Crtanje i dodavanje zabilješki u aplikaciji Pages na iPad, iPhone ili iPod touch uređaju

Dodajte crteže i zabilješke u dokument olovkom Apple Pencil na podržanim uređajima ili prstom.

Olovkom Apple Pencil možete i birati objekte i pomicati se kroz dokument kada uključite Odabir i pomicanje.

Dodavanje crteža

Crtanjem u aplikaciji Pages u dokumente možete dodati ilustracije i dijagrame.

 1. Da biste crtali olovkom Apple Pencil, dodirnite stranicu olovkom. Da biste crtali prstom ili ako ste uključili Odabir i pomicanje, dodirnite gumb Umetni , gumb Mediji , a zatim Crtanje.
 2. Ako Crtanje već nije odabrano pri dnu zaslona, dodirnite ga.
 3. Počnite crtati:
  • U dokumentu za obradu teksta, ako već niste vidjeli narančasti okvir za crtanje, dodirnite bilo koji dio stranice olovkom Apple Pencil, a zatim crtajte u okviru. Ako crtate prstom, dodirnite gumb za umetanje novog crteža  da biste dodali okvir za crtanje. Veličinu područja crtanja možete promijeniti povlačenjem njegovih hvatišta. Tekst će prolaziti oko okvira za crtanje.
  • U dokumentu rasporeda stranice počnite crtati bilo gdje.
 4. Da biste promijenili alat za crtanje, dodirnite odgovarajući alat pri dnu zaslona. Možete koristiti i sljedeće alate za različite efekte ili funkcije:
  • Da biste nacrtali novi oblik s ispunom, dodirnite alat Ispuna  pa počnite crtati. Da biste u određeno područje dodali ispunu, dodirnite alat Ispuna, a zatim područje u koje želite dodati ispunu.
  • Da biste nešto izbrisali, dodirnite alat Gumica za brisanje  pa povucite po crtežu.
  • Da biste uredili dijelove crteža, dodirnite alat za odabir , a zatim dodirnite dio crteža koji želite urediti ili povucite oko njega.
 5. Da biste crtali u nekoj drugoj boji, dodirnite krug u boji pa odaberite boju. Prijeđite prstom ulijevo da biste prilagodili boju.
 6. Da biste crtali uz neku drugu veličinu poteza i neprozirnost, dvaput dodirnite odgovarajući alat, a potom novu veličinu poteza. Neprozirnost možete prilagoditi i povlačenjem klizača.
 7. Da biste poništili zadnju radnju, dodirnite gumb Poništi 
 8. Kada završite, dodirnite U redu.

Da biste nastavili crtati olovkom Apple Pencil, samo počnite crtati na stranici. Ako niste sigurni koji ste način rada posljednji koristili, dodirnite stranicu olovkom Apple Pencil (neće ostaviti trag) pa provjerite koji je gumb odabran pri dnu zaslona.

Promjena veličine i premještanje crteža

Crtežu nakon dodavanja možete promijeniti veličinu i premjestiti ga:

 • Da biste promijenili veličinu crteža, dodirnite ga prstom pa povucite hvatišta okvira.
 • Da biste premjestili crtež, dodirnite ga prstom pa ga povucite.

Uređivanje dijelova crteža

 1. Po potrebi prstom dodirnite crtež, a zatim na skočnom izborniku mogućnost Uređivanje crteža.
 2. Dodirnite alat za odabir  pri dnu zaslona, a zatim dodirnite dio crteža koji želite urediti ili povucite oko njega. Oko odabranog dijela pojavit će se obrub.
 3. Dodirnite odgovarajuću mogućnost na skočnom izborniku:
  • Da biste promijenili veličinu odabranog dijela, dodirnite Promijeni veličinu pa povucite hvatišta okvira oko crteža.
  • Da biste crtež podijelili na dva crteža, na skočnom izborniku dodirnite Razdvoji.
  • Odabrani dio možete i izrezati, kopirati, zalijepiti, izbrisati i duplicirati.

Animiranje crteža

U dokumentu aplikacije Pages možete animirati crtež tako da izgleda kao da ga netko crta.

Evo kako možete animirati crtež na iPhone, iPad i iPod touch uređaju:

 1. Ako ste u načinu crtanja, dodirnite OK. U suprotnom prijeđite na sljedeći korak.
 2. Dodirnite crtež da biste ga odabrali.
 3. Dodirnite gumb Format  pa Crtež.
 4. Uključite opciju Animiraj crtež pa prilagodite druge mogućnosti, npr. trajanje.
 5. Da biste reproducirali animaciju, dodirnite Reproduciraj ili Reproduciraj crtež.

Na Mac računalu možete animirati crtež koji dodajete u Pages dokument na iPhone ili iPad uređaju.

 1. Odaberite crtež u dokumentu aplikacije Pages u kojem se nalazi.
 2. Kliknite gumb Format , odaberite Animiraj crtež, a potom prilagodite druge opcije, npr. trajanje.
 3. Da biste reproducirali animaciju, kliknite Reproduciraj na bočnoj traci Format ili kliknite Reproduciraj crtež na stranici.

Dijeljenje i spremanje crteža

Možete dijeliti ili spremiti crtež iz dokumenta kao slikovnu datoteku (.png) ili, ako ste animirali crtež, kao slikovnu ili filmsku datoteku (.m4v).

Evo kako možete dijeliti ili spremiti crtež na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju:

 1. Ako ste u načinu crtanja, dodirnite OK. U suprotnom prijeđite na sljedeći korak.
 2. Dodirnite crtež da biste ga odabrali pa odaberite Dijeli. Ako ste animirali crtež, odaberite Dijeli kao sliku ili Dijeli kao film.
 3. Odaberite način slanja slike ili filma, primjerice Mail ili Poruke. Možete i odabrati Spremi sliku (ili Spremi film za animirane crteže) da biste je spremili u aplikaciju Foto.

Na Mac računalu možete dijeliti i spremiti crtež dodan u Pages dokument na iPhone ili iPad uređaju.

 1. U dokumentu aplikacije Pages u kojem se nalazi crtež pritisnite tipku Control i kliknite crtež.
 2. Odaberite Dijeli. Ako ste animirali crtež, odaberite Dijeli kao sliku ili Dijeli kao film.
 3. Odaberite način slanja slike ili filma, primjerice Mail ili Poruke. Možete i odabrati Dodaj u Foto da biste spremili sliku ili film u aplikaciju Foto.


Dodavanje zabilješke

U dokument možete dodati zabilješke. Kada dodate zabilješke tekstu, predmetima ili ćelijama tablice u dokumentu, one se pomiču s tekstom ili predmetima kad uređujete dokument. Ako u dokument želite dodati ilustracije, dodajte crtež.

 1. Da biste dodali zabilješku pomoću olovke Apple Pencil, dodirnite bilo koji dio stranice. Da biste je dodali prstom ili ako ste uključili Odabir i pomicanje olovkom Apple Pencil, dodirnite gumb Više , a zatim dodirnite Pametna zabilješka.
 2. Ako Pametne zabilješke već nisu odabrane pri dnu zaslona, dodirnite ih.
 3. Dodajte svoje bilješke.
 4. Da biste promijenili alat ili boju alata koji koristite za zabilješke, pri dnu zaslona dodirnite alat ili boju. 
 5. Da biste izbrisali zabilješku, dodirnite alat gumice za brisanje  pri dnu zaslona, a zatim zabilješku. Da biste izbrisali sve zabilješke, dodirnite Izbriši sve pri vrhu zaslona.
 6. Za prikaz ili skrivanje alata, dodirnite Uključi/isključi alate za crtanje .
 7. Da biste pomicali stranicu kada koristite olovku Apple Pencil, prijeđite preko nje jednim prstom. Ako zabilješke dodajete prstom, prijeđite s dva prsta.
 8. Kada završite, dodirnite U redu.

Dodanu zabilješku možete izbrisati. Dodirnite zabilješku, a zatim Izbriši. Ako izbrišete tekst ili objekt na koji ste dodali zabilješku, izbrisat će se i zabilješka. 

Ako zabilješke želite samo sakriti:

 • Na iPad uređaju dodirnite Opcije prikaza , a zatim isključite Pametne zabilješke.
 • Na iPhone ili iPod touch uređaju dodirnite gumb Više, Pametna zabilješka, a zatim Sakrij pametne zabilješke.

Da biste nastavili dodavati zabilješke olovkom Apple Pencil, samo počnite pisati po stranici. Ako niste sigurni koji ste način rada posljednji koristili, dodirnite stranicu olovkom Apple Pencil, a potom provjerite koji je gumb odabran pri dnu zaslona.

Izvoz dokumenta sa zabilješkama

Ako dokument izvezete kao PDF s uključenim zabilješkama, one će se prikazivati u PDF-u. Zabilješke se ne prikazuju u dokumentima izvezenima kao Word, RTF, EPUB ili Pages '09 datoteke.

Rad sa zabilješkama na Mac računalu

Ako koristite iCloud da bi vam svi Pages dokumenti bili ažurni na svim uređajima, zabilješke će se prikazivati u dokumentima na svim uređajima. Na Mac računalu prilikom uređivanja dokumenta možete ukloniti zabilješke, prikazati ih ili sakriti.

 • Da biste izbrisali zabilješku, odaberite je pa pritisnite Izbriši. 
 • Da biste izbrisali sve zabilješke, odaberite Uredi > Ukloni pametne zabilješke.
 • Da biste prikazali ili sakrili sve zabilješke, odaberite Prikaz > Prikaži/sakrij pametne zabilješke.


Odabir i pomicanje olovkom Apple Pencil

Prema zadanim postavkama možete crtati i pisati zabilješke olovkom Apple Pencil. Aplikaciju Pages možete postaviti tako da umjesto toga olovkom Apple Pencil birate objekte i listate:

 1. U aplikaciji Pages dodirnite gumb Više .
 2. Dodirnite Apple Pencil pa uključite Odabir i pomicanje.

Ako Apple Pencil to podržava, možete uključiti opciju Prebacivanje dvostrukim dodirom. S opcijom Prebacivanje dvostrukim dodirom dvaput dodirnite donji dio olovke Apple Pencil da biste uključili ili isključili Odabir i pomicanje.

Da biste dodali crtež dokumentu kada je opcija Odabir i pomicanje uključena, dodirnite gumb Umetni , gumb Mediji , a zatim Crtanje.

Da biste dodali zabilješku kada je opcija Odabir i pomicanje uključena, dodirnite gumb Više , a zatim Pametna zabilješka.

Aplikacije Pages, Numbers i Keynote imaju zasebne postavke za Odabir i pomicanje. Na primjer, ako uključite Odabir i pomicanje u aplikaciji Pages, neće se uključiti u aplikacijama Keynote i Numbers.


Datum objave: