Baterija i performanse iPhone uređaja

Informirajte se o performansama iPhone uređaja i tome kako su povezane s baterijom.

Naša je namjera da iPhone pruži korisnički doživljaj koji je jednostavan za korištenje. To zahtijeva mnogo projektiranja i naprednih tehnologija. Jedno od važnih tehnoloških područja predstavljaju baterija i performanse. Baterije su složena tehnologija i brojne varijable pridonose performansama baterije i povezanim performansama iPhone uređaja. Sve punjive baterije potrošne su komponente i imaju ograničen radni vijek – njihov kapacitet i performanse s vremenom se smanjuju, pa se moraju servisirati ili reciklirati. To može doprinijeti promjenama performansi iPhone uređaja. Ove smo informacije pripremili za one koji žele saznati više.

O litij-ionskim baterijama

Baterije iPhone uređaja koriste litij-ionsku tehnologiju. U usporedbi sa starijim generacijama baterijske tehnologije, litij-ionske baterije brže se pune, dulje traju i imaju veću gustoću snage, što rezultira duljim trajanjem baterije u lakšem pakiranju. Punjiva litij-ionska tehnologija trenutno pruža najbolju tehnologiju za vaš uređaj. Saznajte više o litij-ionskim baterijama.

Maksimiziranje performansi baterije

"Trajanje baterije" vrijeme je rada uređaja prije no što ga je potrebno napuniti. "Vijek trajanja baterije" vrijeme je funkcioniranja baterije prije no što je treba zamijeniti. Jedan od čimbenika koji utječu na trajanje baterije kombinacija je onoga što radite sa svojim uređajem. Kako god da ga upotrebljavate, tu smo da vam pomognemo. Trajanje baterije povezano je s njezinom "kemijskom starošću", a to je više od protoka vremena. Obuhvaća različite čimbenike, kao što su broj ciklusa punjenja i način održavanja. Pratite ove savjete da biste maksimizirali performanse baterije i produljili vijek njezina trajanja. Na primjer, čuvajte iPhone napola pun kada je pohranjen na dulje vrijeme. Uz to, izbjegavajte punjenje i ostavljanje iPhone uređaja u vrućim okruženjima, uključujući izloženost izravnoj Sunčevoj svjetlosti, dulje vrijeme.

Kada baterije kemijski stare

Sve punjive baterije potrošne su komponente koje postaju manje učinkovite kako kemijski stare.

Kako litij-ionske baterije kemijski stare, njihova se mogućnost zadržavanja punjenja smanjuje. To može rezultirati kraćim vremenom prije no što uređaj treba ponovno napuniti. K tome, sposobnost baterije da brzo pruži napajanje može oslabiti. Da bi telefon ispravno funkcionirao, elektronika mora imati mogućnost trenutačno crpiti napajanje iz baterije. Značajka koja utječe na trenutačnu isporuku napajanja impendancija je baterije. Baterija s visokom impendancijom ne može dovoljno brzo pružiti napajanje sustavu koji to treba. Impendancija baterije može se povećati ako je baterija kemijski starija. Impendancija baterije privremeno će porasti pri niskoj napunjenosti i u hladnom okruženju. U kombinaciji s višom kemijskom starošću, povećanje impendancije bit će znatnije. Te su kemijske katakteristike baterija zajedničke svim litij-ionskim baterijama na tržištu.

Kada se napajanje povlači iz baterije s visokom razinom impendancije, napon baterije past će na niži stupanj. Elektronički dijelovi za svoj rad zahtijevaju minimalni napon. To uključuje internu memoriju uređaja, struje krugove i samu bateriju. Sustav za upravljanje napajanjem utvrđuje sposobnost baterije za opskrbu napajanjem i upravlja opterećenjem radi održavanja operacija. Kada se operacije više ne mogu podržavati sa svim mogućnostima sustava za upravljanje napajanjem, sustav će isključiti uređaj da bi se elektronički dijelovi očuvali. Premda je to isključivanje hotimično iz perspektive uređaja, ono može biti neočekivano za korisnika.

Sprječavanje neočekivanog isključivanja

Vjerojatnije je da će korisnici pri niskoj napunjenosti baterije, većoj kemijskoj starosti ili nižim temperaturama doživjeti neočekivano isključivanje. U ekstremnim slučajevima uređaj se može češće isključivati, što će ga prikazati kao nepouzdan ili neupotrebljiv. iOS 10.2.1 (objavljen u siječnju 2017.) obuhvaća ažuriranja za prethodne modele iPhone uređaja koja sprječavaju njihovo neočekivano isključivanje. To obuhvaća značajku za iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, i iPhone SE koja će dinamički upravljati trenutačnim vrhuncima performansi, samo kada je to potrebno, da bi se spriječilo neočekivano isključivanje uređaja. Ta je mogućnost proširena i na iPhone 7 i iPhone 7 Plus sa sustavom iOS 11.2, a nastavit ćemo poboljšavati značajku upravljanja napajanjem u budućnosti. Jedina je svrha te značajke sprječavanje neočekivanog isključivanja da bi se iPhone i dalje mogao koristiti. Ta je značajka upravljanja napajanjem specifična za iPhone i ne odnosi se na druge Appleve proizvode.

Ta značajka upravljanja napajanjem funkcionira tako što prati temperaturu uređaja, stanje napunjenosti baterije i impedanciju baterije. iOS na temelju tih varijabli po potrebi dinamično upravlja maksimalnim performansama nekih komponenti sustava, kao što su CPU i grafički procesor, da bi spriječio neočekivano isključivanje. Kao rezultat toga, radna opterećenja uređaja automatski će se uskladiti, omogućujući tako ravnomjerniju distribuciju zadataka sustava, a ne veće, brze vrhunce performansi odjednom. U nekim slučajevima korisnik možda neće primijetiti nikakve razlike u svakodnevnim performansama uređaja. Razina uočene promjene ovisi o tome koliko je upravljanja napajanjem potrebno za određeni uređaj.

U slučajevima koji zahtijevaju ekstremnije oblike upravljanja napajanjem, korisnik može primijetiti učinke kao što su:

 • dugotrajnije pokretanje aplikacija
 • niži broj sličica u sekundi pri pomicanju zaslonom
 • zatamnjivanje pozadinskog osvjetljenja (koje se može promijeniti u centru za upravljanje)
 • niža glasnoća za najviše -3 dB
 • postupna smanjivanja broja sličica u sekundi u nekim aplikacijama
 • u najekstremnijim slučajevima bljeskalica kamere bit će onemogućena (vidljivo na korisničkom sučelju kamere)
 • aplikacije u pozadini možda će biti potrebno ponovno učitati nakon pokretanja

Značajka upravljanja napajanjem ne utječe na mnoga ključna područja. Neka su od njih:

 • kvaliteta mobilnog poziva i performanse propusnosti umrežavanja
 • kvaliteta snimljenih fotografija i videozapisa
 • performanse GPS-a
 • preciznost lokacije
 • senzori kao što su žiroskop, mjerač ubrzanja, barometar
 • Apple Pay

Potražite dodatnu pomoć

Pri niskoj napunjenosti baterije i nižim temperaturama promjene su upravljanja napajanjem privremene. Ako je baterija uređaja kemijski dovoljno ostarila, promjene upravljanja napajanjem mogu biti trajnije. To je stoga što su sve punjive baterije potrošne komponente i imaju ograničen radni vijek, pa ih s vremenom treba servisirati ili reciklirati. Ako se to odnosi na vas i želite poboljšati performanse svojeg uređaja, zamjena baterije uređaja može pomoći.

Saznajte više o servisiranju i recikliranju baterija.

Da biste potražili pomoć za zamjenu baterije, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku i raspitajte se o opcijama servisa.

Datum objave: