Brisanje ugrađenih Apple aplikacija na uređajima s iOS 12, iOS 13 ili iPadOS ili Apple Watch uređaju

S iOS 12, iOS 13 i iPadOS možete izbrisati neke ugrađene Apple aplikacije na iPhone, iPad, iPod touch ili Apple Watch uređajima.

Kada ugrađenu aplikaciju izbrišete s uređaja, izbrisat ćete i sve povezane korisničke podatke i konfiguracijske datoteke. Taj postupak može utjecati na povezane sistemske funkcije i podatke na Apple Watch uređaju.

Ugrađene aplikacije koje možete izbrisati s uređaja

Ako imate iOS 12, iOS 13 ili iPadOS 13 možete izbrisati1 ove aplikacije sa svojeg uređaja:

 • Aktivnost
 • Apple Books4
 • Kalkulator
 • Kalendar
 • Kompas
 • Kontakti2
 • FaceTime3
 • Datoteke
 • Find My (samo iOS 13 i iPadOS)
 • Find My Friends (samo iOS 12)
 • Dom
 • iTunes Store
 • Mail
 • Karte4
 • Measure
 • Glazba4
 • News (gdje je ta aplikacija dostupna)
 • Bilješke
 • Podcasti4
 • Podsjetnici
 • Burze
 • Savjeti
 • TV (ako je dostupna)
 • Videozapisi
 • Diktafon
 • aplikacija Watch5
 • Vrijeme

 1. Uz iOS 10 možete ukloniti ugrađene aplikacije na početnom zaslonu na uređaju, ali ne možete ih izbrisati. Više informacija o ugrađenim aplikacijama u sustavu iOS 10 potražite u ovom članku.
 2. Ako izbrišete aplikaciju Kontakti, svi će podaci o kontaktima ostati u aplikaciji Telefon.
 3. Ako izbrišete aplikaciju FaceTime, i dalje ćete moći upućivati i primati FaceTime pozive u aplikacijama Kontakti i Telefon.
 4. Ako izbrišete aplikacije Apple Books, Karte, Glazba ili Podcasti, one vam neće biti dostupne za korištenje sa značajkom CarPlay. Ako izbrišete aplikaciju Glazba, na nekim stereosustavima ili stereoprijemnicima u automobilu možda nećete moći reproducirati određeni audiosadržaj u medijateci pomoću Appleovih aplikacija ili aplikacija drugih proizvođača.
 5. Ako aplikaciju Watch pokušate izbrisati s iPhone uređaja uparenog s uređajem Apple Watch, pojavit će se upozorenje da prekinete vezu s uređajem Apple Watch da biste mogli izbrisati aplikaciju.

 

Brisanje ugrađene aplikacije s uređaja

 1. Na uređaju s iOS ili iPadOS dodirnite i držite aplikaciju.
 2. Dodirnite Razvrstaj aplikacije.
 3. Dodirnite  u gornjem lijevom kutu da biste izbrisali aplikaciju.
 4. Dodirnite Izbriši. Zatim na iPhone X uređaju ili novijem dodirnite U redu. Na iPhone 8 uređaju ili starijem pritisnite tipku Home.

Ako koristite Apple Watch, brisanjem aplikacije s iPhone uređaja ta će se aplikacija izbrisati i s Apple Watch uređaja.

Obnavljanje izbrisane ugrađene aplikacije

 1. Na uređaju s iOS ili iPadOS idite na App Store.
 2. Potražite aplikaciju. Pripazite da unesete točan naziv aplikacije. Potražite točne nazive ugrađenih aplikacija.
 3. Da biste obnovili aplikaciju, dodirnite .
 4. Pričekajte da se aplikacija obnovi pa je otvorite na početnom zaslonu.

Ako koristite Apple Watch, obnavljanjem aplikacije na iPhone uređaju aplikacija će se obnoviti i na Apple Watch uređaju.

 

Što se događa kada izbrišete ugrađene aplikacije s uređaja

Brisanje ugrađenih aplikacija s uređaja može utjecati na ostale funkcije sustava. Evo nekoliko primjera:

 • Ako koristite Apple Watch uparen s iPhone uređajem, brisanjem aplikacije s početnog zaslona iPhone uređaja ta će se aplikacija izbrisati i s početnog zaslona Apple Watch uređaja.
 • Ako s uređaja izbrišete aplikaciju Podcasti, ona neće biti dostupna uz CarPlay.
 • Ako s uređaja izbrišete aplikaciju Burze ili Vrijeme, podaci o dionicama i vremenska prognoza neće biti dostupni ni na drugim mjestima. U centru za obavijesti na iPhone uređaju neće se, primjerice, prikazivati podaci o dionicama i vremenu, kao ni Dodaci ili Sažeci na Apple Watch uređaju.
 • Ako izbrišete aplikaciju Kalkulator, kalkulator se neće pojaviti u kontrolnom centru.

Da biste obnovili neku uklonjenu funkciju, vratite ugrađene aplikacije na uređaj.

 

Datum objave: