Korištenje portretnog moda na iPhone uređaju

U portretnom modu fotoaparat stvara efekt dubinske oštrine koji omogućuje snimanje fotografija s oštrim fokusom na objektu i zamućenom pozadinom.

Prije nego započnete, provjerite imate li najnoviju verziju sustava iOS i imate li iPhone uređaj koji podržava portretni mod.

Snimanje fotografija u portretnom modu

 1. Otvorite aplikaciju Kamera i prstom prijeđite u portretni mod.
 2. Slijedite upute na zaslonu. Kad je portretni mod spreman, naziv svjetlosnog efekta, na primjer Prirodno svjetlo, svijetli žuto.
 3. Dodirnite tipku Zatvarač .

Aplikacija Kamera pokazuje vam kad ste preblizu, predaleko ili je područje previše mračno. Možete upotrebljavati i True Tone bljeskalicu, postaviti brojač te primijeniti filtre. Kad snimite fotografiju, možete upotrijebiti ugrađene značajke za uređivanje da biste obrezivali ili automatski poboljšali sliku.

Neki modeli iPhone uređaja imaju više mogućnosti za portretni mod, poput 1x ili 2x. Samo dodirnite ikonu 1x ili 2x da biste se prebacivali između opcija. Za snimanje u portretnom modu na iPhone XR i iPhone SE (druga generacija) uređajima stražnja kamera mora otkriti lice osobe.


Dodavanje portretnog osvjetljenja

Na iPhone X uređaju ili novijem te na iPhone 8 Plus uređaju možete upotrijebiti portretno osvjetljenje da biste na slike snimljene u portretnom modu primijenili efekte osvjetljenja. Odaberite želite li studijsko svjetlo da biste osvijetlili crte lica, konturno svjetlo da biste primijenili dramatičnije usmjereno osvjetljenje, reflektor da biste predmet snimanja izolirali pod svjetlom reflektora, monoreflektor da biste postigli osvjetljenje pozornice u klasičnoj crno-bijeloj tehnici ili pak monokromatski efekt High-Key Light za snimanje crno-bijelog objekta na bijeloj pozadini.

Možete snimiti fotografiju u portretnom modu s pregledom efekta osvjetljenja na zaslonu u stvarnom vremenu. Dok je aplikacija Kamera u portretnom modu, prijeđite prstom kroz efekte osvjetljenja koji se prikažu pri dnu tražila. Na fotografiju u portretnom modu koju snimite primijenjen je efekt osvjetljenja.

Za promjenu efekta portretnog osvjetljenja fotografije u portretnom modu koju ste već snimili:

 1. Otvorite aplikaciju Foto, a zatim odaberite fotografiju u portretnom modu koju želite promijeniti.
 2. Dodirnite Uredi. Efekti osvjetljenja prikazuju se pri dnu fotografije.
 3. Prijeđite prstom kroz efekte osvjetljenja da biste odabrali onaj koji želite.
 4. Dodirnite OK.

Opcija Snažni mono efekt dostupna je ako koristite prednju i stražnju kameru na iPhone XS uređaju i novijem te prednju kameru na iPhone XR uređaju. Stražnja kamera iPhone XR uređaja podržava samo opciju Prirodno svjetlo, Studijsko svjetlo i Konturno svjetlo.


Snimanje autoportreta u portretnom modu

iPhone X uređajem ili novijim možete snimati autoportrete u portretnom modu. Evo kako:

 1. Otvorite aplikaciju Kamera.
 2. Prijeđite prstom na portretni mod i dodirnite tipku za prednju kameru .
 3. Držite iPhone ispred lica.
 4. Snimite autoportret pomoću jedne od tipki za glasnoću.

Na fotografije snimljene u autoportretnom modu možete primijeniti i efekt portretnog osvjetljenja. Da biste snimili autoportret u portretnom modu, potreban vam je iPhone X uređaj ili noviji.


Prilagodba kontrole dubine i portretnog osvjetljenja

Kada snimite fotografiju u portretnom modu, možete prilagoditi razinu pozadinskog zamućenja i intenzitet efekata portretnog osvjetljenja. Evo kako:

 1. U medijateci dodirnite fotografiju u portretnom modu.
 2. Dodirnite Uredi, a zatim gumb Kontrola dubine  pri vrhu zaslona da biste prilagodili kontrolu dubine ili pak dodirnite gumb Portretno osvjetljenje  da biste prilagodili osvjetljenje za portret. Ispod fotografije se pojavljuje kliznik.
 3. Da biste prilagodili efekt, kliznik povucite udesno ili ulijevo. Siva točka iznad kliznika označava originalni izgled fotografije.
 4. Dodirnite OK.


Uklanjanje efekta portretnog moda

 1. Odaberite fotografiju koju želite promijeniti.
 2. Dodirnite Uredi.
 3. Pri vrhu zaslona dodirnite Portret. 
 4. Dodirnite OK.

Ako se predomislite te poželite ponovno dodati efekt portretnog moda, vratite se na uređivanje pa ponovno dodirnite Portret.


Ovi modeli iPhone uređaja podržavaju portretni mod: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone SE (druga generacija), iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 8 Plus i iPhone 7 Plus.

Datum objave: