Brisanje ugrađenih Appleovih aplikacija na uređaju sa sustavom iOS 12 i novijim te Apple Watch uređaju

Ako koristite iOS 12 ili noviji, neke ugrađene Appleove aplikacije možete izbrisati s iPhone, iPad, iPod touch i Apple Watch uređaja.

Kada ugrađenu aplikaciju izbrišete s uređaja, izbrisat ćete i sve povezane korisničke podatke i konfiguracijske datoteke. Taj postupak može utjecati na povezane sistemske funkcije i podatke na Apple Watch uređaju.

Ugrađene aplikacije koje možete izbrisati s uređaja

Ako imate iOS 12 ili noviji, s uređaja možete izbrisati1 ove aplikacije:

 • Aktivnost
 • Apple Books4
 • Kalkulator
 • Kalendar
 • Kompas
 • Kontakti2
 • FaceTime3
 • Datoteke
 • Nađi moje prijatelje
 • Dom
 • iTunes Store
 • Mail
 • Karte4
 • Measure
 • Glazba4
 • News (gdje je ta aplikacija dostupna)
 • Bilješke
 • Photo Booth
 • Podcasti4
 • Podsjetnici
 • Burze
 • Savjeti
 • TV (ako je dostupna)
 • Videozapisi
 • Diktafon
 • aplikacija Watch5
 • Vrijeme

 1. Uz iOS 10 možete ukloniti ugrađene aplikacije na početnom zaslonu na uređaju, ali ne možete ih izbrisati. Više informacija o ugrađenim aplikacijama u sustavu iOS 10 potražite u ovom članku.
 2. Ako izbrišete aplikaciju Kontakti, svi će podaci o kontaktima ostati u aplikaciji Telefon.
 3. Ako izbrišete aplikaciju FaceTime, i dalje ćete moći upućivati i primati FaceTime pozive u aplikacijama Kontakti i Telefon.
 4. Ako izbrišete aplikacije Apple Books, Karte, Glazba ili Podcasti, one vam neće biti dostupne za korištenje sa značajkom CarPlay. Ako izbrišete aplikaciju Glazba, na nekim stereosustavima ili stereoprijemnicima u automobilu možda nećete moći reproducirati određeni audiosadržaj u medijateci pomoću Appleovih aplikacija ili aplikacija drugih proizvođača.
 5. Ako aplikaciju Watch pokušate izbrisati s iPhone uređaja uparenog s uređajem Apple Watch, pojavit će se upozorenje da prekinete vezu s uređajem Apple Watch da biste mogli izbrisati aplikaciju.

 

Brisanje ugrađene aplikacije s uređaja

 1. Na iOS uređaju dodirnite i lagano držite aplikaciju dok ne zatitra. Ako aplikacija ne zatitra, provjerite niste li je prejako pritisnuli.
 2. Dodirnite aplikaciju, a zatim Obriši. 
 3. Da biste završili, pritisnite tipku Home.

Ako koristite Apple Watch, brisanjem aplikacije s iPhone uređaja ta će se aplikacija izbrisati i s Apple Watch uređaja.

Obnavljanje izbrisane ugrađene aplikacije

 1. Na iOS uređaju otvorite App Store.
 2. Potražite aplikaciju. Pripazite da unesete točan naziv aplikacije. Potražite točne nazive ugrađenih aplikacija.
 3. Da biste obnovili aplikaciju, dodirnite .
 4. Pričekajte da se aplikacija obnovi pa je otvorite na početnom zaslonu.

Ako koristite Apple Watch, obnavljanjem aplikacije na iPhone uređaju aplikacija će se obnoviti i na Apple Watch uređaju.

 

Što se događa kada izbrišete ugrađene aplikacije s uređaja

Brisanje ugrađenih aplikacija s uređaja može utjecati na ostale funkcije sustava. Evo nekoliko primjera:

 • Ako koristite Apple Watch uparen s iPhone uređajem, brisanjem aplikacije s početnog zaslona iPhone uređaja ta će se aplikacija izbrisati i s početnog zaslona Apple Watch uređaja.
 • Ako s uređaja izbrišete aplikaciju Podcasti, ona neće biti dostupna uz CarPlay.
 • Ako s uređaja izbrišete aplikaciju Burze ili Vrijeme, podaci o dionicama i vremenska prognoza neće biti dostupni ni na drugim mjestima. U centru za obavijesti na iPhone uređaju neće se, primjerice, prikazivati podaci o dionicama i vremenu, kao ni Dodaci ili Sažeci na Apple Watch uređaju.
 • Ako izbrišete aplikaciju Kalkulator, kalkulator se neće pojaviti u kontrolnom centru.

Da biste obnovili neku uklonjenu funkciju, vratite ugrađene aplikacije na uređaj.

 

Datum objave: