Postavljanje prezentacije u aplikaciji Keynote

Saznajte kako odabrati temu, dodati slajdove pa potom promijeniti izgled i format prezentacije na Mac računalu, iPhone, iPad ili iPod touch uređaju i na internetskom servisu iCloud.com.

Mac računalo i iPad s aplikacijom Keynote otvaraju istu prezentaciju

Upotreba aplikacije Keynote za iOS

Saznaj kako odabrati temu, dodati sadržaj, promijeniti izgled slajda i još mnogo toga.

Odabir teme i dodavanje sadržaja

Da biste izradili prezentaciju aplikacije Keynote, najprije odaberite temu. Teme sadrže unaprijed dizajnirane rasporede slajdova koji vam mogu poslužiti kao ishodišta za izradu prezentacije.

 1. U upravitelju prezentacija dodirnite Dodaj  na vrhu zaslona.
 2. Dodirnite temu prezentacije.
 3. Za dodavanje slajda, dodirnite Dodaj slajd  na dnu zaslona, a zatim dodirnite neki izgled slajda.
 4. Da biste dodali vlastiti tekst, dvaput dodirnite rezervirano mjesto za tekst. 
 5. Da biste zamijenili sliku na rezerviranom mjestu, dodirnite Zamijeni medij  na rezerviranom mjestu za sliku, a zatim odaberite vlastitu sliku.

Promjena izgleda slajda

Da biste brzo promijenili izgled slajda, primijenite na njega neki drugi predložak. Kada promijenite predložak slajda, sav već dodani sadržaj prikazuje se u novom rasporedu.

 1. Odaberite neke slajdove.
 2. Dodirnite Format , a zatim Predložak.
 3. Povucite prstom da biste vidjeli sve predloške, a zatim dodirnite jedan da biste ga primijenili. 

Promjena veličine slajda

Veličinu slajda moguće je prilagoditi zaslonima raznih formata. Postojeći sadržaj može se premjestiti tako da stane u novi format.

 1. Dodirnite Više  > Postavljanje dokumenta.
 2. Dodirnite Veličina slajda, a zatim dodirnite novu veličinu.
 3. Ako odaberete Prilagođeno, unesite dimenzije slajda pa dodirnite Kraj. Dodirnite Prethodni slajd  ili Sljedeći slajd  za pregled slajdova u novoj veličini.
 4. Dodirnite OK.

Promjena izgleda cijele prezentacije

Da biste brzo promijenili izgled cijele prezentacije, u svakom trenutku možete odabrati novu temu. Ako dodajete sadržaj, on se postavlja u slajdove s novom temom. Sve unesene prilagodbe, npr. promjena boje teksta, prikazuju se u novoj temi.

 1. Dodirnite Više  > Postavljanje dokumenta.
 2. Dodirnite temu ili povucite prstom ulijevo da biste vidjeli više tema.
 3. Dodirnite OK.

Uredite predloške slajdova

Za brzu izmjenu više slajdova prezentacije odjednom, možete urediti predložak slajdova. Predložak slajda možete izmijeniti te dodati tekst, slike i druge objekte. Promjene predloška slajda utječu na slajdove u prezentaciji koji upotrebljavaju taj predložak.

 1. Dodirnite pozadinu slajda, a zatim opciju Uredi predložak slajda u izborniku koji se prikaže.  
 2. Na bočnoj traci, dodirnite predložak koji želite urediti.
 3. Odaberite željenu radnju. Možete promijeniti raspored sadržaja slajda i dodati mu tekst, slike i druge stavke.
 4. Nakon što uredite predloške slajdova dodirnite Gotovo u gornjem desnom kutu.


Upotreba aplikacije Keynote za Mac

Saznaj kako odabrati temu, dodati sadržaj, promijeniti izgled slajda i još mnogo toga.

Odabir teme i dodavanje sadržaja

 1. U aplikaciji Keynote odaberite Datoteka > Novo pa na izborniku tema dvokliknite temu koju želite koristiti. Ako se izbornik tema ne prikaže, držite tipku Option, odaberite Datoteka > Novo s izbornika tema, a zatim odaberite temu koju želite koristiti.
 2. Da biste dodali slajd, na alatnoj traci dodirnite Dodaj , a zatim kliknite raspored slajda.
 3. Da biste dodali vlastiti tekst, dvokliknite tekst rezerviranog mjesta. 
 4. Da biste zamijenili sliku na rezerviranom mjestu, kliknite Zamijeni medij  na rezerviranom mjestu za sliku, a zatim odaberite sliku.

Promjena izgleda slajda

Da biste brzo promijenili izgled slajda, primijenite na njega neki drugi predložak. Kada promijenite predložak slajda, sav već dodani sadržaj prikazuje se u novom rasporedu.

 1. Kliknite Prikaži izbornik , odaberite Alat za navigaciju i slajdove u Alatu za navigaciju koje želite promijeniti.
 2. Kliknite Format , zatim Promijeni predložak, a potom predložak koji želite primijeniti na odabrane slajdove.

Promjena veličine slajda

Veličinu slajda možete mijenjati da biste je prilagodili zaslonima i projektorima raznih formata. Postojeći sadržaj može se premjestiti tako da stane u novi format.

 1. Kliknite Dokument , a zatim kliknite gumb Dokument.
 2. Sa skočnog izbornika Veličina slajda odaberite neku veličinu slajda.
 3. Ako odaberete Podesi veličinu slajda, unesite dimenzije slajda pa kliknite OK.

Promjena izgleda cijele prezentacije

Da biste promijenili izgled cijele prezentacije, u svakom trenutku možete odabrati novu temu. Ako dodajete sadržaj, on se postavlja u slajdove s novom temom.

 1. Kliknite Dokument , a zatim kliknite gumb Dokument.
 2. Kliknite Promijeni temu.
 3. Dvokliknite novu temu. 
 4. Da biste bili sigurni da će se sve unesene prilagodbe, npr. boja teksta, prikazivati u novoj temi, odaberite "Zadrži promjene stila". 
 5. Ako vam se više svidjela prethodna tema, promjenu teme uvijek možete poništiti.

Uredite predloške slajdova

Za brzu izmjenu više slajdova prezentacije odjednom, možete urediti predložak slajdova. Predložak slajda možete izmijeniti te dodati tekst, slike i druge objekte. Promjene predloška slajda utječu na slajdove u prezentaciji koji upotrebljavaju taj predložak.

 1. Na traci izbornika odaberite Prikaz > Uredi predloške slajdova. 
 2. Na bočnoj traci odaberite predložak slajda koji želite urediti. 
 3. Odaberite željenu radnju.  Možete promijeniti raspored sadržaja slajda i dodati mu tekst, slike i druge stavke.
 4. Nakon što uredite predloške slajdova dodirnite Gotovo u donjem desnom kutu.


Keynote za iCloud

Nakon što izradite novu prezentaciju aplikacije Keynote na internetu putem servisa iCloud.com, možeš odabrati temu.

 1. U upravitelju prezentacija kliknite Stvori novu Keynote prezentaciju.
 2. Dvokliknite temu. Prezentacija se otvara u novoj kartici ili prozoru preglednika.
 3. Za dodavanje slajdova kliknite Odaberi slajd za dodavanje u prezentaciju u alatu za navigaciju slajdovima, a zatim kliknite izgled slajda.
 4. Da biste na slajd dodali vlastiti tekst, dvokliknite rezervirano mjesto za tekst. 
 5. Da biste na slajd dodali vlastitu sliku, povucite je s računala na rezervirano mjesto za sliku.

Ako želite promijeniti izgled slajdova, veličinu slajdova ili temu nakon što prezentaciju izradite u aplikaciji Keynote za iCloud, otvorite prezentaciju u aplikaciju Keynote za Mac ili iOS.

Datum objave: