davatelju usluge da biste saznali više. Nazivi drugih tvrtki i proizvoda mogu biti robne marke svojih vlasnika.

Datum objave: