Korištenje Bluetooth i Wi-Fi veze u kontrolnom centru

Saznajte kako upravljati Wi-Fi i Bluetooth vezom putem kontrolnog centra na iPhone, iPad i iPod touch uređaju.

O Wi-Fi i Bluetooth vezi

Kada uključite ili isključite gumbe za Wi-Fi ili Bluetooth u kontrolnom centru, uređaj odmah prekida vezu s Wi-Fi i Bluetooth priborom. I Wi-Fi i Bluetooth i dalje su dostupni te možete koristiti ove značajke:

 • AirDrop
 • AirPlay
 • Apple Pencil
 • Apple Watch
 • značajke kontinuiteta, npr. Handoff i Instant Hotspot
 • Instant Hotspot
 • lokacijske usluge
 • Otključavanje pomoću Apple Watch uređaja

Prekidanje veze s Wi-Fi mrežama

Otvorite kontrolni centar na iPhone, iPod touch ili iPad uređaju i dodirnite gumb Wi-Fi ikona Wi-Fi. Ikona će se zatamniti, a uređaj će prekinuti vezu s mrežom s kojom ste povezani.

Kada je Wi-Fi onemogućen, i automatsko povezivanje s Wi-Fi mrežama bit će onemogućeno u sljedećim slučajevima:

 • dok u kontrolnom centru ne uključite Wi-Fi
 • dok se ne povežete s Wi-Fi mrežom u odjeljku Postavke > Wi-Fi
 • dok ne otpješačite ili se ne odvezete na drugu lokaciju 
 • dok ne bude pet sati ujutro po lokalnom vremenu
 • dok ponovno ne pokrenete uređaj

Prekidanje veze s Bluetooth priborom

Otvorite Kontrolni centar na iPhone, iPod touch ili iPad uređaju i dodirnite gumb Bluetooth ikona Bluetooth. Ikona će se zatamniti, a uređaj će prekinuti vezu s priborom s kojim je povezan, osim za Apple Watch, Instant Hotspot, Apple Pencil i značajke kontinuiteta, kao što je Handoff.

Ako je Bluetooth isključen, nećete moći povezati iOS ili iPadOS uređaj s Bluetooth priborom dok ne napravite sljedeće:

 • dok u kontrolnom centru ne uključite Bluetooth
 • dok se ne povežete s Bluetooth priborom tako da otvorite Postavke > Bluetooth ili dodirnete ikonu AirPlay  ili  i odaberete Bluetooth pribor
 • dok ne bude pet sati ujutro po lokalnom vremenu
 • dok ponovno ne pokrenete uređaj

Isključivanje Wi-Fi i Bluetooth veze

Ako Wi-Fi i Bluetooth želite potpuno onemogućiti za sve mreže i uređaje, učinite sljedeće:

 • Da biste isključili Wi-Fi, otvorite Postavke > Wi-Fi i isključite Wi-Fi.
 • Da biste isključili Bluetooth, otvorite Postavke > Bluetooth i isključite Bluetooth.

Radi najboljih performansi iOS ili iPadOS uređaja, pokušajte imati Wi-Fi i Bluetooth uključen.

Zrakoplovni mod može isključiti Wi-Fi i Bluetooth vezu, osim ako ih ne uključite dok ste u zrakoplovnom modu. Saznajte više o načinu korištenja Wi-Fi i Bluetooth veza u zrakoplovnom modu.

Datum objave: