Crtanje, unos zabilješki i korištenje značajke Žvrljanje u aplikaciji Pages

Crtajte, unosite zabilješke i koristite značajku Žvrljanje za pretvaranje rukopisa u tekst uz pomoć olovke Apple Pencil na iPad uređaju. Na iPhone, iPad i iPod touch uređaju možete crtati i unositi zabilješke i prstom.

Možete koristiti i opciju Odabir i pomicanje uz Apple Pencil za odabir objekata i pomicanje u dokumentu.

Pretvaranje rukopisa u tekst uz pomoć značajke Žvrljanje

Značajka Žvrljanje omogućuje pretvaranje rukopisa u tekst pomoću olovke Apple Pencil na podržanom iPad uređaju.* Kada uparite Apple Pencil s iPad uređajem, značajka Žvrljanje uključena je prema zadanim postavkama. Da biste provjerili postavku značajke Žvrljanje ili je isključili, na iPad uređaju otvorite Postavke > Apple Pencil.

 1. U tijelu dokumenta za obradu teksta, dodirnite Apple Pencil na mjestu na kojem želite pisati. Ili dodirnite mjesto u tekstnom okviru, obliku ili ćeliji tablice u dokumentu za obradu teksta ili dokumentu rasporeda stranice.
 2. Dodirnite značajku Žvrljanje na alatnoj traci pri dnu zaslona pa započnite s pisanjem.

Dok pišete olovkom Apple Pencil, možete i brisati riječi, umetati tekst i još mnogo toga:

 • Da biste izbrisali riječ, izgrebite je.
 • Da biste umetnuli tekst između riječi, dodirnite i zadržite mjesto u području teksta, a zatim započnite pisati kad se otvori prostor.
 • Da biste pridružili ili razdvojili znakove, povucite okomitu crtu između njih.
 • Da biste odabrali tekst, zaokružite ga ili povucite liniju kroz njega. Da biste promijenili odabir, povucite hvatišta odabira.

Alatna traka također ima gumbe za uvlačenje, oblikovanje i poravnavanje teksta, kao i za umetanje prijeloma stranica, oznaka i još mnogo toga.

* Na alatnoj traci možete promijeniti jezik u bilo koji drugi podržani jezik ako ste dodali tipkovnicu za taj jezik u odjeljku Postavke > Općenito > Tipkovnica > Tipkovnice. Pogledajte jezike i regije koje podržava značajka Žvrljanje.


Dodavanje crteža

Crtati unutar dokumenta (na podržanim uređajima) možete olovkom Apple Pencil ili prstom.

 1. Da biste crtali olovkom Apple Pencil, dodirnite stranicu olovkom. Da biste crtali prstom ili ako ste uključili Odabir i pomicanje, dodirnite tipku Umetni , tipku Mediji , a zatim Crtanje.
 2. Dodirnite jedan od četiri alata za crtanje pri dnu zaslona: kemijsku, olovku, bojicu ili alat za popunjavanje.
  Izbor alata za olovku s odabranim alatom za crtanje
 3. Da biste crtali uz neku drugu veličinu poteza i neprozirnost, dvaput dodirnite jedan od alata, a potom novu veličinu poteza. Ili povucite kliznik da biste prilagodili neprozirnost.
 4. Možete crtati drugom bojom:
  • Na iPhone uređaju dodirnite obojeni krug, zatim odaberite postavljenu boju pri dnu zaslona Boje. Kontrolama možete izmiješati i vlastitu boju pa dodirnuti tipku Dodaj  da biste je spremili kao omiljenu.
  • U sustavu iPadOS 14 dodirnite postavljenu boju ili kotačić s bojama za odabir prilagođene boje. Kontrolama možete izmiješati i vlastitu boju pa dodirnuti tipku Dodaj  da biste je spremili kao omiljenu. Za uklanjanje omiljene boje dodirnite i držite točkicu te boje pa dodirnite Izbriši. 
  • Za iPadOS 13 dodirnite prozorčić s bojom, a zatim dodirnite boju na rešetki ili prijeđite prstom ulijevo i stvorite prilagođenu boju.
 5. Da biste brisali, dodirnite gumicu, a zatim je ponovno dodirnite za odabir jedne od gumica:
  • Da biste izbrisali piksele, dodirnite gumicu za brisanje piksela, a zatim dodirnite ili povucite crtež.
  • Da biste izbrisali cijeli potez, dodirnite gumicu za brisanje predmeta, a zatim dodirnite potez ili ispunu predmeta koju želite izbrisati.
 6. Da biste poništili zadnju radnju, dodirnite gumb Poništi
 7. Kada završite, dodirnite Gotovo.

Da biste nastavili crtati olovkom Apple Pencil, jednostavno počnite crtati na stranici.

Promjena veličine i premještanje crteža

Nakon što dodate crtež, možete mu promijeniti veličinu i premjestiti ga:

 • Da biste promijenili veličinu crteža, dodirnite ga prstom pa povucite hvatišta okvira.
 • Da biste premjestili crtež, dodirnite ga prstom pa ga povucite.

Uređivanje dijelova crteža

 1. Na skočnom izborniku dodirnite crtež pa opciju Uredi crtež.
 2. Dodirnite alat za odabir na alatnoj traci pri dnu zaslona, a zatim dodirnite crtež koji želite urediti ili povucite oko njega. Oko odabranog dijela pojavit će se obrub.
 3. Dodirnite odgovarajuću mogućnost na skočnom izborniku:
  • Da biste promijenili veličinu odabranog dijela, dodirnite Promijeni veličinu pa povucite hvatišta okvira oko crteža.
  • Da biste crtež podijelili na dva crteža, na skočnom izborniku dodirnite Razdvoji.
  • Odabrani dio možete i izrezati, kopirati, zalijepiti, izbrisati i duplicirati.

Animiranje crteža

Možete animirati crtež tako da izgleda kao da tek nastaje.

 1. Ako ste u načinu crtanja, dodirnite OK. U suprotnom prijeđite na sljedeći korak.
 2. Dodirnite crtež da biste ga odabrali.
 3. Dodirnite tipku Format  pa Crtež.
 4. Uključite opciju Animiraj crtež pa prilagodite druge mogućnosti, npr. trajanje.
 5. Da biste reproducirali animaciju, dodirnite Reproduciraj ili Reproduciraj crtež.

Dijeljenje i spremanje crteža

Možete dijeliti ili spremiti crtež iz dokumenta kao slikovnu datoteku (.png) ili, ako ste animirali crtež, kao slikovnu ili filmsku datoteku (.m4v).

 1. Ako ste u načinu crtanja, dodirnite OK. U suprotnom prijeđite na sljedeći korak.
 2. Dodirnite crtež da biste ga odabrali pa odaberite Dijeli. Ako ste animirali crtež, odaberite Dijeli kao sliku ili Dijeli kao film.
 3. Odaberite način slanja slike ili filma, primjerice Mail ili Poruke. Možete i odabrati Spremi sliku (ili Spremi film za animirane crteže) da biste je spremili u aplikaciju Foto.

Rad sa crtežima na Mac računalu

Crtati možete u dokumentu aplikacije Pages na iPhone i iPad uređaju. Ako kasnije otvorite taj dokument u aplikaciji Pages za Mac, možete animirati crtež, podijeliti ga ili ga spremiti u aplikaciju Foto kao sliku ili videozapis.


Dodavanje zabilješke

Kada dodate zabilješke tekstu, predmetima ili ćelijama tablice u dokumentu, one se pomiču skupa s tekstom ili objektima dok uređujete dokument.

 1. Da biste zabilješku dodali olovkom Apple Pencil, dodirnite bilo koje mjesto na stranici pa dodirnite alat za obilježavanje na alatnoj traci pri dnu zaslona. Da biste je dodali prstom ili ako ste uključili Odabir i pomicanje, dodirnite tipku Više , a zatim dodirnite opciju Pametna zabilješka.Alati za olovku s odabranim alatom za obilježavanje
 2. Dodirnite opciju Kemijska za dodavanje oznaka ili opciju Marker za isticanje teksta.
 3. Unesite svoje zabilješke.
 4. Možete i promijeniti boju kojom obilježavate:
  • Na iPhone uređaju dodirnite obojeni krug, zatim odaberite postavljenu boju pri dnu zaslona Boje. Kontrolama možete izmiješati i vlastitu boju pa dodirnuti tipku Dodaj  da biste je spremili kao omiljenu.
  • U sustavu iPadOS 14 dodirnite postavljenu boju ili kotačić s bojama za odabir prilagođene boje. Kontrolama možete izmiješati i vlastitu boju pa dodirnuti tipku Dodaj  da biste je spremili kao omiljenu. Za uklanjanje omiljene boje dodirnite i držite točkicu te boje pa dodirnite Izbriši. 
  • U sustavu iPadOS 13 dodirnite prozorčić s bojom pa dodirnite boju na rešetki ili povucite ulijevo i izradite vlastitu prilagođenu boju.
 5. Za brisanje dodirnite gumicu na alatnoj traci pri dnu zaslona pa dodirnite zabilješku. Za brisanje svih zabilješki dodirnite gumb Više  na alatnoj traci pri dnu zaslona, a zatim dodirnite Izbriši sve pametne zabilješke.
 6. Da biste smanjili alatnu traku, povucite je u kut zaslona. Da biste prikazali čitavu alatnu traku, dodirnite smanjenju alatnu traku.
 7. Da biste pomicali stranicu kada koristite olovku Apple Pencil, prijeđite preko nje jednim prstom. Ako zabilješke dodajete prstom, prijeđite s dva prsta.
 8. Kada završite, dodirnite U redu.

Dodanu zabilješku možete izbrisati. Dodirnite zabilješku, a zatim Izbriši. Ako izbrišete tekst ili objekt koji je sadržavao zabilješku, i nju ćete izbrisati. 

Ako zabilješke želite samo sakriti:

 • Na iPad uređaju dodirnite Opcije prikaza , a zatim isključite Pametne zabilješke.
 • Na iPhone ili iPod touch uređaju dodirnite tipku Više, Pametna zabilješka, a zatim Sakrij pametne zabilješke.

Da biste nastavili dodavati zabilješke olovkom Apple Pencil, samo počnite pisati po stranici.

Izvoz dokumenta sa zabilješkama

Ako dokument izvezete kao PDF s uključenim zabilješkama, one će se prikazivati u PDF-u. Zabilješke se ne prikazuju u dokumentima izvezenima kao Word, RTF, EPUB ili Pages '09 datoteke.

Rad sa zabilješkama na Mac računalu

Ako koristite iCloud da bi vam svi Pages dokumenti bili ažurni na svim uređajima, zabilješke će se prikazivati u dokumentima na svim uređajima. Na Mac računalu prilikom uređivanja dokumenta možete ukloniti zabilješke, prikazati ih ili sakriti.

 • Da biste izbrisali zabilješku, odaberite je pa pritisnite Izbriši. 
 • Da biste izbrisali sve zabilješke, odaberite Uredi > Ukloni pametne zabilješke.
 • Da biste prikazali ili sakrili sve zabilješke, odaberite Prikaz > Prikaži/sakrij pametne zabilješke.


Odabir i pomicanje olovkom Apple Pencil

Prema zadanim postavkama možete crtati i pisati zabilješke olovkom Apple Pencil. Aplikaciju Pages možete postaviti tako da umjesto toga olovkom Apple Pencil birate objekte i pomičete se u dokumentu:

 1. U aplikaciji Pages dodirnite tipku Više .
 2. Dodirnite Apple Pencil pa uključite Odabir i pomicanje.

Ako Apple Pencil to podržava, možete uključiti opciju Prebacivanje dvostrukim dodirom. S opcijom Prebacivanje dvostrukim dodirom dvaput dodirnite donji dio olovke Apple Pencil da biste uključili ili isključili Odabir i pomicanje.

Da biste dodali crtež ili zabilješku u dokument s uključenom opcijom Odabir i pomicanje dodirnite tipku Umetni , tipku Mediji , opciju Crtanje, a zatim dodirnite alat za crtanje ili obilježavanje na alatnoj traci.

Aplikacije Pages, Numbers i Keynote imaju zasebne postavke za Odabir i pomicanje. Na primjer, ako uključite Odabir i pomicanje u aplikaciji Pages, neće se uključiti u aplikacijama Keynote i Numbers.


Datum objave: