Crtanje u aplikacijama Numbers i Keynote na iPad, iPhone ili iPod touch uređaju

Crtajte izravno u tablicama i prezentacijama pomoću olovke Apple Pencil na podržanim uređajima ili prstom.

Dodavanje crteža

 1. Da biste crtali pomoću olovke Apple Pencil, crtajte bilo gdje na listu ili slajdu. Da biste crtali pomoću prsta ili ako ste uključili Odaberite i pomaknite pomoću alata Apple Pencila, dodirnite gumb Dodaj novo > gumb Mediji > gumb Crtanje Crtanje, a potom crtajte bilo gdje.
 2. Da biste promijenili alat za crtanje, dodirnite odgovarajući alat pri dnu zaslona. Možete koristiti i sljedeće alate za različite efekte ili funkcije:
  • Da biste nacrtali novi oblik s ispunom, dodirnite alat Ispuna pa počnite crtati. Da biste u određeno područje dodali ispunu, dodirnite alat Ispuna, a zatim područje u koje želite dodati ispunu.
  • Da biste izbrisali, dodirnite alat Gumica za brisanje pa povucite po crtežu.
  • Da biste uredili dijelove crteža, dodirnite alat za odabir, a zatim dodirnite dio crteža koji želite urediti ili povucite oko njega.
 3. Da biste crtali u nekoj drugoj boji, dodirnite krug u boji, pa odaberite odgovarajuću boju. Prijeđite prstom ulijevo da biste prilagodili boju.
 4. Da biste crtali nekom drugom veličinom ili prozirnošću poteza, dvaput dodirnite alat, dodirnite veličinu poteza, zatim dodirnite novu veličinu ili povucite klizač da biste prilagodili prozirnost.
 5. Da biste poništili zadnju radnju, dodirnite gumb Poništi
 6. Kada završite, dodirnite U redu.

Promjena veličine i premještanje crteža

Crtežu nakon dodavanja možete promijeniti veličinu i premjestiti ga:

 • Da biste promijenili veličinu crteža, prstom ga dodirnite pa povucite hvatišta okvira.
 • Da biste premjestili crtež, prstom ga dodirnite pa ga povucite.

Uređivanje dijelova crteža

 1. Po potrebi prstom dodirnite crtež, a zatim na skočnom izborniku mogućnost Uređivanje crteža.
 2. Dodirnite alat za odabir pri dnu zaslona, a zatim dodirnite dio crteža koji želite urediti ili povucite oko njega. Oko odabranog dijela pojavit će se obrub.
 3. Dodirnite odgovarajuću mogućnost na skočnom izborniku:
  • Da biste promijenili veličinu odabranog dijela, dodirnite Promijeni veličinu pa povucite hvatišta okvira oko odabira.
  • Da biste crtež podijelili na dva crteža, na skočnom izborniku dodirnite Razdvoji.
  • Odabrani dio možete i izrezati, kopirati, zalijepiti, izbrisati i duplicirati.

Animiranje crteža u aplikaciji Keynote

Pomoću efekta Crtanje linije možete uvući ili izvući sliku kada se slajd prikaže u prezentaciji.

 1. Odaberite slajd s crtežom, a zatim dodirom odaberite crtež.
 2. Ponovno dodirnite crtež pa sa skočnog izbornika odaberite Animiraj.
 3. Da biste uvukli sliku, odaberite Početak. Da biste izvukli sliku, odaberite Završetak. 
 4. Na skočnom izborniku odaberite Crtanje linije, a zatim dodirnite Reproduciraj.
 5. Kada završite, dodirnite Gotovo.

Odaberite i pomaknite pomoću alata Apple Pencil

Apple Pencil možete koristiti za pomicanje po svojem dokumentu i odabiru objekata. Idite na Postavke > [naziv Aplikacije], zatim uključite Odaberite i pomaknite pomoću alata Apple Pencil.

Da biste dodali crtež kada je uključena opcija Odaberite i pomaknite pomoću alata Apple Pencil, dodirnite gumb Dodaj novo > gumb Mediji, a zatim dodirnite Crtanje.

Datum objave: