Kako koristiti značajku zabrane ometanja tijekom vožnje

Uz iOS 11 iPhone može prepoznati kada vozite te onemogućiti obavijesti.

Ako iPhone sa sustavom iOS 11 osjeti da vozite, kada se zaustavite, pojavljuje se opis značajke zabrane ometanja tijekom vožnje (taj se opis značajke pojavljuje samo u nekim državama; ako se ne pojavi, omogućite ga prema uputama u nastavku).

Dodirnite opciju Uključi tijekom vožnje i značajka će se automatski uključiti kada se iPhone u automobilu poveže Bluetooth1 vezom ili kada iPhone prepozna da je vozilo u pokretu. Način koji iPhone koristi možete promijeniti tako da uređaj sam prepozna da vozite ili tako da značajku ručno uključite.

Uključivanje i isključivanje u kontrolnom centru

Zabrana ometanja tijekom vožnje može se automatski uključiti, a možete je i dodati u kontrolni centar radi praktičnog ručnog pristupa:

 1. Otvorite Postavke > Kontrolni centar > Prilagodi kontrole.
 2. Pokraj opcije Zabrana ometanja tijekom vožnje dodirnite Dodaj kontrolu u kontrolni centar.

Sada možete prstom prijeći od dna zaslona prema gore i dodirnuti ikona zabrane ometanja tijekom vožnje da biste značajku uključili odnosno isključili.

Što kada je značajka aktivna

Evo što se događa kada je značajka zabrane ometanja tijekom vožnje uključena. Mnoge od tih značajki možete prilagoditi u aplikaciji Postavke.

 • iPhone je utišan, a zaslon zamračen. Ako vam netko pošalje poruku, dobit će automatsku poruku da vozite. Ako je poruka važna, pošiljatelj može unijeti riječ „hitno” da bi bio siguran da ćete primiti obavijest. Vi potom možete povući po zaslonu da biste tu važnu poruku pročitali ili zatražiti da vam je Siri pročita.
 • iPhone isporučuje neke obavijesti, npr. hitna upozorenja, brojače i alarme.
 • Telefonske pozive tretira na isti način kao standardnu značajku zabrane ometanja: pozivi se mogu omogućiti samo ako su pozivatelji spremljeni u favorite i ako ista osoba zove dvaput zaredom. Ako iPhone u atomobilu povežete Bluetooth vezom, pozivi će dolaziti kao i inače, a odgovoriti na njih možete pomoću tipki, mikrofona i zvučnika u automobilu.
 • Ako za navigaciju koristite Karte, iPhone na zaključanom zaslonu i dalje pokazuje pomoć za navigaciju te daje detaljne upute.
 • Ako ste putnik u automobilu i iPhone želite koristiti dok je ta značajka aktivna, da biste je isključili, morate dodirnuti Ne vozim.

     

Prilagodba značajki

U odjeljku Postavke > Zabrana ometanja možete prilagoditi funkciju značajke zabrane ometanja tijekom vožnje.

Dodirnite Aktiviraj da biste odabrali način uključivanja značajke zabrane ometanja tijekom vožnje.

 • Automatski: iPhone koristi podatke kao što su prepoznavanje pokreta i mrežnih veza da bi prepoznao da vozite, a potom uključuje tu značajku.2 3
 • Prilikom povezivanja Bluetooth vezom u automobilu: značajka zabrane ometanja tijekom vožnje uključuje se kada se telefon u automobilu poveže sa sustavom za korištenje bez ruku.3
 • Ručno: prije nego krenete, putem kontrolnog centra uključite značajku zabrane ometanja tijekom vožnje.

Dodirnite Automatski odgovor za te odaberite osobe koje će dobiti automatski odgovor pa dodirnite Automatski odgovor za te prilagodite poruku koju će dobiti. Ako vas netko ipak hitno treba, značajku zabrane ometanja moguće je deblokirati slanjem riječi „hitno” u dodatnoj poruci.

Korištenje ograničenja radi onemogućivanja deblokade

Jeste li roditelj mladog vozača? Promjene značajke zabrane ometanja tijekom vožnje možete onemogućiti da biste bili sigurni da će ona ostati dio navika sigurne vožnje.

 1. Na djetetovu iPhone uređaju otvorite Postavke > Općenito > Ograničenja.
 2. Ako dosad niste koristili ograničenja, unesite novu šifru. Tu šifru upamtite radi budućih promjena.
 3. U odjeljku Dozvoli promjene dodirnite Zabrana ometanja tijekom vožnje.
 4. Odaberite Zabrani promjene.

Dodatne informacije

Saznajte kako na iPhone, iPad i iPod touch uređaju značajku zabrane ometanja koristiti za utišavanje obavijesti kada ne vozite.

Bilješke:

 1. Ako vaš automobil podržava značajku CarPlay, a vi povežete iPhone, značajka zabrane ometanja tijekom vožnje neće se automatski aktivirati.
 2. iPhone 5s ne podržava opciju automatske aktivacije.
 3. Ta značajka zahtijeva uključivanje značajke Praćenje kondicije. Otvorite Postavke > Privatnost > Kretanje i kondicija > Praćenje kondicije.
Datum objave: