Korištenje portretnog moda na iPhone uređaju

Možete koristiti portretni mod na iPhoneu 7 Plus ili novijem da biste snimili izvanredne slike.

Na kompatibilnom iPhoneu,* portretni mod koristite dvojne kamere za stvaranje efekta dubine polja – što omogućuje kompoziciju fotografije u kojoj je objekt fotografiranja izoštren, a pozadina zamućena.

Slici možete i dodati privlačne svjetlosne efekte. S TrueDepth kamerom na iPhoneu X i novijem možete čak i snimiti selfie u portretnom modu.

Prije svega provjerite imate li najnoviju verziju sustava iOS.

* Portretni mod možete upotrebljavati na iPhoneu XR, iPhoneu XS, iPhoneu XS Max, iPhoneu X, iPhoneu 8 Plus i iPhoneu 7 Plus.

 

Snimanje fotografija u portretnom modu

Za snimanje savršene slike:

 1. Otvorite aplikaciju Kamera i prijeđite u portretni mod.
 2. Slijedite savjete na zaslonu, primjerice one za udaljavanje. Kad je portretni mod spreman, svjetlosni efekt, na primjer prirodno svjetlo, svijetli žuto.
 3. Dodirnite .

Aplikacija Kamera pokazuje vam kad ste preblizu, predaleko ili je područje previše mračno. Možete i koristiti bljeskalicu True Tone, postaviti brojač te primijeniti filtre. Kad snimite fotografiju, možete upotrijebiti ugrađene značajke za uređivanje da biste obrezivali ili automatski poboljšali sliku.


 


Dodavanje osvjetljenja za portret

Na iPhoneu X i novijem i iPhoneu 8 Plus možete pomoću značajke osvjetljenja portreta na slike snimljene u portretnom modu primijeniti svjetlosne efekte studijske kvalitete. Odaberite želite li studijsko svjetlo da biste osvijetlili crte lica, konturno svjetlo da biste primijenili dramatičnije usmjereno osvjetljenje, reflektor da biste predmet snimanja izolirali pod svjetlom reflektora ili pak monoreflektor da biste postigli osvjetljenje pozornice u klasičnoj crno-bijeloj tehnici.

Možete snimiti fotografiju u portretnom modu s pregledom svjetlosnog efekta na zaslonu u stvarnom vremenu. S aplikacijom Kamera u portretnom modu prijeđite prstom kroz svjetlosne efekte koji se prikažu pri dnu tražila. Fotografija u portretnom modu koju snimite ima primijenjen svjetlosni efekt.

Možete i promijeniti svjetlosni efekt portreta bilo koje fotografije u portretnom modu koju ste već snimili:

 1. Otvorite aplikaciju Foto, a zatim odaberite fotografiju u portretnom modu koju želite promijeniti.
 2. Dodirnite Uredi. Svjetlosni efekti prikazuju se pri dnu fotografije.
 3. Prijeđite prstom kroz svjetlosne efekte da biste odabrali željeni.
 4. Dodirnite Gotovo.

 

Snimanje autoportreta u portretnom modu

S iPhoneom X i novijim možete snimati selfieje u portretnom modu. Evo kako:

 1. Otvorite aplikaciju Kamera.
 2. Povucite prstom do protretnog moda i dodirnite .
 3. Držite iPhone ispred svojeg lica.
 4. Snimite autoportret pomoću jedne od tipki za glasnoću.

Uklanjanje efekta portretnog moda

Da biste uklonili efekt portretnog moda s fotografije koju ste već snimili:

 1. Odaberite fotografiju koju želite promijeniti.
 2. Dodirnite Uredi.
 3. Pri vrhu zaslona dodirnite Portret. 

Ako se predomislite te poželite ponovno dodati efekt portretnog moda, vratite se na uređivanje pa ponovno dodirnite Portret.

 

Datum objave: