Crtanje, zabilježivanje i upotreba značajke Žvrljanje u aplikacijama Pages, Numbers i Keynote

Uz Apple Pencil na iPad uređaju crtajte, komentirajte i upotrijebite Žvrljanje da biste rukopis pretvorili u tekst.

Na iPhone ili iPad uređaju možete crtati i unositi zabilješke i prstom.


Pretvaranje rukopisa u tekst pomoću značajke Žvrljanje

Značajka Žvrljanje omogućuje pretvaranje rukopisa u tekst pomoću olovke Apple Pencil na podržanom iPad uređaju.* Kada uparite Apple Pencil s iPad uređajem, značajka Žvrljanje uključena je prema zadanim postavkama. Da biste provjerili postavku značajke Žvrljanje ili je isključili, na iPad uređaju otvorite Postavke >Apple Pencil.

 1. Dodirnite Apple Pencil u tijelu dokumenta za obradu teksta u aplikaciji Pages, proračunskoj tablici u aplikaciji Numbers ili slajdu u aplikaciji Keynote na mjestu po kojem želite pisati. Ili dodirnite mjesto u tekstnom okviru, obliku ili ćeliju tablice.
 2. Dodirnite alat Žvrljanje na alatnoj traci na dnu zaslona, zatim započnite pisati.
  Alatna traka za crtanje s prikazanim istaknutim alatom Žvrljanje

Dok pišete olovkom Apple Pencil, možete i brisati riječi, umetati tekst i još mnogo toga:

 • Da biste izbrisali riječ, izgrebite je.
 • Da biste umetnuli tekst između riječi, dodirnite i zadržite mjesto u području teksta, a zatim započnite pisati kad se otvori prostor.
 • Da biste pridružili ili razdvojili znakove, povucite okomitu crtu između njih.
 • Da biste odabrali tekst, zaokružite ga ili povucite liniju kroz njega. Da biste promijenili odabir, povucite hvatišta odabira.
 • Da biste smanjili alatnu traku, povucite je u kut zaslona. Da biste prikazali čitavu alatnu traku, dodirnite smanjenju alatnu traku.
 • Da biste pomicali stranicu kada koristite olovku Apple Pencil, prijeđite preko nje jednim prstom. Ako upotrebljavate prst, prijeđite preko zaslona s dva prsta.

Alatna traka također ima gumbe za uvlačenje, oblikovanje i poravnavanje teksta, kao i za umetanje prijeloma stranica, oznaka i još mnogo toga.

* Na alatnoj traci možete promijeniti jezik u bilo koji drugi podržani jezik ako ste dodali tipkovnicu za taj jezik u odjeljku Postavke > Općenito > Tipkovnica > Tipkovnice. Pogledajte jezike i regije koje podržava značajka Žvrljanje.


Dodavanje crteža

Da biste crtali olovkom Apple Pencil u dokumentu s rasporedom stranice u aplikaciji Pages, proračunskoj tablici u aplikaciji Numbers ili slajdu u aplikaciji Keynote na podržanom iPad uređaju, dodirnite olovkom po stranici. U dokumentu za uređivanje teksta u aplikaciji Pages ponovno dodirnite mjesto na koje želite dodati područje za crtanje.

Da biste crtež dodali prstom ili ako imate olovku, ali uključite opciju Odabir i listanje:

 • Na iPhone uređaju dodirnite gumb Umetni , gumb Mediji , a zatim Crtanje.
 • Na iPad uređaju dodirnite gumb Mediji , a zatim Crtanje. Ako ne vidite gumb Mediji, prvo dodirnite gumb Umetni .

Alati za crtanje (kemijska olovka, olovka, pastela ili alat za ispunu) prikazuju se u alatnoj traci pri dnu zaslona.

Upotreba alata za crtanje

 1. Dodirnite jedan od četiri alata za crtanje pri dnu zaslona: kemijsku olovku, olovku, pastelu ili alat za ispunu.
  Alatna traka za crtanje
 2. Da biste crtali uz neku drugu veličinu poteza i neprozirnost, dvaput dodirnite jedan od alata za crtanje, zatim dodirnite novu veličinu poteza. Ili povucite kliznik da biste prilagodili neprozirnost.
 3. Možete crtati drugom bojom:
  • Na iPhone uređaju dodirnite obojeni krug, zatim odaberite unaprijed postavljenu boju na dnu zaslona Boje. Kontrolama možete izmiješati i vlastitu boju pa dodirnuti tipku Dodaj  da biste je spremili kao omiljenu.
  • Na iPad uređaju dodirnite postavljenu boju ili kotačić s bojama za odabir prilagođene boje. Kontrolama možete izmiješati i vlastitu boju pa dodirnuti tipku Dodaj  da biste je spremili kao omiljenu. Da biste uklonili omiljenu boju, dodirnite i držite točku omiljene bolje, zatim dodirnite Obriši. 
 4. Da biste brisali, dodirnite gumicu, a zatim je ponovno dodirnite za odabir jedne od gumica:
  • Da biste izbrisali piksele, dodirnite gumicu za brisanje piksela, a zatim dodirnite ili povucite crtež.
  • Da biste izbrisali cijeli potez, dodirnite gumicu za brisanje predmeta, a zatim dodirnite potez ili ispunu predmeta koju želite izbrisati.
 5. Da biste poništili zadnju radnju, dodirnite gumb Poništi
 6. Kad završite, dodirnite OK.

Promjena veličine i premještanje crteža

Nakon što dodate crtež, možete mu promijeniti veličinu i premjestiti ga:

 • Da biste promijenili veličinu crteža, dodirnite crtež prstom, zatim povucite hvatišta okvira.
 • Da biste premjestili crtež, dodirnite ga prstom pa ga povucite.

Uređivanje dijelova crteža

 1. Na skočnom izborniku dodirnite crtež pa opciju Uredi crtež.
 2. Dodirnite alat za odabir na alatnoj traci pri dnu zaslona, zatim dodirnite dio crteža koji želite urediti ili povucite oko njega. Oko odabranog dijela pojavit će se obrub.
  Alatna traka za crtanje s istaknutim alatom za odabir
 3. Dodirnite odgovarajuću mogućnost na skočnom izborniku:
  • Da biste promijenili veličinu odabranog dijela, dodirnite Promijeni veličinu pa povucite hvatišta okvira oko crteža.
  • Da biste crtež podijelili na dva crteža, na skočnom izborniku dodirnite Razdvoji.
  • Odabrani dio možete i izrezati, kopirati, zalijepiti, izbrisati i duplicirati.
 4. Kad završite, dodirnite OK.

Animiranje crteža

Za animiranje crteža u aplikaciji Pages ili Numbers:

 1. Ako ste u načinu crtanja, dodirnite Gotovo. U suprotnom prijeđite na sljedeći korak.
 2. Dodirnite crtež da biste ga odabrali.
 3. Dodirnite tipku Format  pa Crtež.
 4. Uključite opciju Animiraj crtež pa prilagodite druge mogućnosti, npr. trajanje.
 5. Da biste reproducirali animaciju, dodirnite Reproduciraj ili Reproduciraj crtež.

Za animiranje crteža u aplikaciji Keynote:

 1. Odaberite slajd s crtežom, a zatim dodirom ili klikom odaberite crtež.
 2. Ponovno dodirnite crtež pa sa skočnog izbornika odaberite Animiraj.
 3. Odaberite Dodaj početak ili Dodaj završetak. 
 4. Na skočnom izborniku odaberite Crtanje linije, a zatim dodirnite Reproduciraj da biste pregledali animaciju.
 5. Kada završite, dodirnite Gotovo.

Dijeljenje i spremanje crteža

Možete podijeliti ili spremiti crtež iz dokumenta kao PNG slikovnu datoteku. U aplikaciji Pages i Numbers možete podijeliti animirani crtež kao filmsku datoteku (M4V).

 1. Ako ste u načinu crtanja, dodirnite Gotovo. U suprotnom prijeđite na sljedeći korak.
 2. Dodirnite crtež da biste ga odabrali pa odaberite Dijeli. Ako ste animirali crtež, odaberite Podijeli kao sliku ili Podijeli kao film (samo u aplikaciji Pages i Numbers).
 3. Odaberite način slanja slike ili filma, primjerice Mail ili Poruke. Možete i odabrati Spremi sliku (ili Spremi film za animirane crteže) da biste je spremili u aplikaciju Foto.

Rad sa crtežima na Mac računalu

Ako ste dodali crtež u datoteku aplikacije Pages, Numbers ili Keynote na iPhone ili iPad uređaju, možete animirati crtež, podijeliti ga ili spremiti u Foto kao slikovnu ili filmsku datoteku kada tu datoteku otvorite na Mac računalu.


Dodavanje zabilješke u aplikaciji Pages

Možete dodati zabilješke u tekst, objekte ili ćelije tablice u dokumentu aplikacije Pages. Zabilješke se premještaju s tekstom ili objektima dok uređujete.

 1. Da biste zabilješku dodali olovkom Apple Pencil, dodirnite bilo koje mjesto na stranici pa dodirnite alat za obilježavanje na alatnoj traci pri dnu zaslona. Da biste je dodali prstom ili ako ste uključili Odabir i pomicanje, dodirnite tipku Više , a zatim dodirnite opciju Pametna zabilješka.
 2. Ponovno dodirnite alat za zabilješke da biste odabrali koji alat za zabilješke želite upotrijebiti:
  Alatna traka za crtanje na kojoj se prikazuje birač alata za zabilješke
  • Dodirnite Olovka da biste dodali oznake.
  • Dodirnite Isticanje da biste istaknuli tekst.
 3. Unesite svoje zabilješke.
 4. Možete i promijeniti boju kojom obilježavate:
  • Na iPhone uređaju dodirnite obojeni krug, zatim odaberite unaprijed postavljenu boju na dnu zaslona Boje. Kontrolama možete izmiješati i vlastitu boju pa dodirnuti tipku Dodaj  da biste je spremili kao omiljenu.
  • Na iPad uređaju dodirnite postavljenu boju ili kotačić s bojama za odabir prilagođene boje. Kontrolama možete izmiješati i vlastitu boju pa dodirnuti tipku Dodaj  da biste je spremili kao omiljenu. Da biste uklonili omiljenu boju, dodirnite i držite točku omiljene bolje, zatim dodirnite Obriši.
 5. Za brisanje dodirnite gumicu na alatnoj traci pri dnu zaslona pa dodirnite zabilješku. Za brisanje svih zabilješki dodirnite gumb Više  na alatnoj traci pri dnu zaslona, a zatim dodirnite Izbriši sve pametne zabilješke.
 6. Kad završite, dodirnite OK.

Dodanu zabilješku možete izbrisati. Dodirnite zabilješku, a zatim Izbriši. Ako izbrišete tekst ili objekt koji je sadržavao zabilješku, i nju ćete izbrisati. 

Ako zabilješke želite samo sakriti:

 • Na iPad uređaju dodirnite Opcije prikaza , zatim dodirnite Sakrij pametne zabilješke.
 • Ako na alatnoj traci na iPad ili iPhone uređaju ne vidite gumb Opcije prikaza, dodirnite gumb Više  pa Pametna bilješka, a zatim Sakrij pametne bilješke.

Izvoz dokumenta sa zabilješkama

Ako dokument aplikacije Pages izvezete kao PDF s uključenim zabilješkama, one će se prikazivati u PDF-u. Zabilješke se ne prikazuju u dokumentima izvezenima kao Word, RTF, EPUB ili Pages '09 datoteke.

Rad sa zabilješkama na Mac računalu

Ako koristite iCloud da bi vam svi Pages dokumenti bili ažurni na svim uređajima, zabilješke će se prikazivati u dokumentima na svim uređajima. Na Mac računalu prilikom uređivanja dokumenta možete ukloniti zabilješke, prikazati ih ili sakriti.

 • Da biste izbrisali zabilješku, odaberite je pa pritisnite Izbriši. 
 • Da biste izbrisali sve zabilješke, odaberite Uredi > Ukloni pametne zabilješke.
 • Da biste prikazali ili sakrili sve zabilješke, odaberite Prikaz > Prikaži/sakrij pametne zabilješke.


Odabir i pomicanje olovkom Apple Pencil

Prema zadanim postavkama možete crtati i pisati zabilješke olovkom Apple Pencil. Aplikaciju Pages, Numbers ili Keynote možete postaviti tako da umjesto toga olovkom Apple Pencil birate objekte i pomičete se kroz dokument:

 1. U aplikaciji Pages, Numbers ili Keynote dodirnite gumb Više , zatim dodirnite Postavke.
 2. Ispod opcije Apple Pencil uključite Odabir i listanje.

Ako Apple Pencil to podržava, možete uključiti opciju Prebacivanje dvostrukim dodirom. S opcijom Prebacivanje dvostrukim dodirom dvaput dodirnite donji dio olovke Apple Pencil da biste uključili ili isključili Odabir i pomicanje.

Da biste crtež ili bilješku dodali olovkom dok je uključena opcija Odabir i listanje, dodirnite gumb Mediji , a zatim Crtanje. Ako ne vidite gumb Mediji, prvo dodirnite gumb Umetni .

Aplikacije Pages, Numbers i Keynote imaju zasebne postavke za Odabir i pomicanje. Na primjer, ako uključite Odabir i pomicanje u aplikaciji Pages, neće se uključiti u aplikacijama Keynote i Numbers.


Datum objave: