Crtanje i upotreba značajke Žvrljanje u aplikacijama Numbers i Keynote

Crtajte i pomoću značajke Žvrljanje pretvorite rukopis u tekst pomoću olovke Apple Pencil na iPad uređaju. Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju možete crtati i prstom.

Možete upotrijebiti i Odabir i pomicanje olovkom Apple Pencil za odabir predmeta i pomicanje u tabličnom dokumentu ili prezentaciji.

Pretvaranje rukopisa u tekst pomoću značajke Žvrljanje

Značajka Žvrljanje omogućuje pretvaranje rukopisa u tekst pomoću olovke Apple Pencil na podržanom iPad uređaju.* Kada uparite Apple Pencil s iPad uređajem, značajka Žvrljanje uključena je prema zadanim postavkama. Da biste provjerili postavku značajke Žvrljanje ili je isključili, na iPad uređaju otvorite Postavke >Apple Pencil.

 1. U tabličnom dokumentu ili prezentaciji dodirnite olovku na slajdu ili tabličnom dokumentu tamo gdje želite pisati. Ili dodirnite mjesto u tekstnom okviru, obliku ili ćeliju tablice.
 2. Dodirnite alat Žvrljanje na alatnoj traci na dnu zaslona, zatim započnite pisati.

Dok pišete olovkom Apple Pencil, možete i brisati riječi, umetati tekst i još mnogo toga:

 • Da biste izbrisali riječ, izgrebite je.
 • Da biste umetnuli tekst između riječi, dodirnite i zadržite mjesto u području teksta, a zatim započnite pisati kad se otvori prostor.
 • Da biste pridružili ili razdvojili znakove, povucite okomitu crtu između njih.
 • Da biste odabrali tekst, zaokružite ga ili povucite liniju kroz njega. Da biste promijenili odabir, povucite hvatišta odabira.

Alatna traka također ima gumbe za oblikovanje i poravnavanje teksta.

* Na alatnoj traci možete promijeniti jezik u bilo koji drugi podržani jezik ako ste dodali tipkovnicu za taj jezik u odjeljku Postavke > Općenito > Tipkovnica > Tipkovnice. Pogledajte jezike i regije koje podržava značajka Žvrljanje.


Dodavanje crteža

 1. Da biste crtali olovkom Apple Pencil, dodirnite stranicu olovkom. Da biste crtali prstom ili ako ste uključili Odabir i pomicanje, dodirnite gumb Umetni , dodirnite gumb Mediji , a zatim dodirnite Crtanje.
 2. Dodirnite jedan od četiri alata za crtanje pri dnu zaslona: kemijsku olovku, olovku, pastelu ili alat za ispunu.
 3. Da biste crtali uz neku drugu veličinu poteza i neprozirnost, dvaput dodirnite jedan od alata za crtanje, zatim dodirnite novu veličinu poteza. Ili povucite kliznik da biste prilagodili neprozirnost.
 4. Možete crtati drugom bojom:
  • Za iPhone dodirnite obojeni krug, zatim odaberite unaprijed postavljenu boju na dnu zaslona Boje. Ili upotrijebite kontrole za miješanje vlastitih boja, a zatim dodirnite gumb Dodaj da biste boju spremili kao omiljenu.
  • Za iPadOS 14 i noviji dodirnite unaprijed određenu boju ili dodirnite kotačić za boje da biste odabrali prilagođenu boju. Upotrijebite kontrole za miješanje vlastite boje, a zatim dodirnite gumb Dodaj da biste boju spremili kao omiljenu. Da biste uklonili omiljenu boju, dodirnite i držite točku omiljene bolje, a zatim dodirnite Izbriši.
  • Za iPadOS 13 dodirnite prozorčić s bojom, zatim dodirnite boju na rešetki ili prijeđite prstom ulijevo i stvorite prilagođenu boju.
 5. Da biste brisali, dodirnite gumicu, a zatim je ponovno dodirnite za odabir jedne od gumica:
  • Da biste izbrisali piksele, dodirnite gumicu za brisanje piksela, a zatim dodirnite ili povucite crtež.
  • Da biste izbrisali cijeli potez, dodirnite gumicu za brisanje predmeta, a zatim dodirnite potez ili ispunu predmeta koju želite izbrisati.
 6. Da biste poništili zadnju radnju, dodirnite gumb Poništi
 7. Kad završite, dodirnite OK.

Da biste nastavili crtati olovkom Apple Pencil, jednostavno počnite crtati na stranici.

Promjena veličine i premještanje crteža

Crtežu nakon dodavanja možete promijeniti veličinu i premjestiti ga:

 • Da biste promijenili veličinu crteža, dodirnite ga prstom pa povucite hvatišta okvira.
 • Da biste premjestili crtež, dodirnite ga prstom pa ga povucite.


Uređivanje dijelova crteža

 1. Po potrebi prstom dodirnite crtež, a zatim na skočnom izborniku mogućnost Uređivanje crteža.
 2. Dodirnite alat za odabir pri dnu zaslona, a zatim dodirnite dio crteža koji želite urediti ili povucite oko njega. Oko odabranog dijela pojavit će se obrub.
 3. Dodirnite odgovarajuću mogućnost na skočnom izborniku:
  • Da biste promijenili veličinu odabranog dijela, dodirnite Promijeni veličinu pa povucite hvatišta okvira oko odabira.
  • Da biste crtež podijelili na dva crteža, na skočnom izborniku dodirnite Razdvoji.
  • Odabrani dio možete i izrezati, kopirati, zalijepiti, izbrisati i duplicirati.


Animiranje crteža

Crteže u aplikacijama Keynote i Numbers možete animirati.

Animiranje crteža u aplikaciji Keynote

U aplikaciji Keynote na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju možete animirati crtež u aplikaciji Keynote tako da izgleda kao da tek nastaje (efektom Izgradi) ili se briše (efektom Dekonstruiraj):

 1. Odaberite slajd s crtežom, a zatim dodirom ili klikom odaberite crtež.
 2. Ponovno dodirnite crtež pa sa skočnog izbornika odaberite Animiraj.
 3. Odaberite opciju Izgradi ili Dekonstruiraj. 
 4. Na skočnom izborniku odaberite Crtanje linije, a zatim dodirnite Reproduciraj da biste pregledali animaciju.
 5. Kada završite, dodirnite Gotovo.

Na Mac računalu možete animirati crtež koji ste dodali prezentaciji u aplikaciji Keynote na iPhone ili iPad uređaju.

Animiranje crteža u aplikaciji Numbers

U aplikaciji Numbers na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju možete animirati crtež tako da izgleda kao da tek nastaje:

 1. Ako ste u načinu crtanja, dodirnite Gotovo. U suprotnom prijeđite na sljedeći korak.
 2. Dodirnite crtež da biste ga odabrali.
 3. Dodirnite gumb Format , a zatim dodirnite Crtež.
 4. Uključite opciju Animiraj crtež pa prilagodite druge mogućnosti, npr. trajanje.
 5. Da biste reproducirali animaciju, dodirnite Reproduciraj ili Reproduciraj crtež.

Na Mac računalu možete animirati crtež koji ste dodali u tablični dokument u aplikaciji Numbers na iPhone ili iPad uređaju.


Dijeljenje i spremanje crteža

U aplikacijama Numbers i Keynote crtež možete podijeliti ili spremiti kao slikovnu datoteku (.png). Ako u aplikaciji Numbers animirate crtež, moći ćete ga podijeliti ili spremiti kao filmsku datoteku (.m4v).

 1. Dodirnite crtež da biste ga odabrali pa odaberite Dijeli. Ako ste crtež animirali u aplikaciji Numbers, odaberite Podijeli kao sliku ili Podijeli kao film.
 2. Odaberite na koji način želite poslati sliku ili film, primjerice pomoću aplikacija Mail ili Poruke ili pak nekog drugog servisa. Osim toga, možete odabrati Spremi sliku (ili Spremi videozapis ako je riječ o animiranom crtežu aplikacije Numbers) da biste je spremili u aplikaciju Foto.

Na Mac računalu možete podijeliti ili spremiti crtež dodan u tablični dokument aplikacije Numbers ili prezentaciju aplikacije Keynote na iPhone ili iPad uređaju.

 1. U tabličnom dokumentu ili prezentaciji s crtežom pritisnite tipku Control i kliknite crtež.
 2. Odaberite Dijeli. Ako ste animirali crtež, odaberite Dijeli kao sliku ili Dijeli kao film.
 3. Odaberite na koji način želite poslati sliku ili film, primjerice pomoću aplikacija Mail ili Poruke ili pak nekog drugog servisa. Osim toga, možete odabrati opciju Dodaj u aplikaciju Foto da biste spremili sliku (ili film ako je riječ o animiranom crtežu aplikacije Numbers) u aplikaciju Foto.


Kako uključiti opciju Odabir i pomicanje olovkom Apple Pencil

Prema zadanim postavkama olovkom Apple Pencil možete crtati. Aplikaciju Numbers ili Keynote možete postaviti tako da umjesto toga olovkom Apple Pencil birate objekte i pomičete se kroz dokument:*

 1. U aplikacijama Numbers i Keynote dodirnite gumb Više .
 2. Dodirnite Apple Pencil pa uključite Odabir i pomicanje.

Ako Apple Pencil to podržava, možete uključiti opciju Prebacivanje dvostrukim dodirom. S opcijom Prebacivanje dvostrukim dodirom dvaput dodirnite donji dio olovke Apple Pencil da biste uključili ili isključili Odabir i pomicanje.

Da biste dodali crtež tabličnom dokumentu ili prezentaciji kada je opcija Odabir i pomicanje uključena, dodirnite gumb Umetni  pa gumb Mediji , a zatim Crtež.

* Aplikacije Pages, Numbers i Keynote imaju zasebne postavke za Odabir i pomicanje. Na primjer, ako uključite Odabir i pomicanje u aplikaciji Pages, neće se uključiti u aplikacijama Keynote i Numbers.


Datum objave: