Postavljanje prezentacije u aplikaciji Keynote

Saznajte kako odabrati temu, dodati slajdove pa promijeniti izgled i format prezentacije na iPhone, iPad i iPod touch uređaju te Mac računalu ili na mreži na servisu iCloud.com.

Korištenje aplikacije Keynote na iPhone i iPad uređaju

Saznajte kako odabrati temu, dodati sadržaj, promijeniti izgled slajda i još mnogo toga.

Odabir teme i dodavanje sadržaja

Da biste izradili prezentaciju aplikacije Keynote, najprije odaberite temu. Teme sadrže unaprijed dizajnirane rasporede slajdova koji vam mogu poslužiti kao ishodišta za izradu prezentacije.

 1. U upravitelju prezentacija dodirnite gumb dodaj  pri vrhu zaslona. Ako trenutno uređujete prezentaciju, dodirnite  (na iPhone uređaju) ili Prezentacije (na iPad uređaju) da biste otvorili upravitelj prezentacija.
 2. Dodirnite temu.
 3. Da biste dodali slajd, dodirnite gumb Dodaj slajd  pri dnu zaslona, a zatim dodirnite neki izgled slajda.
 4. Da biste dodali vlastiti tekst, dvaput dodirnite rezervirano mjesto za tekst. 
 5. Da biste zamijenili sliku na rezerviranom mjestu, dodirnite gumb Zamijeni medij  na rezerviranom mjestu za sliku pa odaberite vlastitu sliku.

Promjena izgleda slajda

Da biste brzo promijenili izgled slajda, primijenite na njega neki drugi predložak. Kada promijenite predložak slajda, sav već dodani sadržaj prikazuje se u novom rasporedu.

 1. Odaberite neke slajdove.
 2. Dodirnite gumb Format , a zatim Predložak.
 3. Prijeđite prstom da biste vidjeli sve predloške, a zatim dodirnite jedan da biste ga primijenili. 

Promjena veličine slajda

Veličinu slajda moguće je prilagoditi zaslonima raznih formata. Postojeći sadržaj može se premjestiti tako da stane u novi format.

 1. Dodirnite gumb Više  > Podešavanje dokumenta.
 2. Dodirnite Veličina slajda, a zatim dodirnite novu veličinu.
 3. Ako odaberete Prilagođeno, unesite dimenzije slajda pa dodirnite Kraj. Dodirnite gumb Prethodni slajd  ili gumb Sljedeći slajd  za pregled slajdova u novoj veličini.
 4. Dodirnite OK.

Promjena izgleda cijele prezentacije

Da biste brzo promijenili izgled cijele prezentacije, u svakom trenutku možete odabrati novu temu. Ako dodajete sadržaj, on se postavlja u slajdove s novom temom. Sve unesene prilagodbe, npr. promjena boje teksta, prikazuju se u novoj temi.

 1. Dodirnite gumb Više  > Podešavanje dokumenta.
 2. Dodirnite temu ili prijeđite prstom ulijevo da biste vidjeli više tema.
 3. Dodirnite OK.

Uređivanje predložaka slajdova

Za brzu izmjenu više slajdova prezentacije odjednom možete urediti predložak slajdova. Predložak slajda možete izmijeniti te dodati tekst, slike i druge objekte. Promjene predloška slajda utječu na slajdove u prezentaciji koji upotrebljavaju taj predložak.

 1. Dodirnite pozadinu slajda, a zatim opciju Uredi predložak slajda u izborniku koji se prikaže. 
 2. Na bočnoj traci, dodirnite predložak koji želite urediti.
 3. Odaberite željenu radnju. Možete promijeniti raspored sadržaja slajda i dodati mu tekst, slike i druge objekte.
 4. Nakon što uredite predloške slajdova dodirnite Gotovo u gornjem desnom kutu.


Upotreba aplikacije Keynote za Mac

Saznajte kako odabrati temu, dodati sadržaj, promijeniti izgled slajda i još mnogo toga.

Odabir teme i dodavanje sadržaja

 1. U aplikaciji Keynote odaberite Datoteka > Novo pa na izborniku tema dvokliknite temu koju želite koristiti. Ako se izbornik tema ne prikaže, držite tipku Option, odaberite Datoteka > Novo s izbornika tema, a zatim odaberite temu koju želite koristiti.
 2. Da biste dodali slajd, kliknite gumb Dodaj  na alatnoj traci, a zatim kliknite izgled slajda.
 3. Da biste dodali vlastiti tekst, dvokliknite tekst rezerviranog mjesta. 
 4. Da biste zamijenili sliku na rezerviranom mjestu, kliknite gumb Zamijeni medij  na rezerviranom mjestu za sliku, a zatim odaberite sliku.

Promjena izgleda slajda

Da biste brzo promijenili izgled slajda, primijenite na njega neki drugi predložak. Kada promijenite predložak slajda, sav već dodani sadržaj prikazuje se u novom rasporedu.

 1. Kliknite gumb Prikaži izbornik , odaberite Navigator, a zatim u navigatoru odaberite slajdove koje želite promijeniti.
 2. Kliknite gumb Format , Promijeni predložak, a zatim kliknite predložak da biste ga primijenili na odabrane slajdove.

Promjena veličine slajda

Veličinu slajda možete mijenjati da biste je prilagodili zaslonima i projektorima raznih formata. Postojeći sadržaj može se premjestiti tako da stane u novi format.

 1. Kliknite gumb Dokument , a zatim karticu Dokument.
 2. Sa skočnog izbornika Veličina slajda odaberite veličinu slajda.
 3. Ako odaberete Podesi veličinu slajda, unesite dimenzije slajda pa kliknite OK.

Promjena izgleda cijele prezentacije

Da biste promijenili izgled cijele prezentacije, u svakom trenutku možete odabrati novu temu. Ako dodajete sadržaj, on se postavlja u slajdove s novom temom.

 1. Kliknite gumb Dokument , a zatim karticu Dokument.
 2. Kliknite Promijeni temu.
 3. Dvokliknite novu temu. 
 4. Da biste bili sigurni da će se sve unesene prilagodbe, npr. boja teksta, prikazivati u novoj temi, odaberite „Zadrži promjene stila”. 
 5. Ako vam se više svidjela prethodna tema, promjenu teme uvijek možete poništiti.

Uređivanje predložaka slajdova

Za brzu izmjenu više slajdova prezentacije odjednom možete urediti predložak slajdova. Predložak slajda možete izmijeniti te dodati tekst, slike i druge objekte. Promjene predloška slajda utječu na slajdove u prezentaciji koji upotrebljavaju taj predložak.

 1. Na traci izbornika odaberite Prikaz > Uredi predloške slajdova. 
 2. Na bočnoj traci odaberite predložak slajda koji želite urediti. 
 3. Odaberite željenu radnju. Možete promijeniti raspored sadržaja slajda i dodati mu tekst, slike i druge objekte.
 4. Nakon što uredite predloške slajdova, dodirnite Gotovo u donjem desnom kutu.


Keynote za iCloud

Kada izradite novu prezentaciju aplikacije Keynote na mreži putem servisa iCloud.com, možete odabrati temu.

 1. U upravitelju prezentacija kliknite gumb za dodavanje .
 2. Dvokliknite temu. Prezentacija se otvara u novoj kartici ili prozoru preglednika.
 3. Da biste dodali slajdove, kliknite gumb za dodavanje  u alatu za navigaciju slajdovima pa kliknite izgled slajda.
 4. Da biste na slajd dodali vlastiti tekst, dvokliknite rezervirano mjesto za tekst. 
 5. Da biste na slajd dodali vlastitu sliku, povucite je s računala na rezervirano mjesto za sliku.

Ako želite promijeniti izgled slajdova, veličinu slajda ili temu nakon što ste izradili prezentaciju u aplikaciji Keynote za iCloud, otvorite prezentaciju u aplikaciji Keynote na iPhone ili iPad uređaju ili Mac računalu.

Datum objave: