Postavljanje prezentacije u aplikaciji Keynote

Saznajte kako odabrati temu, dodati slajdove pa potom promijeniti izgled i format prezentacije na Mac računalu, iPhone, iPad ili iPod touch uređaju i na internetskom servisu iCloud.com.

Keynote za iOS

          

Odabir teme i dodavanje sadržaja

Da biste izradili prezentaciju aplikacije Keynote, najprije odaberite temu. Teme sadrže unaprijed dizajnirane rasporede slajdova koji vam mogu poslužiti kao ishodišta za izradu prezentacije.

 1. U upravitelju prezentacija dodirnite  na vrhu zaslona.
 2. Dodirnite temu prezentacije.
 3. Da biste dodali slajd, dodirnite  na dnu zaslona, a zatim dodirnite neki raspored slajda.
 4. Da biste dodali vlastiti tekst, dvaput dodirnite rezervirano mjesto za tekst. 
 5. Da biste zamijenili sliku na rezerviranom mjestu, dodirnite  na rezerviranom mjestu za sliku, a zatim odaberite vlastitu sliku.

Promjena izgleda slajda

Da biste brzo promijenili izgled slajda, primijenite na njega neki drugi predložak. Kada promijenite predložak slajda, sav već dodani sadržaj prikazuje se u novom rasporedu.

 1. Odaberite neke slajdove.
 2. Dodirnite , a zatim Predložak.
 3. Povucite prstom da biste vidjeli sve predloške, a zatim dodirnite jedan da biste ga primijenili. 

Promjena veličine slajda

Veličinu slajda moguće je prilagoditi zaslonima raznih formata. Postojeći sadržaj može se premjestiti tako da stane u novi format.

 1. Dodirnite  > Podešavanje dokumenta.
 2. Dodirnite Veličina slajda, a zatim dodirnite novu veličinu.
 3. Ako odaberete Prilagođeno, unesite dimenzije slajda pa dodirnite Kraj. Dodirnite  ili  da biste pregledali slajdove u novoj veličini.
 4. Dodirnite Kraj.

Promjena izgleda cijele prezentacije

Da biste brzo promijenili izgled cijele prezentacije, u svakom trenutku možete odabrati novu temu. Ako dodajete sadržaj, on se postavlja u slajdove s novom temom. Sve unesene prilagodbe, npr. promjena boje teksta, prikazuju se u novoj temi.

 1. Dodirnite  > Podešavanje dokumenta.
 2. Dodirnite temu ili povucite prstom ulijevo da biste vidjeli više tema.
 3. Dodirnite Kraj.

Keynote za Mac

          

Odabir teme i dodavanje sadržaja

 1. U aplikaciji Keynote odaberite Datoteka > Novo pa na izborniku tema dvokliknite temu koju želite koristiti. Ako se izbornik tema ne prikaže, držite tipku Option, odaberite Datoteka > Novo s izbornika tema, a zatim odaberite temu koju želite koristiti.
 2. Da biste dodali slajd, na alatnoj traci dodirnite , a zatim kliknite raspored slajda.
 3. Da biste dodali vlastiti tekst, dvokliknite tekst rezerviranog mjesta. 
 4. Da biste zamijenili sliku na rezerviranom mjestu, kliknite  na rezerviranom mjestu za sliku, a zatim odaberite sliku.

Promjena izgleda slajda

Da biste brzo promijenili izgled slajda, primijenite na njega neki drugi predložak. Kada promijenite predložak slajda, sav već dodani sadržaj prikazuje se u novom rasporedu.

 1. Kliknite , odaberite Navigator, a zatim u navigatoru odaberite slajdove koje želite promijeniti.
 2. Kliknite , zatim Promijeni predložak, a potom predložak koji želite primijeniti na odabrane slajdove.

Promjena veličine slajda

Veličinu slajda možete mijenjati da biste je prilagodili zaslonima i projektorima raznih formata. Radi prilagodbe novom formatu sav se sadržaj može premjestiti.

 1. Kliknite  > Dokument.
 2. Sa skočnog izbornika Veličina slajda odaberite neku veličinu slajda.
 3. Ako odaberete Podesi veličinu slajda, unesite dimenzije slajda pa kliknite OK.

Promjena izgleda cijele prezentacije

Da biste promijenili izgled cijele prezentacije, u svakom trenutku možete odabrati novu temu. Ako dodajete sadržaj, on se postavlja u slajdove s novom temom.

 1. Kliknite  > Dokument.
 2. Kliknite Promijeni temu.
 3. Dvokliknite novu temu. 
 4. Da biste bili sigurni da će se sve unesene prilagodbe, npr. boja teksta, prikazivati u novoj temi, odaberite "Zadrži promjene stila". 
 5. Ako vam se više svidjela prethodna tema, promjenu teme uvijek možete poništiti.

Keynote za iCloud

Kada izrađujete novu prezentaciju aplikacije Keynote na internetu putem servisa iCloud.com, možete odabrati temu.

 1. U upravitelju prezentacija kliknite ikonu plus .
 2. Dvokliknite temu. Prezentacija se otvara u novoj kartici ili prozoru preglednika.
 3. Da biste dodali slajdove, u navigatoru slajdova kliknite  pa dodajte raspored slajda.
 4. Da biste na slajd dodali vlastiti tekst, dvokliknite rezervirano mjesto za tekst. 
 5. Da biste na slajd dodali vlastitu sliku, povucite je s računala na rezervirano mjesto za sliku.

Ako želite promijeniti izgled slajdova, veličinu slajdova ili temu nakon što prezentaciju izradite u aplikaciji Keynote za iCloud, otvorite prezentaciju u aplikaciju Keynote za Mac ili iOS.

Datum objave: