Značajke svjesne pažnje na iPhone X uređaju i novijem

Saznajte kako uključiti i isključiti značajke svjesne pažnje na iPhone X uređaju i novijem.

Značajke svjesne pažnje

Uključivanje i isključivanje značajki svjesne pažnje

Ako se i ne registrirate za Face ID, TrueDepth kamera na iPhone X uređaju i novijem inteligentno se aktivira da biste mogli koristiti značajke svjesne pažnje. Primjerice, 

  • Sve dok gledate u telefon zaslon se neće zatamniti.
  • Ako gledate u uređaj, zvuk alarma će se smanjiti.

Ako ne želite koristiti te značajke, idite na Postavke > Face ID i šifra te isključite mogućnost Značajke svjesne pažnje.

Datum objave: