Korištenje portretnog moda na iPhone uređaju

Stvarajte iznimne slike pomoću portretnog moda. Saznajte kako koristiti portretni mod na iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus i iPhone X uređajima.

U portretnom modu efekt dubine na iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus i iPhone X uređajima postiže se pomoću dvije kamere. Time se omogućuje kompozicija fotografije na kojoj objekt ostaje oštar, a pozadina se prekrasno zamućuje. Na iPhone 8 Plus i iPhone X uređaju možete i u sliku dodati privlačne efekte osvjetljenja. TrueDepth kamera na iPhone X uređaju omogućuje vam čak i da u portretnom modu snimite autoportret.

Najprije ažurirajte iPhone na najnoviji iOS.
 

    

Snimanje fotografija u portretnom modu

Vrlo jednostavno možete snimiti savršenu fotografiju. Samo prijeđite prstom do mogućnosti Portret i snimite sliku. Aplikacija Kamera čak će vam u stvarnom vremenu nuditi savjete. Drugim riječima, ako ste preblizu, predaleko ili u premračnom prostoru, kamera će vas na to upozoriti. Možete i koristiti bljeskalicu True Tone, postaviti brojač te primijeniti filtre kamere.

 1. Otvorite aplikaciju Kamera.
 2. Prijeđite prstom do portretnog moda.
 3. Potražite žuti okvir Portret.
 4. Dodirnite .

Kad snimite portretnu fotografiju, možete je urediti – primjerice, obrezati je i primijeniti automatsko poboljšanje.


 

Dodavanje osvjetljenja za portret

Na iPhone 8 Plus i iPhone X uređajima pomoću značajke osvjetljenja portreta možete na slike snimljene u portretnom modu primijeniti četiri impresivna efekta osvjetljenja profesionalne kvalitete. Odaberite želite li studijsko svjetlo da biste osvijetlili crte lica, konturno svjetlo da biste primijenili dramatičnije usmjereno osvjetljenje, reflektor da biste predmet snimanja izolirali pod svjetlom reflektora ili pak monoreflektor da biste postigli osvjetljenje pozornice u klasičnoj crno-bijeloj tehnici.

 1. Odaberite fotografiju koju želite promijeniti.
 2. Dodirnite Uredi.
 3. Prijeđite prstom da biste odabrali efekt osvjetljenja.
 4. Dodirnite OK.

Značajka osvjetljenja portreta trenutno je dostupna kao beta-verzija.

 

     

Snimanje autoportreta u portretnom modu na iPhone X uređaju

Na iPhone X uređaju u portretnom modu možete snimati autoportrete na isti način kao što snimate fotografije drugih osoba. Samo najprije dodirnite  da biste preokrenuli kameru. 

 1. Otvorite aplikaciju Kamera.
 2. Prijeđite prstom do portretnog moda.
 3. Dodirnite .
 4. Držite iPhone X ispred svojeg lica.
 5. Snimite autoportret pomoću jedne od tipki za glasnoću.

Uklanjanje efekta portretnog moda

Ako snimite fotografiju u portretnom modu, a zatim odlučite da više ne želite taj zamućeni efekt, možete ga u ukloniti pomoću kratkog i jednostavnog postupka.

 1. Odaberite fotografiju koju želite promijeniti.
 2. Dodirnite Uredi.
 3. Pri vrhu zaslona dodirnite Portret. 

Ako se predomislite te poželite ponovno dodati efekt portretnog moda, vratite se na uređivanje pa ponovno dodirnite Portret.

Datum objave: